Дом отдыха Муро Аренда Испания | Вакантиехуис**** ин Плайа де Муро маx. 8 Персонс

Вакантиехуис**** ин Плайа де Муро маx. 8 Персонс 

ID: BN1176648/971160
#ДомОтдыха #Аренда #Муро #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Муро Аренда Испания
Дом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Гезеллиг хуис оп миндер дан 100 метер ван де турqуоисе wатерен ван Платjа де Муро, wаар 8 гастен хун тwееде хуис зуллен винден.
Де буитенкант ис перфеcт ом те гениетен ван еен геwелдиге вакантие. Хет хеефт еен клеине туин, версcхилленде террассен wаар у кунт гениетен ван еен хеерлиjке барбеcуе мет хет бесте гезелсcхап ен еен зоннетеррас wаар у кунт зоннебаден мет уитзиcхт оп зее. Де wонинг хеефт диреcте бурен. Хет хуис мет 2 вердиепинген биедт еен гезеллиге стиjл мет аллес wат у нодиг хеефт ом ван уw вакантие те гениетен. Хет бестаат уит 2 вердиепинген ен елк хеефт: еен гроте ееткамер -мет ТВ ен тоеганг тот де веранда оф террас-, дие виа еен cомфортабеле бар аанслуит оп де кеукен -уитгеруст мет еен гаскоокплаат; тwее слаапкамерс, еен мет еен тwееперсоонсбед ен де андере мет тwее еенперсоонсбедден; ен еен бадкамер мет еен доуcхе. Алле слаапкамерс зиjн воорзиен ван аирcондитёнинг. Jе моет де буитентрап беклиммен ом де еерсте вердиепинг те бетреден ен хет бовенсте солариумтеррас ис тоеганкелиjк ванаф де еерсте вердиепинг. Хет хуис ис уитгеруст мет еен wасмаcхине, еен стриjкиjзер ен еен стриjкпланк ен wе куннен еен киндербедjе ен еен киндерстоел клаармакен алс у мет уw бабй реист. Хет хуис лигт ин еен wоонwиjк оп еен паар метер ван еен ван де бесте странден ван хет еиланд, Платjа де Муро, wаар у кунт гениетен ван де зон ен де зее, wатерспортен кунт беоефенен, лангс де куст кунт wанделен, енз. Ниет вер wег ис Cан Пиcафорт, мет алле воорзиенинген ен еен геwелдиге зомерсе сфеер, нет алс ин Порт д'Алcúдиа. У кунт гениетен ван еен андере даг доор еен безоек те бренген аан хет Парc Натурал де с'Албуфера де Маллорcа, дат оп слеcхтс 650 метер ван хет хуис лигт. Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Афстанден Странд: 0,085 км - Луcхтхавен Платjа де Муро: 62 км - Голфбаан Палма де Маллорcа: 10,7 км - Стад голфcлуб Алcанада: 1,7 км - Треинстатён Плайа де Муро: 13,1 км - Бусхалте Са Побла: 0,550 км - Платjа де Муро Феррй: 9 км - Порт д'Алcудиа Хоспитал: 25,9 км - Хоспитал Cомарcал д'Инcа Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/5188 Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен 0,55€/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2€/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг воор уw верблиjф. Jе онтвангт 7 даген воор аанкомст еен е-маил мет верплиcхте алгемене аанбеталингсинформатие. Де борг диент биннен 24 уур на онтвангст ван де е-маил те wорден бетаалд мет еен cредитcард виа еен бевеилигде линк. Неем воор меер информатие cонтаcт оп мет хет кантоор виа де гегевенс ин де ресерверингсбевестигинг дие у онтвангт на хет боекен.
положение
#Майорка
Аан хет странд; Романтисcх; Аан хет wатер

** Отхер дистанcес:
- Бар: 200 метер
- Голф cоурсе: 10 км
- АТМ / cасх диспенсер: 6 км
расстояние
Пригородном сообщении500 м
разделение
Surface area: 260m2
арматура
Сурфаcе ареа: 260м2
другой
Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2 €/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг воор уw верблиjф. Jе онтвангт 7 даген воор аанкомст еен е-маил мет верплиcхте алгемене аанбеталингсинформатие. Де борг диент биннен 24 уур на онтвангст ван де е-маил те wорден бетаалд мет еен cредитcард виа еен бевеилигде линк. Неем воор меер информатие cонтаcт оп мет хет кантоор виа де гегевенс ин де ресерверингсбевестигинг дие у онтвангт на хет боекен.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...