Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды | Вакантиехуис*** ин Синт-Анналанд маx. 4

Вакантиехуис*** ин Синт-Анналанд маx. 4 Персонс 

ID: BN1177146/971920
#ДомОтдыха #Аренда #СинтАнналанд #Зеландия #Tholen #Niederlande #Нидерланды
Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды
Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Wелком ин Синт Анналанд, wелком ин дит руиме аппартемент воор 4 персонен. Вануит алле вертреккен стап jе виа де сcхуифдеурен оп де балконс. Ванаф хет гроотсте балкон киjк jе уит овер де гроотсте jаcхтхавен ван хет еиланд, оок wел де ‘де парел ин де Делта’ геноемд. Ванаф хет балкон аан де андере кант хеб jе уитзиcхт оп де Краббенкреек, wаар jе хет гетиj ван де Оостерсcхелде аан jе воорбиj зиет треккен вануит jе луие стоел. Хиер зит jе леккер ин де сcхадуw алс хет ерг wарм ис, ен миссcхиен хеб jе гелук ен зие jе зелфс де зеехондjес лигген оп еен зандбанк!
положение
#Tholen #Niederlande
Вакантиепарк; Аан хет wатер
Вануит хет аппартемент хеб jе еен униек уитзиcхт овер еен биjзондер wатерландсcхап дат зиcх миjленвер уитстрект, афгеwисселд мет зандбанкен. Оок де веле (трек)вогелс дие хиер хет хеле jаар доор аан комен влиеген ом мет хун дуиквлуcхтен еен висjе мее те паккен, зорген воор еен биjзондер сcхоуwспел. Даарнааст лигт ер еен клеин страндjе реcхт воор де деур, хиер кун jе jе воорал мет клеине киндерен зекер еен даг вермакен.

Хет cентрум ван Синт Анналанд лигт оп лоопафстанд, нет зоалс еен гроте Jумбо. Геен зин ом те кокен? Ер бевинден зиcх диверсе леуке рестаурантjес ом де хоек. Оок ис ер еен праcхтиг wандел- ен фиетспад наар Ставениссе. Вануит де jаcхтхавен вертрект ер еен рондваартбоот ом зеехонден ен бруинвиссен те споттен. Оок зиjн ер зеилботен те хуур ен wорден ер дагтоcхтен георганисеерд наар Зиерикзее (фиетс кан мее).

Веел гроен, wандел- ен фиетсроутес кенмеркен де омгевинг ван хет аппартемент. Оуде диjкен, моленс, боеренхоевес ен аутхентиеке дорпен дуикен оверал ин дезе омгевинг оп. Jе виндт хиер руст, руимте ен wатербелевинг. Кортом: оф jе ну еен страндлиефхеббер, wанделаар, фиетсер/wиелреннер бент: вануит дит аппартемент маак jе хериннеринген дие jе ниет снел меер вергеет.
разделение
Surface area: 70
арматура
<п><стронг>Маx аантал персонен: 4
Аантал слаапкамерс: 2
Аантал бадкамерс: 1
Опп. 70 м2 </стронг></п><п>Дит аппартемент воор 4 персонен ис гелиjквлоерс ен лигт оп де еерсте етаге ван хет клеинсcхалиге аппартементенcомплеx Виста Марис ен ис еен лифт аанwезиг. Оок хуисдиерен зиjн хиер ван харте wелком, маxимаал тwее. Де рамен ван хет аппартемент лопен доор тот аан де влоер, wаардоор ер ин алле вертреккен веел лиcхт наар биннен валт. Виа де сcхуифдеурен стап jе оп де гроте балконс (ин тотаал 27 м2) мет аан тwее кантен wатербелевинг. </п><п>Де модерне инриcхтинг (урбан cхиc) ис мет зорг уитгезоcхт ом jе диреcт тхуис те латен воелен. Де материален зиjн хоогwаардиг ен воелен wарм ен хуиселиjк аан. Ком jе на еен ланге даг ин де буитенлуcхт тхуис, дан кун jе хеерлиjк онтспаннен аcхтер де флатсcреен телевисие ин де wоонкамер. Ин де кеукен стаат еен cомбимагнетрон, еен ваатwассер, еен коелкаст, еен вриезер ен еен броодроостер. Оок ис ер еен Неспрессо ен еен филтер коффиезетаппараат аанwезиг.</п><п>Оп беиде слаапкамерс стаан еен боxспринг ван 180x200 cм, тwее наcхткастjес ен еен кледингкаст. Оок ис ер еен опвоуwбаар бабйбед (60x120 cм) аанwезиг. Ин де слаапкамер аан де хавензиjде хангт еен тв. Рустиг wаккер wорден мет уитзиcхт оп хет wатер аан беиде кантен… wат wил jе ног меер? </п><п>Ен неем jе jе фиетс мее? Де бергинг оп де бегане гронд ис гроот ен хеефт еен оплаадпунт воор електрисcхе фиетсен. Вердер бесcхикт хет аппартемент овер ééн паркеерплаатс ен зиjн ер волдоенде паркеермогелиjкхеден оп лоопафстанд. </п><п> </п><п>

</п><br><br>Сурфаcе ареа: 70<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
- Ер ис дагелиjксе аанкомст, бехалве оп зондаг. Ин де вакантиес гелдт wеекверхуур.
- Де рекенинг бетаалт у воораф.
- Ванаф 16 уур ис инcхеcк могелиjк. Оп вертрекдаг верлаат у ом 9.30 уур де wонинг, wаарна у де слеутел инлеверт оп де лоcатие wаар у дезе оок афгехаалд хеефт.
- Киндербедден дие евентуеел аанwезиг зиjн, хеббен геен бедлиннен. Дит неемт у зелф мее.
- Ин биjна алле геваллен ис бедлиннен ен ханддоекен аанwезиг. Ин уw боекинг зиет у оф дит хет гевал ис.
- Овернаcхтенде безоекерс мелдт у воораф аан ен пас биj гоедкеуринг моген дезе безоекерс оок овернаcхтен. Уитераард теген беталинг ван бедлиннен ен тоеристенбеластинг.
- Хуисдиерен зиjн сомс тоегестаан, дит стаат беноемд биj де wонингинфо. Информеер наар дезе могелиjкхеид. Алс еигенаар бент у верантwоорделиjк воор уw хонд. Безорг андере гастен оф бурен геен оверласт.
- Jонгеренгроепен ниет тоегестаан.
- Wеркнемерс оп аанврааг.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...