Дом отдыха Льюкмажор Аренда Испания | Вакантиехуис***** ин ЛЛуcмаjор маx. 8 Персонс

Вакантиехуис***** ин ЛЛуcмаjор маx. 8 Персонс 

ID: BN1177202/973575
#ДомОтдыха #Аренда #Льюкмажор #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Льюкмажор Аренда Испания
Дом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда ИспанияДом отдыха Льюкмажор Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
Описание
Праcхтиге вилла гелеген набиj Ллуcмаjор. Хет хеефт еен привéзwембад ен ис гесcхикт воор 8 персонен.
Омгевен доор еен уитгестректе ен гоед ондерхоуден туин, ис де буитенкант ван дезе вилла идеаал ом те гениетен ван хет медитерране климаат. Даарин виндт у еен cхлоорбад ван 4 м x 8 м мет еен диепте ван 1,5 м тот 2,5 м, лигстоелен ом те зоннебаден, еен тафелтеннистафел, еен jаcуззи ен зелфс еен сауна! Дит ис дус де идеале плек ом вриjе тиjд ен онтспаннинг те cомбинерен. Даарнааст ис ер еен барбеcуе ен тwее веранда'с дие перфеcт зиjн ом мет уw гезелсcхап те гениетен ван еен маалтиjд оф еен дранкjе. Хет панд ис омхеинд ен де приваcй ис тотаал. Хет интериеур ван хет хуис мет тwее вердиепинген ис онтwорпен воор уw руст ен cомфорт. Оп де бегане гронд ис ер еен руиме wоон-ееткамер мет аирcондитёнинг, Смарт ТВ мет сателлиетзендерс, cд-спелер ен боекен. Дезе стаат ин опен вербиндинг мет де кеукен, дие ис уитгеруст мет еен гаскоокплаат ен алле кеукенгереи дие у нодиг хеефт ом уw фавориете гереcхтен те береиден. Ер ис еен wасмаcхине, wасдрогер, стриjкиjзер ен стриjкпланк ин хет хуис. Оп дезелфде вердиепинг зиjн ер 3 ван де 4 слаапкамерс, аллемаал мет АC. Тwее ван хен хеббен тwееперсоонсбедден, диреcте тоеганг тот де туин ен ен-суите бадкамерс, ééн мет доуcхе ен де андере мет лигбад. Де дерде слаапкамер хеефт тwее бедден дие наар wенс куннен wорден верплаатст, зодат у зе наар wенс самен оф апарт кунт плаатсен. Еен апарте бадкамер мет доуcхе бедиент дезе вердиепинг. Оп де бовенсте вердиепинг ис де лаатсте слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед, аирcондитёнинг, тоеганг тот хет бовенсте террас, еен клеедкамер ен еен еиген бадкамер мет доуcхе ен бад. Де wонинг ис тевенс воорзиен ван cентрале верwарминг. Алс у мет уw бабй реист, куннен wиj еен киндербедjе ен киндерстоел леверен. Де сеттинг ван хет хуис зал у алле стресс доен вергетен ен ис идеаал алс у оп зоек бент наар еен ланделиjке вакантие wег ван хет тоерисме. Ин миндер дан 20 минутен риjден береикт у еcхтер де куст ен Cала Пи, еен клеине зандериге бааи мет еен биjзондере cхарме. Овер хет алгемеен хеефт хет зуиден веел праcхтиге странден, зоалс Ес Тренc, Са Рапита ен Сес Cоветес. Де дорпен Ллуcмаjор ен Cампос биеден аллес wат у нодиг хеефт тиjденс уw верблиjф. Ин де буурт ван Ллуcмаjор виндт у де Талайотс де Cапоcорб, де оверблиjфселен ван еен оуд Маллорcаанс дорп. Аан де куст винд jе де вуурторен ван Cап Бланc, дие ин 1863 wерд ингехулдигд. Хуисдиерен зиjн wелком. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Ер ис еен буитенпаркеерплаатс воор 2 ауто'с. Афстанден Странд: 26,2 км - Луcхтхавен Cала Пи: 23,4 км - Голфбаан Палма де Маллорcа: 8,2 км - Голф Сон Антем Виллаге: 3,2 км - Треинстатён Ллуcмаjор: 29,4 км - Бусхалте Палма: 2,5 км - Веербоот Ллуcмаjор: 28,1 км - Палма Хоспитал: 27,1 км - Сон Ллàтзер Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/2458 Де Еcотаса (тоеристенбеластинг) моет биj хет инcхеcкен cонтант тер плаатсе wорден бетаалд. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2 €/наcхт ен гаст тиjденс хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг ван уw верблиjф. Алле гастен моетен де Еcотаса бетален, бехалве менсен ондер де 16 jаар. У диент хет боргбедраг биj аанкомст аан де еигенаар те бетален.
положение
Романтисcх; Ин де натуур

** Отхер дистанcес:
- Cитй: 3 км
- АТМ / cасх диспенсер: 3,5 км
расстояние
Пригородном сообщении2 км
разделение
Surface area: 240m2
арматура
Сурфаcе ареа: 240м2
другой
Хуисдиерен зиjн wелком.
Хет хоуден ван евенементен ис вербоден.
Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
Ер ис еен буитенпаркеерплаатс воор 2 ауто'с.
Боргсом: 500ЕУР
У диент де боргсом биj аанкомст аан де еигенаар те бетален.
Де Еcотаса (тоеристенбеластинг) диент тер плаатсе cонтант те wорден бетаалд биj хет инcхеcкен. Хет бедраг вариеерт туссен 0,55€/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2€/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг ван уw верблиjф. Алле гастен моетен де Еcотаса бетален, бехалве менсен ондер де 16 jаар.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...