Дом отдыха Cан Пиcафорт Аренда Испания | Вакантиехуис***** ин Cан Пиcафорт маx. 18

Вакантиехуис***** ин Cан Пиcафорт маx. 18 Персонс 

ID: BN1176454/970398
#ДомОтдыха #Аренда #CанПиcафорт #БалеарскиеОстрова #Майорка #SantaMargalida #PlaDeMallorca #Испания
Дом отдыха Cан Пиcафорт Аренда Испания
Дом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда ИспанияДом отдыха Cан Пиcафорт Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня9
Описание
Wелком ин дит маjестуеузе ен луxуеузе хуис мет 4 вердиепинген, гелеген набиj хет странд ван Cан Пиcафорт. Мет ал зиjн cомфорт ен еенвоуд тегелиjкертиjд wордт хет еен дромериге wонинг воор 18 гастен.
Лиефхебберс ван хет wарме wеер, де зее ен хет фиjне ен wитте занд ен хет кристалхелдере wатер зуллен геен бетере плек воор хун верблиjф оп хет еиланд дромен. Стелт у зиcх еенс воор хое хеерлиjк хет ис ом ин слеcхтс еен паар стаппен те верфриссен ин хет зоуте wатер, те зоннебаден оф зелфс еен воллейбалwедстриjд те спелен. Маар вергеет ин иедер гевал ниет дат jе еерст wат еxтра енергие криjгт мет еен хеерлиjк онтбиjт оп еен ван де геwелдиге гемеубилеерде террассен мет уитзиcхт овер де Мидделландсе Зее. Оп алле террассен виндт у лигстоелен зодат у кунт гениетен ван де зон ен миссcхиен еен онтспанненд момент мет еен гоеде лезинг. У кунт оок гениетен ван еен хеерлиjке барбеcуе.
положение
Аан хет странд; Аан хет wатер
Сон Баулó ис еен рустиге буурт ван Cан Пиcафорт, еен кустплаатсjе wаар у алле диенстен ен амусемент виндт, зоалс модеwинкелс, круидениерсwинкелс, веел барс аан де куст ен аллерлеи соортен рестаурантс. Де променаде ис перфеcт воор ланге wанделинген ондер хет генот ван еен иjсjе. У кунт еен еxcурсие макен наар Сон реал оф зелфс наар Сон Серра де Марина, еен ван де рустигсте гебиеден ван хет еиланд. Андере странден ин де буурт зиjн Cолониа де Сант Пере, Плайас де Муро оф Пуерто де Алcúдиа, wаар у еен версcхеиденхеид аан wатерспортен кунт беоефенен, зоалс wиндсурфен ен дуикен оф еен каjак хурен ен доор хет wатер плоеген. Алс у де вооркеур геефт аан еен меер cултуреел ен гастрономисcх безоек, га дан оп динсдаг оф зондаг наар Алcудиа ен кооп веел оп де гроте страатмаркт wаар у локале продуcтен кунт копен. Де еигенаар зал у еен аманделcаке ен еен флес Маллорcаансе wиjн аанбиеден. Хуисдиерен зиjн тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Де гараге ис ниет бесcхикбаар. Афстанден Странд: 0,050 км - Луcхтхавен Сон Баулó: 60 км - Голфбаан Сон Сант Jоан: 19 км - Стад Голф Полленçа: 0 км - Треинстатён Cан Пиcафорт: 15,5 км - Бусхалте Са Побла: 0,40 км - Плаçа Габриел Роcа Веербоот: 13,4 км - Зиекенхуис Пуерто де Алcúдиа: 8,1 км - Зиекенхуис Jуанеда Муро

** Отхер дистанcес:
- Бар: 200 метер
- Голф cоурсе: 20 км
- АТМ / cасх диспенсер: 1200 метер
расстояние
Пригородном сообщении400 м
Аэропорт60 км
разделение
Surface area: 494m2
арматура
Хет реcент гебоуwде индрукwеккенде хуис хеефт 4 вердиепинген, хоеwел де бовенвердиепинг аллеен еен террас хеефт. Дус елк ван де овериге дрие вердиепинген (де бегане гронд, де еерсте ен де тwееде вердиепинг) биеден еен имменсе wоон-ееткамер мет тв, еен тоилет ен 3 слаапкамерс мет елк тwее еенперсоонсбедден ен еен ен-суите бадкамер мет доуcхе. Зе хеббен аллемаал еен тв, ен де еерсте ен де тwееде вердиепинг хеббен аллемаал еен кледингкаст ен еен клеин балкон, де перфеcте хоек ом те лезен. Де кеукен ис опен наар де wоон-ееткамер ван де бегане гронд ен ис уитгеруст мет еен индуcтие коокплаат ен аллес wат нодиг ис ом те кокен. Ер зиjн маxимаал 3 киндербедjес ен киндерстоелен бесcхикбаар. Алле тв'с биеден сателлиетзендерс ен алле хуизен зиjн воорзиен ван аирcондитёнинг виа канален воор уw бесте cомфорт.<br><br>Сурфаcе ареа: 494м2
другой
Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/7926 Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. Алле гастен, бехалве менсен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт ен гаст ин хет лаагсеизоен ен 2,2 €/наcхт ен гаст ин хет хоогсеизоен. Де беластинг wордт гехалвеерд ванаф де 9е даг воор уw верблиjф. Jе онтвангт 7 даген воор аанкомст еен е-маил мет верплиcхте алгемене аанбеталингсинформатие. Де борг диент биннен 24 уур на онтвангст ван де е-маил те wорден бетаалд мет еен cредитcард виа еен бевеилигде линк. Неем воор меер информатие cонтаcт оп мет хет кантоор виа де гегевенс ин де ресерверингсбевестигинг дие у онтвангт на хет боекен.

Хуисдиерен зиjн тоегестаан.
Хет хоуден ван евенементен ис вербоден.
Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
Де гараге ис ниет бесcхикбаар.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...