Дом отдыха Алгаида Аренда Испания | Вакантиехуис*** ин Алгаида маx. 10 Персонс

Вакантиехуис*** ин Алгаида маx. 10 Персонс 

ID: BN1177188/972490
#ДомОтдыха #Аренда #Алгаида #БалеарскиеОстрова #Майорка #PlaDeMallorca #Испания
Дом отдыха Алгаида Аренда Испания
Дом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда ИспанияДом отдыха Алгаида Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня5
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
Описание
Праcхтиге вилла зеер диcхт биj Алгаида гелеген. Хет хеефт еен привéзwембад ен ис гесcхикт воор 10 персонен.
Де буитенкант ван дит питтореске хуис ис идеаал ом те гениетен ван хет медитерране климаат. Омгевен доор еен праcхтиге туин, виндт у еен привé cхлоорзwембад ван 10 м x 5 м ен еен диепте вариëренд туссен 1,10 м ен 2,10 м. Рондом хет зwембад стаан лигбедден wаар у хеерлиjк кунт зоннебаден, еен веранда, еен барбеcуе ен диверсе хоекjес wаар у гезеллиг кунт етен оф боррелен мет уw гезелсcхап. Хет терреин ис омхеинд ен де приваcй ис тотаал. Хет интериеур ван хет хуис мет тwее вердиепинген ис онтwорпен ом у де руст те биеден дие у вердиент. Оп де бегане гронд виндт у еен клеине wоонкамер ен еен гаскеукен мет алле бенодигде кеукенгереи ом уw фавориете гереcхтен те береиден, дие у даар аан тафел оф ин де апарте ееткамер кунт нуттиген. Оп дезелфде вердиепинг ис ер еен тwееперсоонс слаапкамер мет аирcо, верwарминг ен тоеганг тот де туин, еен апарте бадкамер мет доуcхе ен еен тоилет. Еен трап леидт наар де бовенвердиепинг, wаар еен тwееде wоонкамер ис мет АC ен Смарт ТВ ен де рест ван де слаапкамерс, аллемаал мет еен тwееперсоонсбед, аирcондитёнинг ен верwарминг. Даарнааст хеббен тwее ван хен еен еиген бадкамер, ééн мет хйдромассагедоуcхе ен де андере мет нормале доуcхе ен клеедкамер. Еен андере онафханкелиjке бадкамер мет доуcхе ен бад cомплетерен дезе вердиепинг, дие оок еен фитнессруимте хеефт. Алс у мет уw бабй реист, куннен wиj еен киндербедjе ен киндерстоел леверен. Де аccоммодатие лигт оп миндер дан еен километер ван хет cентрум ван Алгаида, еен зеер гаствриj дорп ин хет бинненланд мет традитёнеле гебруикен. Хиер виндт у алле онмисбаре диенстен зоалс барс, рестаурантс, супермарктен, енз. Бовендиен хеефт хет хет воордеел дат хет диcхт биj cоммуниcатиероутес лигт дие у тоеганг гевен тот елк пунт ван хет еиланд. Хет диcхтстбиjзиjнде странд ис хет Аренал-странд, хоеwел хет вриj cентраал оп хет еиланд лигт, кунт у ин алле риcхтинген наар веле странден гаан. Палма, де хоофдстад ван хет еиланд, лигт оп слеcхтс 25 минутен риjден мет де ауто. Опмеркинг: wе куннен геен гастен ондер де 28 jаар аccептерен, тензиj у еен гезин бент. Wе хеббен копиеëн ван де паспоортен ван алле гастен нодиг ом де боекинг те аccептерен. Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Ер ис еен буитенпаркеерплаатс воор 5 ауто'с. Афстанден Странд: 20,9 км - Луcхтхавен Ел Аренал: 21,9 км - Голфбаан Палма де Маллорcа: 11,6 км - Голф Сон Гуал Виллаге: 0,75 км - Треинстатён Алгаида: 23,6 км - Бусхалте Палма: 1,9 км - Веербоот Алгаида: 24 км - Палма Хоспитал: 18,8 км - Сон Ллàтзер Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/12383 Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен 0,55€/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2€/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг воор уw верблиjф. Jе онтвангт 7 даген воор аанкомст еен е-маил мет верплиcхте алгемене аанбеталингсинформатие. Де борг диент биннен 24 уур на онтвангст ван де е-маил те wорден бетаалд мет еен cредитcард виа еен бевеилигде линк. Неем воор меер информатие cонтаcт оп мет хет кантоор виа де гегевенс ин де ресерверингсбевестигинг дие у онтвангт на хет боекен.
положение
Ин де натуур

** Отхер дистанcес:
- Бар: 800 метер
- Cитй: 800 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 1300 метер
разделение
Surface area: 450m2
арматура
Сурфаcе ареа: 450м2
другой
Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2 €/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг воор уw верблиjф.
Опмеркинг: wе куннен геен гастен ондер де 28 jаар аccептерен, тензиj у еен гезин бент. Wе хеббен копиеëн ван де паспоортен ван алле гастен нодиг ом де боекинг те аccептерен.
Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан.
Хет хоуден ван евенементен ис вербоден.
Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
Ер ис еен буитенпаркеерплаатс воор 5 ауто'с.
Боргсом: 300ЕУР

Еиндсcхоонмаак тот 01 jануари (2025) : (240€/верблиjф) (верплиcхт)

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...