Модный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда Нидерланды | Вакантиехуис* ин Доорн маx. 4

Вакантиехуис* ин Доорн маx. 4 Персонс 

ID: BN1175827/972078
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #УтреcхтсеХеувелруг #Утрехт #Нидерланды
Модный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда Нидерланды
Модный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда НидерландыМодный Утреcхтсе Хеувелруг Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Дит вакантиепарк биj Доорн зал у аангенаам веррассен! Хет парк ис еен гезеллиг фамилиепарк,wаар воорал гезиннен мет jонге киндерен зиcх хеерлиjк зуллен воелен. Еен идеале уитвалсбасис ом хеерлиjк тот руст те комен оф jуист аcтиеф те онтспаннен. Еинделоос гениетен ин де сфеерволле омгевинг ван Доорн, оп де биjзондере Утреcхтсе Хеувелруг. У зулт хиер верстелд стаан ван де руст, де руимте ен де гаствриjхеид. Тиjденс де зомермаанден кан ер гебруик гемаакт wорден ван хет опенлуcхт зwембад. Хет wатер ис верwармд тот онгевеер 25 граден. Де пеутерс куннен зиcх прима вермакен ин хет пеутербадjе мет глиjбаантjе ен спроеиерс ен ин де спеелтуин. Биj хет зwембад бевиндт зиcх оок еен зоннеwеиде мет зоннебедден мет уитзиcхт оп хет зwембад. Овериге фаcилитеитен зиjн еен алл wеатхер теннисбаан, jеу де боулесбаан, спортвелд, фиетсверхуур, драадлоос интернет виа еен хотспот, спеелтуин, wассеретте ен тафелтеннис. Ин хет хоогсеизоен (jули тот ен мет аугустус) ис ер еен реcреатиетеам аанwезиг. Хет реcреатиетеам зоргт воор еен леук афwисселенд программа мет биjвоорбеелд кнутселен, спорттоернооиен, плайбаcк-схоwс, тхеатер, лампёноптоcхтен, спеуртоcхтен, бинго ен зескамп.

Закелиjке боекинген зиjн ниет тоегестаан.
положение
Ин де натуур
Доор де cентрале лиггинг ван дит вакантиепарк бент у нооит ланг ондерwег ом оп мооие плекjес те комен. Де руст ван Натёнаал Парк де Утреcхтсе Хеувелруг оф де гезеллиге друкте ван стеден, хет ис аллемаал хеел диcхтбиj. Онтдек оп уw гемак де праcхтиге омгевинг ван хет Натёнаал Парк, wаар у уренланг кунт wанделен ен фиетсен. Натёнаал Парк Утреcхтсе Хеувелруг, тотаал 6000 хеcтаре гроот, хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан ландсcхаппен. Нааст де зеер херкенбаре стуwwал макен хеидевелден, стуифзанден ен уитерwаарден деел уит ван хет Натёнаал Парк. Бовендиен комен ер веел диерен воор: рееëн, дассен, еекхоорнс, мартераcхтиген ен меер дан 100 вогелсоортен. Де боссен ен ландгоедерен зиjн идеаал воор wанделаарс. Воор миндер валиден ис еен ролстоелпад аангелегд ин де Каапсе Боссен биj Ст. Хеленахеувел те Доорн. Хет Натёнаал Парк хеефт оок веел cултуурхисторие. Мет де веле ландхуизен ен кастелен, де бесcхермде дорпс- ен стадсгезиcхтен (Амеронген, Дриеберген-Риjссенбург, Рхенен ен Зеист), де буитенс ен паркен ван де Стиcхтсе Лустwаранде, де табакссcхурен ен сcхаапскооиен ис ер хеел веел те зиен. Оф безоек хет хисторисcхе стадjе Wиjк биj Дуурстеде оф еен ван де кастелен ин де омгевинг, зоалс Кастеел Хуис Доорн оф Кастеел Амеронген. Wинкелен кан ин Веенендаал, Амерсфоорт оф Зеист ен хет гезеллиге Хенсcхотермеер ис оп фиетсафстанд ван хет парк. Оок хет Луcхтваартмусеум ин Соестерберг оф де Утреcхтсе Домторен зиjн еен безоекjе wаард. Еен дагjе мет де киндерен наар Оуwехандс Диеренпарк ин Рхенен оф Диеренпарк Амерсфоорт кан натуурлиjк оок.
арматура
<п>Дит волледиге ингериcхте cхалет ис гесcхикт воор маxимаал 4 персонен. Дит cхалет бесcхикт овер еен wоонкамер мет опен кеукен. Де wоонкамер ис воорзиен мет стандаард аппаратуур зоалс еен флат сcреен тв. Де опен кеукен ис воорзиен ван еен 4-питс гасфорнуис, коелкаст мет вриесвак, Сенсео коффиезетаппараат, овен, ваатwассер ен wатеркокер. Ер зиjн тwее слаапкамерс wаарван ééн слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед ен ééн мет тwее ééнперсоонсбедден. Де бадкамер ис воорзиен ван еен wастафел, доуcхе ен еен тоилет.

Буитен оп хет террас хеефт у де бесcхиккинг овер туинмеубилаир.</п>
другой
- Де реcептие ван хет парк зал на боекинг cонтаcт мет у опнемен ом де биjкоменде костен воораф овер те макен, зодат у снеллер кунт инcхеcкен.
- Геен хуисдиерен тоегестаан.
- Воор де борг wордт ер еен маcхтигингсформулиер тер плаатсе ингевулд.
- Лангверхуур оп аанврааг могелиjк, геен верхуур аан wеркнемерс могелиjк.
- Паркерен кан оп де cентрале паркеерплаатс, нааст хет гебоуw.
- Гас, wатер ен електра инcлусиеф.
- Гебруик алл wеатхер теннисбаан гратис.
- У кунт фиетсен хурен, де приjзен кунт у биj де реcептие аанвраген.
- Опенлуcхтзwембад геопенд ин де зомермаанден (афханкелиjк ван хет wеер ен паркбезеттинг).
- Гратис wифи хотспотс тер плаатсе. Де cоде ис аф те хален биj де реcептие.
- Кантине ен рестаурант ин де wинтерперёде геслотен.
- Биj де wассеретте wеркт де wасмаcхине оп 5 x € 1,00 пер кеер (wасмиддел зелф тоевоеген) ен ин де дрогер гаат 5 x € 0,50 пер кеер.
- Реcреатиетеам аанwезиг ин хоогсеизоен, еxаcте перёде оп аанврааг.
- Закелиjке боекинген wорден ниет геаccептеерд.
- Бабй’с хоевен геен парккостен ен бедлиннен те бетален. (У кунт дит на де ресерверинг аангевен ен дан зуллен wиj де костен аанпассен).

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...