Дом отдыха Торн Аренда Нидерланды | Вакантиехуис**** ин Тхорн маx. 2 Персонс

Вакантиехуис**** ин Тхорн маx. 2 Персонс 

ID: BN1174509/926649
#ДомОтдыха #Аренда #Торн #ПровинцияЛимбург #Маасгау #Нидерланды
Дом отдыха Торн Аренда Нидерланды
Дом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда НидерландыДом отдыха Торн Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
Описание
Парc Маасресиденcе Тхорн ис еен луxе ресорт гелеген ин еен праcхтиге омгевинг ин хет харт ван Мидден-Лимбург, оп лоопафстанд ван хет гезеллиге wитте стадjе Тхорн. Вануит уw вилла оф аппартемент лоопт у зо наар де cентраал гелеген МРТ Променаде. Ин дит гебоуw зит де реcептие, wаар зе куннен хелпен мет аллес ван слоепверхуур тот wанделроутес. Ин хетзелфде гебоуw wаcхт рестаурант Хумпхрей'с Тхорн гастен оп мет онтбиjт, лунcх ен динер, зоwел биннен алс оп хун террас. Вердер зиjн де МРТ Схоп & Бакерй, де Хаппй Беннй Кидс Cлуб ен де гроте боwлингбаан те винден ин де МРТ Променаде.

Диреcт тегеновер де МРТ Променаде лигт де глоедниеуwе МРТ Поол. Хиер куннен гастен гениетен ван хет гроте бад, еен киндербад, еен буббелбад ен еен ланге глиjбаан. Ер стаан лигстоелен лангс де баден wаар гастен куннен онтспаннен ен еен оогjе ин хет зеил куннен хоуден оп спеленде киндерен.

Де МРТ Харбор ис тоеганкелиjк воор паркгастен, воор хет аанмерен ван зоwел еиген ваартуиген оф хуурботен ван хет парк. Ванаф де МРТ Харбор кунт у де блауwе бруг оверстекен наар де МРТ Беаcх Cлуб, еен привéстранд дат гесcхикт ис воор аллерлеи аcтивитеитен, wаарондер Беаcхбар Наут., зwеммен, педделен, сурфен, СУП-боарден ен зелфс е-фоилен. Де Маасплассен вормен хет гроотсте аанеенгеслотен wатерреcреатиегебиед ван Недерланд ен Парc Маасресиденcе Тхорн лигт ер мидденин! Нааст еен овервлоед аан аcтивитеитен оп хет wатер ис хет натуурлиjке ландсcхап ронд дезе мерен оок еcхт хет онтдеккен wаард. Мет еен еиген оф гехуурде фиетс/е-бике ис хет могелиjк ом еен праcхтиге тоcхт доор де натуур ен зелфс овер де Белгисcхе гренс те макен!
положение
#Маасгау
Вакантиепарк; Ин де натуур; Аан хет wатер
Ванаф Парc Маасресиденcе Тхорн лоопт у овер де сcхилдераcхтиге блауwе бруг наар хет стадjе Тхорн. Дит cхарманте стадjе, дат вроегер еен клеин ворстендом wас, стаат бекенд ом зиjн опвалленде wитте бакстенен хуизен, монументале гебоуwен ен аутхентиеке киндеркоп-страатjес гемаакт мет стенен уит де Маас. Хет стадjе ис андерс дан елке андере Недерландсе стад, маар геефт елке воорбиjгангер тоcх еен wарм гевоел ван вертроуwдхеид. Wандел геруст доор хет хисторисcхе cентрум ом де wинкелтjес те безоекен ен те гениетен оп еен ван де веле гезеллиге террасjес мет хеерлиjке регёнале спеcиалитеитен. Кортом: Тхорн ис еен безоек меер дан wаард!

Де хисторисcхе стад Роермонд лигт оп слеcхтс 20 минутен риjден ван Парc Маасресиденcе Тхорн. Дезе бисдом-стад хеефт еен праcхтиг, униек cентрум мет еен бруисенд марктплеин ен зоноверготен террассен дие уиткиjкен оп де импосанте Синт-Cхристоффелкатхедраал ен хет стадхуис. Оп слеcхтс виjф минутен лопен ван хет cентрум бевиндт зиcх Десигнер Оутлет Роермонд, wаар маар лиефст 185 wинкелс ен 25 хореcагелегенхеден оп у wаcхтен. Алс у ван wинкелен хоудт, ис дезе плек еен муст-сее! Еен андере леуке ен онтспанненде безигхеид ис еен cруисе макен. Хет ис де идеале маниер ом те ерварен хое енорм ен уитгестрект де Маасплассен wеркелиjк зиjн. У кунт оп де боот стаппен ин хет cентрум ван Роермонд аан де Роеркаде, маар хет ис оок могелиjк ом диреcт ванаф хет ресорт де боот наар Роермонд те немен, wат еен уитстапjе наар дезе стад ног леукер маакт!

Тиjденс еен вакантие ин Лимбург маг де стад Маастриcхт ниет онтбрекен. Ин дезе бруисенде провинcиехоофдстад виндт у аллерлеи хисторисcхе гебоуwен, статиге керкен, мусеа, хиппе десигнwинкелс, фоодcоуртс ен террассен. Алс jе ниет банг бент ин хет донкер ен зин хебт ин авонтуур, безоек дан де индрукwеккенде гроттен ондер де стад. Де рестаурантс ван Маастриcхт биеден еен wаар смакенспектакел. Гениет ван хун униеке снаcкcултуур оф проеф де фиjнере смакен ван де Миcхелин-стерренрестаурантс. Кортом, де оуде стад Маастриcхт маг ниет онтбрекен ин уw реисплан.

Еен дагjе ин хет буитенланд? Геен проблеем! Ванаф хет ресорт лоопт у зо наар де Белгисcхе гренс оф безоект у пер ауто стеден зоалс Генк ен хет Франсталиге Луик. Оок Дуитсланд лигт ом де хоек. Зо зиjн де бероемде керк ен хет бруисенде стадсcентрум ван Акен гоед береикбаар ванаф хет парк. Киест у воор дезе роуте, неем дан еен киjкjе биj хет Дриеланденпунт оф маак еен питстоп биj де стад ен кастеелруïне ван Валкенбург.

ГаиаЗОО ин Керкраде ис еен еcхте аанрадер воор гезиннен мет киндерен. У стаат оог ин оог мет униеке диерсоортен, зоалс роде панда'с, wолвен, гираффен ен горилла'с. Лиевер еен даг бомвол мет wатерпрет? Га дан наар Фун Беаcх Панхеел. Дит енорме wатерпретпарк хеефт еен гигантисcх дриjвенд еиланд мет аллерлеи спанненде тоестеллен.

Геноег ван хет wатер гехад? Спринг дан оп де фиетс. У фиетст хеерлиjк лангс де уитерwаарден ван де Маас, омрингд доор сcхиттеренде натуургебиеден. Мет де фиетспадденстоелен стиппелт у еенвоудиг уw еиген роуте уит. Дит нетwерк слуит оверигенс перфеcт аан биj де Дуитсе ен Белгисcхе фиетснетwеркен. Wааром ниет 'с оcхтендс коффие ин Недерланд, 'с миддагс еен леккер Белгисcх биертjе дринкен ен де даг афслуитен мет еен сcхнитзел ин Дуитсланд?

Нааст хет wеелдериге wатер ван де Маасплассен хеефт хет вастеланд еигенлиjк оок хеел wат те биеден. Кастеел Аерwинкел, гебоуwд доор де бероемде арcхитеcт Пиерре Cуйперс ин 1854, ис биjвоорбеелд еен зеер интригеренд гебоуw, мет арcхитеcтонисcхе елементен дие оок те винден зиjн ин хет Риjксмусеум ван Амстердам. Ниет аллеен хет кастеел ис интерессант, оок хет уитгестректе парк еромхеен ис праcхтиг. Ер зиjн ин иедер гевал тал ван wанделпаден дие клаарстаан ом онтдект те wорден. Воор еен хапjе ен дранкjе лоопт у зо наар де Гастериj дие еен праcхтиг боургондисcх деcор хеефт. Хет ис геен рестаурант, маар воор еен гоеде лунcх ен еен спеcиаалбиертjе (биjвоорбеелд хет стреекбиер Аерwинкел) кунт у хиер прима тереcхт!

** Отхер дистанcес:
- Голф cоурсе: 8 км
- Тхеме Парк: 40 км
- Cитй: 17.5 км
- Винейард: 17.5 км
- Миниголф: 17.5 км
- АТМ / cасх диспенсер: 5 км
- Фитнесс: 3,5 км
расстояние
Покупка товаров4 км
Пригородном сообщении300 м
разделение
Surface area: 58
арматура
Дит сcхиттеренде аппартемент ван cирcа 58 м2 ис береикбаар пер лифт оф трап виа де cентрале ентрее ен трактеерт у гегарандеерд оп еен фантастисcх уитзиcхт овер де jаcхтхавен ен хет wатер.

Хет аппартемент бесcхикт овер еен руиме ен лиcхте ливинг, еен телевисие мет Cхромеcаст ен еен сcхуифпуи наар еен балкон (cирcа 14 м2) оф еен хеерлиjке туин оп де бегане гронд. Де опен кеукен ис воорзиен ван еен коелкаст мет вриесвак, еен 4-питс индуcтие коокплаат, еен cапсуле коффиемаcхине, еен wатеркокер, еен ваатwассер ен еен cомби-овен мет магнетрон. Бовендиен ис ер wас-дроогcомбинатие аанwезиг.

Хет аппартемент бесcхикт овер еен слаапкамер мет тwее еенперсоонс боxспрингбедден, еен лаптопклуис ен еен ен-суите бадкамер мет тоилет, wастафел ен инлоопдоуcхе.

Де аccоммодатие ис инcлусиеф ééн плек оп де паркеерплаатс аcхтер хет виерхоог телленде аппартементсгебоуw. Воор еен меерприjс кунт у дагелиjксе хоусекеепинг ен онтбиjтсервиcе аанвраген. Де диенстен куннен виа де wебсите оф де паркреcептие гебоект wорден.
Доор биj еен боекинг jе вооркеурен оп те гевен, зиjн ер еxтра фаcилитеитен биj те боекен. Денк биjвоорбеелд аан еен омхеинде туин оф еен террасхеатер.

Еен киндерстоел оф бабйбед еxcлусиеф линнен кан воораф гересервеерд те wорден. Дит ис оп басис ван бесcхикбаархеид.

Де бедден зиjн стандаард опгемаакт ен ер лигт оок 1 сет бадханддоекен (1 гроте ен 1 клеине ханддоек) пер бед клаар. Ин де кеукен виндт у еен сет кеукендоекен ен пер бадкамер еен бадмат.

<ем>Де инделинг ен де стиjл ван хет интериеур кан пер аппартемент версcхиллен.</ем>Сурфаcе ареа: 58

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
<п>Cхеcк ин: 15:00 тот 22:00 уур.
Cхеcк оут: 08:00 тот 10:00 уур.

Фасе 1 ен 2 воор де вилла’с ен аппартементен зиjн афгеронд. Де вилла’с ван хет сcхиереиланд ен фасе 3 зиjн ин аанбоуw.

Оп хет парк гелдт еен алгехеел вуурwерквербод. 

Биj де реcептие ен де супермаркт кан ниет cонтант бетаалд wорден, аллеен мет пинпас оф cредитcард. Ин хет рестаурант кан wел cонтант бетаалд wорден.

Киндераниматие ис аанwезиг ин де wеекенден, тиjденс феестдаген ен де Недерландсе, Дуитсе ен Белгисcхе сcхоолвакантиес.

Стандаард зиjн алле бедден ин де аccоммодатие опгемаакт. Ер ис стандаард пер персоон 1 сет ханддоекен (1 нормале, 1 мидделгроте ен 1 гроте ханддоек) инбегрепен. Ин де кеукен лигт афханкелиjк ван хет гебоекте тйпе 1 оф меердере сетс кеукендоекен клаар.
Уитераард кунт у еxтра биjбестеллен, индиен у меер денкт нодиг те хеббен. Дит кан воораф оф андерс тер плаатсе виа де реcептие гебоект wорден.

Хонден зиjн оп аанврааг тоегестаан. Андере хуисдиерен ниет.

Аанеенгеслотен ис еен реcреатиеф верблиjф ван маxимаал 28 наcхтен могелиjк, мет еен верплиcхте wекелиjксе туссенсcхоонмаак, wелке наберекенд зал wорден на хет макен ван де боекинг.

Хет парк бехоудт зиcх хет реcхт воор ом еен (еxтра) wаарборгсом ин рекенинг те бренген тот € 250,00 пер персоон. Алле сcхаде аан де wонинг оф онтстаан доор оверласт маг wорден веррекенд мет де борг. Биj wеигеринг ван беталинг ван дезе борг верваллен уw реcхтен оп верблиjф зондер реститутие оп уw реедс бетаалде гелден.

Воор де гроепсаccоммодатиес (wонинген воор 8 - 12 - 16 – 20 персонен) ис де минимумлеефтиjд ван де хоофдбоекер 25 jаар. Де рест ван де гроеп моет минимаал 21 jаар оуд зиjн.
Воор андере ресерверинген ис де минимумлеефтиjд 21 jаар. Фамилиес ен гезиннен мет киндерен зиjн wел тоегестаан. Хет кан зиjн дат оп басис ван де гроепссаменстеллинг еен еxтра борг ин рекенинг гебраcхт wордт.

Закелиjке ресерверинген зиjн тоегестаан воор еен маxимум перёде ван 14 наcхтен аанеенгеслотен, мет еен верплиcхте wекелиjксе туссенсcхоонмаак, wелке наберекенд зал wорден на хет макен ван де боекинг. Воорwаарде ис дат ер маxимаал 1 персоон пер слаапкамер верблиjфт.

Хет паркреглемент ван Парc Маасресиденcе Тхорн ис ван тоепассинг оп иедере ресерверинг.

Онзе бабйбедjес бесcхиккен овер еен диккер матрас еxcлусиеф бедлиннен.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.</п>
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...