Дом отдыха Ариани Аренда Испания | Вакантиехуис*** ин Арианй маx. 8 Персонс

Вакантиехуис*** ин Арианй маx. 8 Персонс 

ID: BN1175873/904229
#ДомОтдыха #Аренда #Ариани #БалеарскиеОстрова #Майорка #Испания
Дом отдыха Ариани Аренда Испания
Дом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда ИспанияДом отдыха Ариани Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Гениет ван де руст ван хет платтеланд ин дезе модерне ен стиjлволле вилла мет привéзwембад -мет геïнтегреерде jаcуззи- ен праcхтиг уитзиcхт овер хет еиланд. Хет хеефт еен cапаcитеит воор 8 гастен.
Де буитенкант ван хет хуис ис онтwорпен ом хет геwелдиге уитзиcхт те куннен беwондерен терwиjл у зwемт ин хет wатерзоутзwембад - дат 11 x 4 метер меет ен еен диепте хеефт туссен 1 ен 1,90 метер -, онтспан ин де геïнтегреерде jаcуззи - аллеен коуд wатер-, зоннен оп де 6 лигстоелен оф оп хет Балинесе бед, оф гениетен ван еен хеерлиjке барбеcуе оп де веранда. Де гроте туин ис оок перфеcт воор киндерен ом те спелен. Хет терреин ис омхеинд ен де приваcй ис тотаал.
положение
#Майорка
Ин де натуур
Арианй ис еен клеин стадjе ин хет cентрум ван Маллорcа мет де басисвоорзиенинген воор уw верблиjф оп хет еиланд. Доор де cентрале лиггинг кунт у хет еиланд гемаккелиjк веркеннен: де Сиерра де Трамунтана ин хет wестен, де странден ван Cан Пиcафорт оф Плайа де Муро ин хет ноорден, де странден ин хет оостен оф де хоофдстад Палма ин хет зуиден. У кунт оок андере набиjгелеген стеден ин хет бинненланд безоекен, зоалс Петра оф Синеу.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 5 км
- Голф cоурсе: 35 км
- АТМ / cасх диспенсер: 4 км
расстояние
Пригородном сообщении4 м
разделение
Surface area: 320m2
арматура
Хет интериеур cомбинеерт еен модерне ен cомфортабеле стиjл мет меер традитёнеле арcхитеcтонисcхе елементен зоалс де стенен мурен. Алле камерс бевинден зиcх оп де бегане гронд, де гроте wоон-ееткамер-кеукен де хоофдролспелер ван хет хуис. Хиер кунт у сателлиет-тв киjкен, кокен оп де керамисcхе коокплаат ен самен лунcхен терwиjл у тоcх ван хет уитзиcхт гениет. Хет хуис биедт 4 слаапкамерс -2 мет еен тwееперсоонсбед ен де андере 2 мет тwее еенперсоонсбедден-. Тwее ван хен хеббен еен ен-суите бадкамер мет доуcхе. Ер ис оок ног еен бадкамер мет еен доуcхе ен еен тоилет. Де апарте wасруимте ис воорзиен ван еен wасмаcхине, дрогер, стриjкиjзер ен стриjкпланк. Тот слот зиjн ер еен киндербедjе ен еен киндерстоел бесcхикбаар алс у мет уw бабй реист, евеналс 4 вентилаторен. Ен ер зиjн сcреен-ролгордиjнен ом те бесcхермен теген де зоннестрален.

Сурфаcе ареа: 320м2
другой
<стронг>Белангриjке гегевенс</стронг>
- Хоуд ер рекенинг мее дат jеугдгроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
- Де инcхеcктиjд ис ванаф 16:00 уур ен де уитcхеcктиjд ис тот 10:00 уур.
- Де хоуткаcхел ис деcоратиеф.
- Де лофт ис ниет бесcхикбаар воор гастен.
- Раадплеег де адвертеердер воор евентуеле костен.
- Хуисдиерен зиjн ниет тоегестаан.
- Хет органисерен ван евенементен ис вербоден.
- Ер ис буитенпаркеерплаатс воор 4 ауто'с.
- Тоеристенвергуннинг: ЕТВ/8537
- Ер ис еен верплиcхте тоеристенбеластинг оп де Балеарен, генаамд Еcотаса. - Алле гастен, бехалве персонен ондер де 16 jаар, моетен дезе беластинг бетален. Хет бедраг вариеерт туссен € 0,55/наcхт пер гаст тиjденс хет лаагсеизоен ен € 2,2 пер наcхт пер гаст тиjденс хет хоогсеизоен. Ванаф де 9е даг ван уw верблиjф wордт де беластинг гехалвеерд.
- Електриcитеит (01 jануари(2022) тот 01 jануари(2026)): (0,25€/КW) (верплиcхт)
- Тоеристенлиcентие: ЕТВ/8537
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...