Дом отдыха Синеу Аренда Испания | Вакантиехуис**** ин Синеу маx. 8 Персонс

Вакантиехуис**** ин Синеу маx. 8 Персонс 

ID: BN1176451/970362
#ДомОтдыха #Аренда #Синеу #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Синеу Аренда Испания
Дом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда ИспанияДом отдыха Синеу Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
Описание
Герестауреерде оуде молен ин хет праcхтиге стадjе Синеу. Хет хеефт еен привéзwембад ен ис гесcхикт воор 8 персонен.
Аcхтер де аcхтертуин ван дезе униеке wонинг лигт еен верфриссенд cхлоорбад ван 8 x 3 метер ен еен диепте ван 0,90 тот 1,80 метер. Ернааст кунт у зоннебаден оп де 8 лигстоелен оф онтспаннен ин де сcхадуw ван дезе мурен вол гесcхиеденис. У виндт ер оок еен мобиеле барбеcуе ом хеерлиjк гегрилд влеес ен гроентен те береиден ен еен еетхоек буитен ом буитен ван уw маалтиjден те гениетен. Хет терреин ис омхеинд ен хеефт диреcте бурен. Хет хуис мет 2 вердиепинген хеефт веел детаилс ван де оуде моленcонструcтие бехоуден, зоалс де стенен мурен ен де геwелфде плафондс. Оп де бегане гронд винд jе де ееткамер нааст де кеукен дие ис воорзиен ван еен керамисcхе коокплаат; еен слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед ен аирcондитёнинг; ен еен бадкамер мет еен доуcхе. Оп де еерсте вердиепинг хеб jе де хеерлиjке wоонкамер мет аирcо ен ТВ-сат; ног еенс 3 слаапкамерс, тwее мет тwее еенперсоонсбедден -еен мет аирcондитёнинг- ен еен мет еен тwееперсоонсбед ен аирcондитёнинг; ен ног тwее бадкамерс мет доуcхе. Wе куннен у воорзиен ван еен киндербедjе ен еен киндерстоел алс у мет уw бабй реист. Даарнааст ис хет хуис уитгеруст мет еен wасмаcхине, еен стриjкиjзер ен еен стриjкпланк. Хет хуис ис гелеген ин хет плаатсjе Синеу, зеер cентраал оп хет еиланд. Де стад биедт де басисвоорзиенинген воор уw верблиjф ен у маг де wекелиjксе маркт дие ал ееуwенланг оп wоенсдаг wордт гехоуден ен де праcхтиге пароcхиекерк ниет миссен. Хет диcхтстбиjзиjнде странд ис Плайа де Муро, оп онгевеер 20 км афстанд, wаар у wатерспортен кунт беоефенен оф еен хеерлиjке паелла кунт етен ин еен ван де страндтентjес. Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Афстанден Странд: 19,9 км - Плайа де Муро Луcхтхавен: 36,2 км - Палма де Маллорcа Голфбаан: 22,3 км - Голф Парк Маллорcа Пунтирó Стад: 0,8 км - Синеу Треинстатён: 0,450 км - Синеу Бусхалте: 0,500 км - Синеу Веербоот: 38,6 км - Порт д'Алcúдиа Зиекенхуис: 12,1 км - Зиекенхуис Cомарcал д'Инcа Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/5746 Гастен онтванген 7 даген воор аанкомст еен е-маил мет верплиcхте алгемене информатие овер де аанбеталинг. Де аанбеталинг диент биннен 24 уур на онтвангст ван де е-маил те wорден бетаалд мет еен cредитcард виа еен бевеилигде линк. Воор меер информатие кунт у cонтаcт опнемен мет хет кантоор виа де информатие оп де ресерверингсбевестигинг дие у на хет боекен хеефт онтванген.
положение
Романтисcх; Ин де натуур
Хет хуис ис гелеген ин хет плаатсjе Синеу, зеер cентраал оп хет еиланд. Де стад биедт де басисвоорзиенинген воор уw верблиjф ен у маг де wекелиjксе маркт дие ал ееуwенланг оп wоенсдаг wордт гехоуден ен де праcхтиге пароcхиекерк ниет миссен. Хет диcхтстбиjзиjнде странд ис Плайа де Муро, оп онгевеер 20 км афстанд, wаар у wатерспортен кунт беоефенен оф еен хеерлиjке паелла кунт етен ин еен ван де страндтентjес. Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Афстанден Странд: 19,9 км - Плайа де Муро Луcхтхавен: 36,2 км - Палма де Маллорcа Голфбаан: 22,3 км - Голф Парк Маллорcа Пунтирó Стад: 0,8 км - Синеу Треинстатён: 0,450 км - Синеу Бусхалте: 0,500 км - Синеу Веербоот: 38,6 км - Зиекенхуис Порт д'Алcúдиа: 12,1 км - Зиекенхуис Cомарcал д'Инcа
разделение
Surface area: 350m2
арматура
Хет хуис мет 2 вердиепинген хеефт веел детаилс ван де оуде моленcонструcтие бехоуден, зоалс де стенен мурен ен де геwелфде плафондс. Оп де бегане гронд винд jе де ееткамер нааст де кеукен дие ис воорзиен ван еен керамисcхе коокплаат; еен слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед ен аирcондитёнинг; ен еен бадкамер мет еен доуcхе. Оп де еерсте вердиепинг хеб jе де хеерлиjке wоонкамер мет аирcо ен ТВ-сат; ног еенс 3 слаапкамерс, тwее мет тwее еенперсоонсбедден -еен мет аирcондитёнинг- ен еен мет еен тwееперсоонсбед ен аирcондитёнинг; ен ног тwее бадкамерс мет доуcхе. Wе куннен у воорзиен ван еен киндербедjе ен еен киндерстоел алс у мет уw бабй реист. Даарнааст ис хет хуис уитгеруст мет еен wасмаcхине, еен стриjкиjзер ен еен стриjкпланк.<br><br>Сурфаcе ареа: 350м2
другой
Борг: 300ЕУР

Еиндсcхоонмаак тот 01 jануари(2025) : (240€/верблиjф) (верплиcхт)

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...