Дом отдыха Муро Аренда Испания | Вакантиехуис***** ин Муро маx. 16 Персонс

Вакантиехуис***** ин Муро маx. 16 Персонс 

ID: BN1176473/970405
#ДомОтдыха #Аренда #Муро #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Муро Аренда Испания
Дом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда ИспанияДом отдыха Муро Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня8
Описание
Индрукwеккенде вилла мет привé зwембад биj Муро, перфеcт воор 16 гастен.
Де гоед ондерхоуден буитенкант бестаат уит еен cхлоорбад ван 10 x 4 метер мет еен диепте вариëренд ван 1 тот 1,7 метер л ен еен мооие туин мет версcхилленде бомен ен плантен. Ер зиjн версcхилленде террассен ен еен веранда, идеаал ом те cхиллен, леккер те барбеcуеëн оф уитгебреид те онтбиjтен мет фамилие ен вриенден. Де ББQ-зоне бестаат уит еен гроте ингебоуwде барбеcуе ен еен зитхоек. Ин тотаал зиjн ер 12 енкеле ен 2 дуббеле лигстоелен ом те зоннен, маар у кунт уw ханддоек оок диреcт оп хет грасвелд легген. Лунcхен ин де серре, мет уитзиcхт оп хет зwембад, ис еен леуке ерваринг, зелфс алс хет регент. Маар оп Маллорcа сcхиjнт де зон биjна елке даг ен дус кунт у еен дутjе доен оп де буитенбанк биj хет зwембад. Ер зиjн енкеле буурхуизен ронд де вилла.

Хет хуис мет тwее вердиепинген, беклеед мет Маллорcаансе стеен, хеефт еен луxе ен индрукwеккенде wоонкамер мет версcхилленде банкен ен фаутеуилс ом сателлиет-тв те киjкен оф самен те клетсен - хет зиет еруит алс иетс уит еен тиjдсcхрифтcовер! Виа сcхуифдеурен комт у ин еен рустиеке wоонкамер-онтвангструимте дие у оок наар де кеукен леидт. Дезе бехоудт зиjн Маллорcаансе стиjл ен биедт гроте wеркбладен, еен гроот еиланд, еен индустриеел гасфорнуис, еен керамисcхе коокплаат ен еен овен. Хиер стаат де ееттафел мет меердере стоелен ен еен банк воор алле гастен. Де wасруимте хеефт еен wасмаcхине, дрогер, стриjкпланк ен стриjкиjзер. Оп дезелфде вердиепинг ис ер еен слаапкамер мет тwее еенперсоонсбедден мет ен-суите бадкамер мет доуcхе, клеедкамер ен тоеганг тот хет террас. Бовен зиjн ер ног виер слаапкамерс мет ен-суите бадкамерс мет бад, wаарван тwее мет кледингкаст ен де андере тwее мет клеедкамер ен тоеганг тот еен моои балкон. Дрие ван хен зиjн уитгеруст мет тwее еенперсоонсбедден ен ééн мет еен тwееперсоонсбед. Алле камерс хеббен сателлиет-тв. Алс у мет уw бабй'с реист, куннен wе маxимаал тwее киндербедjес ен тwее киндерстоелен тер бесcхиккинг стеллен. Хет хеле хуис ис воорзиен ван аирcондитёнинг мет канален.

Ер зиjн 3 аангрензенде слаапкамерс нааст хет зwембад. Алле дрие бестаан уит еен гезеллиге зитхоек, смарт ТВ, еен еиген бадкамер мет доуcхе ен еен кледингкаст оф клеедкамер. Еен ван хен хеефт еен тwееперсоонсбед ен де андере тwее хеббен тwее еенперсоонсбедден.

Хет вакантиехуис лигт биj еен страат дие хет дорп Муро мет Cан Пиcафорт вербиндт. Муро биедт у еен супермаркт, еен танкстатён ен еен паар барс / рестаурантс. Еен рит ван 15 минутен бренгт у наар Cан Пиcафорт, еен левендиге стад мет веел воорзиенинген, wинкелс ен рестаурантс. Хет фиjнкоррелиге зандстранд ис гезинсвриенделиjк ен веел страндбарс биеден гоеде cоcктаилс ен етен. Ин хет воор- ен наjаар ис де омгевинг праcхтиг ом те фиетсен ен те wанделен. Ер стаат зелфс еен фиетс оп хет терреин воор у клаар.

Де еигенаар трактеерт у оп еен тйписcх Маллорcаанс дессерт ен еен флес wиjн.
Ер ис паркеергелегенхеид буитен воор 4 ауто'с.
Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан.
Хет хоуден ван евенементен ис вербоден.
Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
Хет брандхоут воор де барбеcуе ис бесcхикбаар ен гратис.

Афстанден:
Странд: 11 км - Cан Пиcафорт
Луcхтхавен: 48 км - Сон Сант Jоан
Голфбаан: 15.7 км - Голф Полленçа
Стад: 0.800 км - Муро
Треинстатён: 3.1 км - Естаcиóн де Муро
Бусхалте: 1.4 км - Плаçа дел Cонвент, Муро
Веербоот: 21.3 км - Пуерто де Алcúдиа
Зиекенхуис: 13.6 км - Хоспитал Cомарcал де Инcа

Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/4684

Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен 0,55€/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2€/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг ван уw верблиjф.
положение
Романтисcх; Ин де натуур
разделение
Surface area: 220m2
арматура
Сурфаcе ареа: 220м2
другой
Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...