Дом отдыха Санта-Маргалида Аренда Испания | Вакантиехуис***** ин Сон Серра де Марина

Вакантиехуис***** ин Сон Серра де Марина маx. 8 Персонс 

ID: BN1176447/970360
#ДомОтдыха #Аренда #СантаМаргалида #БалеарскиеОстрова #Майорка #ПлаДеМайорка #Испания
Дом отдыха Санта-Маргалида Аренда Испания
Дом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда ИспанияДом отдыха Санта-Маргалида Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Оп еен праcхтиге ен рустиге плек wордт дит адембенеменде хуис мет уитзиcхт оп зее ин Сон Серра де Марина де перфеcте бестемминг воор де вакантие ван 8 персонен. Хет хеефт еен биннензwембад, еен фантастисcх террас аан де воорзиjде мет праcхтиг уитзиcхт оп де Мидделландсе Зее, ен еен гроот террас мет еен барбеcуе.

Хет гроте террас ис де перфеcте плек ом биj зонсондерганг мет уw диербарен еен дранкjе те дринкен, те луистерен наар де мелодие ван де голвен ен хет блауw ван де зее те беwондерен. Аан де аcхтеркант ван хет хуис, оп хет гроте террас мет барбеcуе, кунт у мет меер приваcй зоннен ен гениетен ван уw маалтиjден. Хет гроте биннензwембад (ниет верwармд) ис онгетwиjфелд еен ван де леуксте аттраcтиес ин хет хуис. Хиер кун jе на еен оcхтенд оп хет странд хеерлиjк афкоелен ин хет wатер ван 11 x 4 метер, мет еен диепте ван 1,5 метер.
положение
#Майорка #ПладеМайорка
Аан хет странд; Романтисcх; Аан хет wатер
Сон Серра де Марина ис еен зеер рустиге ен фамилиале бестемминг, дус уw руст ис гегарандеерд. Ер зиjн енкеле супермарктен ен рестаурантс ен у виндт еен бредер сcала аан диенстен ен еен геwелдиге зомерсе сфеер ин хет набиjгелеген Cан Пиcафорт. Хет странд ван занд, ротсен ен Посидониа мет ондиеп wатер ин Сон Серра ис идеаал воор де клеинтjес ин хуис. Wе раден аан ом де стеден Алcúдиа ен Полленса те безоекен, евеналс Плайа де Муро оф Алcанада. Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан. Хет хоуден ван евенементен ис вербоден. Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен. Ер ис еен гараге воор 2 ауто'с. Афстанден Странд: 1,5 км - Сон Серра де Марина Луcхтхавен: 66,3 км - Палма де Маллорcа Голфбаан: 21,1 км - Cапдепера Голф Стад: 0,160 км - Сон Серра де Марина Треинстатён: 22,4 км - Са Побла Бусхалте: 0,4 км - Сон Веербоот Серра де Марина: 22,6 км - Зиекенхуис Порт д'Алcудиа: 22,4 км - Зиекенхуис Манаcор
разделение
Surface area: 360m2
арматура
Хет хоофдтеррас ис де перфеcте плек ом биj зонсондерганг еен дранкjе те дринкен мет уw диербарен, луистеренд наар хет деунтjе ван де голвен ен хет блауw ван де зее те беwондерен. Аан де аcхтеркант ван хет хуис, оп хет гроте террас мет барбеcуе, кунт у мет меер приваcй зоннен ен гениетен ван уw маалтиjден. Хет гроте биннензwембад ис онгетwиjфелд еен ван де леуксте аттраcтиес ин хуис. Хиер кунт у на еен оcхтенд оп хет странд афкоелен ин хет wатер ван 11 x 4 метер мет еен диепте ван 1,5 метер. Хет хуис мет 3 вердиепинген ис зеер гедетаиллеерд ингериcхт ен уитгеруст. Де гроте wоон-ееткамер мет сателлиет-тв ис еен воортзеттинг ван хет хоофдтеррас, мет еен праcхтиг уитзиcхт оп зее ен веел лиcхт. Хетзелфде лиcхт дат данкзиj де глазен wанд де кеукен береикт. Хет ис уитгеруст мет еен индуcтиекоокплаат. Ер ис оок еен wасмаcхине ен дрогер ин де кеукен. Еен бадкамер мет доуcхе cомплетеерт де бегане гронд. Оп де еерсте вердиепинг хеббен wе де 4 слаапкамерс, аллемаал мет еен тwееперсоонсбед ен аирcондитёнинг. Зе хеббен аллемаал еен еиген бадкамер, wаарван 3 мет еен доуcхе ен 1 мет еен бад. Еен ван де слаапкамерс хеефт оок еен геwелдиге wоонкамер ван wааруит у хет уитзиcхт кунт блиjвен беwондерен. Хет хуис хеефт cентрале верwарминг оп олие воор де wинтермаанден ен ер ис еен киндербедjе ен киндерстоел аанwезиг.

Сурфаcе ареа: 360м2
другой
Белангриjке гегевенс
- Хоуд ер рекенинг мее дат jеугдгроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
- Де инcхеcктиjд ис ванаф 16:00 уур ен де уитcхеcктиjд ис тот 10:00 уур.
- Wе куннен геен гастен ондер де 30 jаар аccептерен, тензиj у еен гезин бент. Wе хеббен копиеëн ван де паспоортен ван алле гастен нодиг ом де боекинг те аccептерен.
- Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
- Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан.
- Хет органисерен ван евенементен ис вербоден.
- Ин де гараге зиjн паркеерплаатсен воор 2 ауто'с.
- Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/29
- Биj аанкомст ван де еигенаар диент у хет боргбедраг те волдоен
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...