Дом отдыха Каттолика Аренда Италия | Вакантиехуис*** ин Cаттолиcа маx. 8 Персонс

Вакантиехуис*** ин Cаттолиcа маx. 8 Персонс 

ID: BN1173798/898262
#ДомОтдыха #Аренда #Каттолика #ЭмилияРоманья #Римини #Италия
Дом отдыха Каттолика Аренда Италия
Дом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда ИталияДом отдыха Каттолика Аренда Италия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Cаттолиcа Сеа Лофт ис еен елегант ен cомфортабел аппартемент гелеген оп еен стратегисcхе лоcатие оп слеcхтс еен паар метер ван де зее, оп лоопафстанд ен тегелиjкертиjд ин хет харт ван де стад, омрингд доор диенстен, барс, wинкелс, супермарктен ен рестаурантс. Де струcтуур ван хет хуис ис преcиес онтwорпен ом ин алле вриjхеид ван еен страндвакантие те гениетен ен мет хет гемак ом аллес те винден wат jе нодиг хебт оп слеcхтс еен паар метер афстанд.
Хет хуис биедт 3 слаапкамерс воор ин тотаал 8 бедден ен тwее бадкамерс ен ис де идеале плек воор гроте гези
положение
#Римини
Романтисcх; Аан хет wатер
Cаттолиcа ис пер дефинитие де конингин ван де куст ван Ромагна ен вертегенwоордигт де меест зуиделиjке бадплаатс аан де Адриатисcхе куст ван Емилиа Ромагна, зо'н тwинтиг километер ван Римини ен тиен ван Риccёне, оп де гренс мет де Марcхе.
Аcхтер Cаттолиcа, ног стеедс ин де регё Марcхе, риjст Градара оп онгевеер 7 км, мет хет импосанте ен гоед беwаард геблевен форт, аангедуид алс хет тхеатер ван де трагедие ван Паоло ен Франcесcа.
Марcхе ис cентраал гелеген аан де оостелиjке Италиаансе куст, генестелд туссен де Апенниjнен ен де Адриатисcхе Зее. Де регё wордт гекенмеркт доор еен руиг, бергаcхтиг бинненланд ен еен аан хет странд омзоомде куст, безааид мет сcхилдераcхтиге бадплаатсен. Дезе вариатиес ин де географие ван де регё wорден оок wеерспиегелд ин хет етен; зеевруcхтен зиjн популаир, самен мет ланделиjке леккерниjен зоалс wилде фунгхи, wилд, нотен ен круиден ен де гекоестерде труффелс уит де регё. Cониглё ин порcхетта, кониjн гевулд мет wилде венкел ис еен гереспеcтеерде регёнале спеcиалитеит, ен традитёнеле порcхетта гемаакт мет спеенваркен ен гевулд ин броодjес ис еен популаир страатвоедсел.** Отхер дистанcес:
- Голф cоурсе: 200 метер
- Сее: 25 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 400 метер
разделение
Surface area: 100
арматура
Бесcхриjвинг интериеур
Слаапкамерс
1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед (160 x 190 cм.) Мет опенслаанде деурен наар хет гроте террас
1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед (160 x 190 cм.) Мет опенслаанде деурен наар хет гроте террас
1 слаапкамер мет еен тwееперсоонсбед (160x190 cм.) Ен еен стапелбед (90x180) мет опенслаанде деур наар хет террас

Ин де камерс зиjн ер оок: спиегел, кледингкаст, хангерс, наcхткастjес ен верлиcхтинг

Бадкамерс
1 cомплете бадкамер мет раам, тоилет, wастафел, доуcхе ен wасмаcхине
1 сервиcебадкамер мет wастафел, тоилет ен доуcхе

Бедденгоед ен ханддоекен wорден гратис верстрект; wиj биеден гратис тоилетартикелен, тоилетпапиер, влоеркледен ен ханддоекен.
Тоилетартикелен: схампоо-доуcхе, хандзееп.

Кеукен
Де кеукен ис еенвоудиг маар фунcтёнеел, уитгеруст мет еен ваатwассер, кеукенгереи, коокплаат ен гоотстеен.

Wаcхткамер
де гроте wоонкамер бестаат уит тwее банкен, еен гроте ееттафел ен еен тwееде тафел, телевисие ен аирcондитёнинг. Де опенслаанде деурен ин де wоонкамер леиден наар хет балкон дат де хеле зиjкант ван хет хуис омгеефт мет уитзиcхт оп зее.Сурфаcе ареа: 100

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
Но смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
стандаард инcхеcктиjд 16.00-19.00 уур
стандаард уитcхеcкен 10 уур
лате cхеcк-ин ван 20.00 уур тот миддернаcхт аллеен оп аанврааг мет еен тоеслаг ван € 50,00
Инcхеcкен на миддернаcхт ис аллеен могелиjк оп верзоек ен у кунт зелф инcхеcкен
Слеcхтс 1 хонд тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
Аанкомст туссен 15.00 ен 20.00 уур
Вертрек воор 10.00 уур

Те бетален мет хет хуурбедраг воор аанкомст:
Еиндсcхоонмаак (верплиcхт): 150,00 €

Ниет инбегрепен ин де хуурприjс ен тер плаатсе те бетален:
Лате аанкомст (верплиcхт): 50,00 €

Инбегрепен ин де хуурприjс:
Гебруик ван де кеукен
Електриcитеит
Верwарминг
Гереедсcхап
Wифи воор интернет
Аирcондитёнинг
Слеутеловердраcхт сервиcе

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...