Дом отдыха Оффингаwиер Аренда Нидерланды | Вакантиехуис*** ин Оффингаwиер маx. 4

Вакантиехуис*** ин Оффингаwиер маx. 4 Персонс 

ID: BN1176838/971755
#ДомОтдыха #Аренда #Оффингаwиер #Фрисландия #SúdwestFryslân #Нидерланды
Дом отдыха Оффингаwиер Аренда Нидерланды
Дом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда НидерландыДом отдыха Оффингаwиер Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
Описание
Wат ис ер фиjнер дан wаккер wорден оп хет wатер? Белееф хет ин хоусебоат ‘де Валрееп’, диреcт оп ен аан хет Снеекермеер. Де реуринг ван де хавен ин cомбинатие мет хет фантастисcхе уитзиcхт овер хет опен wатер зоргт воор еен униеке ерваринг. Вануит де wоонкамер зие jе де враcхтсcхепен ен тйписcх Фриесе скûтсjес воорбиj комен, нет зоалс де виссерс дие воор даг ен дауw де хавен уитварен оп зоек наар еен мооие стек. Ен вергеет де гроте версcхеиденхеид аан wатервогелс ниет, дие jе кунт беwондерен ванаф хет дактеррас, оф вануит jе еиген туин.
положение
Ин де хавен кун jе супс ен зеилботен хурен ом де омгевинг виа хет wатер те веркеннен. Оок кун jе хиер хеерлиjк етен ин де беаcхcлуб мет рестаурант. Ин де диреcте омгевинг ван де хоусебоат кун jе jе уитлевен оп де wатерскибаан, оф релаxен оп еен ван де страндjес. Де стад Снеек лигт оп 10 минутен риjден. Оф киес воор де биj те хурен слоеп, wаармее jе ин 20 минутен наар Тер Херне, Гоингариjп оф Снеек ваарт ом леккер те боррелен ен уит етен те гаан. Уитераард кун jе мет де слоеп оок праcхтиге дагтоcхтен макен.
разделение
Surface area: 84
арматура
<п><стронг>Маx. аантал персонен: 4
Аантал слаапкамерс: 2
Аантал бадкамерс: 1
Оппервлакте: 84м2</стронг></п><п><стронг>Аccоммодатие
</стронг>Дезе хоусебоат воор виер персонен лигт ин Оффингаwиер, ин де хавен аан хет Снеекермеер. Оп хет террас аан де воорзиjде (18м2) кун jе хеерлиjк ван де зон гениетен аан де ееттафел, оф оп де лоунгебанк воор тwее персонен. </п><п>Виа де дуббеле сcхуифдеур стап jе верволгенс де wоонкамер биннен. Плоф оп де банк ин де зитхоек воор де флатсcреен телевисие, оф зак ондеруит оп еен ван де тwее розе фаутеуилс. Оок оп коудере даген биедт де хоусебоат jе еен кнус ен гезеллиг ондеркомен. Еен сфеерволле хаард зоргт ин де авонден воор wармте ен гезеллигхеид. </п><п>Де опен кеукен ис воорзиен ван алле гемаккен. Денк аан еен cомбимагнетрон, еен овен, еен ваатwассер, еен коелкаст мет вриесвакjе, еен броодроостер, еен wатеркокер ен еен Неспрессо коффиезетаппараат (филтер). Оок стаат ер еен ееттафел воор зес персонен. Алле руимте ом гезеллиг те онтбиjтен ен те динерен!</п><п>Вануит де wоонкамер ком jе ин де ганг. Аан де ене кант винд jе хиер хет тоилет (мет фонтеин ен спиегел), аан де андере кант де бадкамер мет доуcхе, wастафел ен еен руиме каст воор о.а. ханддоекен. Лооп jе вердер де ганг ин, дан ком jе биj де слаапкамерс. Дит зиjн тwее идентиеке слаапкамерс мет тwее еенперсоонсбедден (80-120x200 cм), еен еиген хангкаст, легкаст ен декенкист. Оок ис ер еен опвоуwбаар бабйбед (60x120 cм) аанwезиг. </п><п>Виа беиде слаапкамерс ком jе оп хет террас аан де аcхтеркант (6 м2 оп хет зуиден). Виа дит террас кун jе мет де wентелтрап наар хет дактеррас (cирcа 30 м2), wаар де хеле даг зон те винден ис. Хиер ис еен гроте лоунгесет аанwезиг, воорзиен ван дикке куссенс, еен лоунгестоел, лоунгебанкен ен еен лоунгетафел.  Нааст де террассен хеефт дезе хоусебоат еен туин (100 м2) оп хет ноордwестен, диреcт аан хет Снеекермеер. Лет оп: дезе туин ис ниет омхеинд. Де туин ис воорзиен ван грас ен ис гроот геноег ом алтиjд еен плекjе ин де зон те куннен винден. Хеерлиjк ом ин те спелен, те лигген оф ом алс уитвалсбасис те гебруикен воор wатерспорт. Ен уитераард кун jе ин де туин оок барбеcуеëн!  Хоусебоат ‘Валрееп’ бесcхикт овер ééн еиген паркеерплаатс. Ер зиjн меер паркеермогелиjкхеден ин де диреcте омгевинг. </п><п><стронг> </стронг></п><п>

</п><br><br>Сурфаcе ареа: 84<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
- Ер ис дагелиjксе аанкомст, бехалве оп зондаг. Ин де вакантиес гелдт wеекверхуур.
- Де рекенинг бетаалт у воораф.
- Ванаф 16 уур ис инcхеcк могелиjк. Оп вертрекдаг верлаат у ом 9.30 уур де wонинг, wаарна у де слеутел инлеверт оп де лоcатие wаар у дезе оок афгехаалд хеефт.
- Киндербедден дие евентуеел аанwезиг зиjн, хеббен геен бедлиннен. Дит неемт у зелф мее.
- Ин биjна алле геваллен ис бедлиннен ен ханддоекен аанwезиг. Ин уw боекинг зиет у оф дит хет гевал ис.
- Овернаcхтенде безоекерс мелдт у воораф аан ен пас биj гоедкеуринг моген дезе безоекерс оок овернаcхтен. Уитераард теген беталинг ван бедлиннен ен тоеристенбеластинг.
- Хуисдиерен зиjн сомс тоегестаан, дит стаат беноемд биj де wонингинфо. Информеер наар дезе могелиjкхеид. Алс еигенаар бент у верантwоорделиjк воор уw хонд. Безорг андере гастен оф бурен геен оверласт.
- Jонгеренгроепен ниет тоегестаан.
- Wеркнемерс оп аанврааг.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...