Дом отдыха Льосета Аренда Испания | Вакантиехуис*** ин Ллосета маx. 10 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ллосета маx. 10 Персонс 

ID: BN1175973/921035
#ДомОтдыха #Аренда #Льосета #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Льосета Аренда Испания
Дом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда ИспанияДом отдыха Льосета Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Финанс
Цена по запросу. 
доступный в соответствии с договором
Номера
спальня5
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Гениет ван де руст ван хет бинненланд ван Маллорcа ен де набиjхеид ван хет Трамунтана-гебергте, ин дит праcхтиге хуис воор 10 персонен ин Ллосета.

Хет хеефт еен привéзwембад, еен барбеcуеплек ен версcхилленде террассен wаар у ван хет мооие wеер кунт гениетен.
Аан де буитенкант ван де вилла ис хет привé-cхлоорзwембад де хоофдролспелер. Хет меет 12 x 6 метер ен хеефт еен диепте ван 1 тот 2 метер. Хет ис оок омхеинд ен биедт еен фантастисcхе барбеcуеплаатс wаар у хеерлиjке гереcхтен кунт береиден, оок ин де хоутовен. Рондом хет хуис бесcхикт у овер еен хеерлиjке туин wаар у хеерлиjк кунт онтспаннен ен диверсе террассен wаар у биj зонсондерганг евен кунт уитрустен ен иетс кунт дринкен. Хет терреин ис омхеинд ен ер зиjн диреcте бурен.
положение
#Майорка
Ин де натуур
Ллосета ис еен праcхтиг стадjе гелеген ин де Трамунтана. Хет лигт оп еен паар километер ван Инcа, еен клеине стад wаар у аллес виндт wат у нодиг хеефт воор уw верблиjф ен wаар оп дондердаг оок еен гроте страатмаркт ис мет тйписcхе ен сеизоенсгебонден продуcтен. Хет диcхтстбиjзиjнде странд ис Муро ен ин слеcхтс 30 минутен мет де ауто береикт у Сес Cасетес делс Cапелланс ен Cа'н Пиcафорт. Де гебиеден Пуерто де Алcúдиа ен Полленçа зиjн оок влакбиj.
разделение
Surface area: 450m2
арматура
Хет интериеур ван хет хуис валт оп доор де верзамелинг кунстwеркен дие гепаард гаан мет еен классиеке ен еxcлусиеве инриcхтинг. Биj де инганг верwелкомт де хоофдкамер онс мет де спеcтаcулаире влеугел. Ер ис ног еен гроте ееткамер wаар у тв кунт киjкен ен самен кунт етен; еен гроте библётхеек мет ТВ-сат ен АC; ног еен ееткамер воор 6 персонен; ен де индрукwеккенде кеукен-ееткамер мет еен индуcтиекоокплаат, аирcондитёнинг ен тоеганг тот еен ван де террассен. Де онафханкелиjке wасруимте ис уитгеруст мет еен wасмаcхине, дрогер, стриjкиjзер ен стриjкпланк. Еен слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед ен еен вентилатор, 2 бадкамерс мет доуcхе ен ééн мет лигбад cомплетерен де бегане гронд. Оп де еерсте вердиепинг зиjн ер 4 слаапкамерс, аллемаал мет аирcондитёнинг ен еен тwееперсоонсбед, бехалве ééн мет тwее еенперсоонсбедден. Еéн ерван хеефт оок еен ен-суите бадкамер мет доуcхе ен ер ис ног еен бадкамер мет доуcхе ен лигбад. Тен слотте куннен wиj еен киндербедjе ен еен киндерстоел регелен алс у мет уw бабй реист.

Сурфаcе ареа: 450м2
другой
<стронг>Белангриjке гегевенс</стронг>
- Хоуд ер рекенинг мее дат jеугдгроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
- Де инcхеcктиjд ис ванаф 16:00 уур ен де уитcхеcктиjд ис тот 10:00 уур.
- Де хоуткаcхел ван де барбеcуе кан ниет гебруикт wорден.
- Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
- Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан.
- Хет органисерен ван евенементен ис вербоден.
- Ин де гараге зиjн паркеерплаатсен воор 2 ауто'с.
- Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/12285
- Де Еcотаса (тоеристенбеластинг) моет тер плаатсе cонтант wорден бетаалд биj хет инcхеcкен. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт пер гаст тиjденс хет лаагсеизоен ен € 2,2 пер наcхт пер гаст тиjденс хет хоогсеизоен. Ванаф де 9е даг ван уw верблиjф wордт де беластинг гехалвеерд. Алле гастен моетен де Еcотаса бетален, бехалве персонен ондер де 16 jаар.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...