Дом отдыха Флоренц Аренда Италия | Вакантиехуис*** ин Флоренcе маx. 8 Персонс

Вакантиехуис*** ин Флоренcе маx. 8 Персонс 

ID: BN1000061/869421
#ДомОтдыха #Аренда #Флоренц #Тоскана #Флоренция #Италия
Дом отдыха Флоренц Аренда Италия
Дом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда ИталияДом отдыха Флоренц Аренда Италия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
удобства
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Алс у оп зоек бент наар руст ен стилте, еен стиjлволле руимте омрингд доор мооие динген ен еен фантастисcхе лоcатие ин хет аутолуwе гебиед туссен де Дом ван Флоренcе ен хет Уффизи, диcхт биj де буитенгеwоне хигх фасхён wинкелс, cултуреле ен артистиеке плаатсен, уитгаансгелегенхеден ен де бероемде барс ен рестаурантс, дит аппартемент ис преcиес wат у зоект!

Медиcи Лофт Суите ис еен елегант аппартемент ван онгевеер 150 виерканте метер дат ис вердеелд овер ééн нивеау ен биедт 3 слаапкамерс, 2 cомплете бадкамерс, wоонкамер ен кеукен воор ин тотаал 8 бедден.
Еxтреме аандаcхт воор детаил, руимте ен инриcхтинг макен хет тот еен аутхентиек воорбеелд ван де wеелдериге ен уитерст cомфортабеле стиjл ван хет Флорентиjнсе хоге левен. Версиерде плафондс, мурен мет лиcхте cрèмеклеуриге спонзен, паркетвлоерен, деcоратиеве wандтапиjтен ен меубелс ин перфеcте ренаиссанcестиjл уит де Медиcи-перёде.


Хет аппартемент бевиндт зиcх оп де еерсте вердиепинг ван еен хисторисcх гебоуw ен ис береикбаар мет еен лифт.
положение
#Флоренция
Аттраcтиес
Мет зиjн онгелоофлиjке арcхитеcтуур, бругген, галериjен ен мусеа ис Флоренcе еен jуwеелтjе ин хет харт ван де Тосcаансе регё. Хет Дуомо-гедеелте ван де стад ис еен ван де оудсте ен меест популаире. Дит аппартемент ис гелеген ин еен воетгангерсгебиед, оп слеcхтс 5 минутен лопен ван хет бероемдсте сймбоол ван Флоренcе, де Пиазза дел Дуомо. Евен диcхтбиj ис де Уффизи, де гроотсте кунстгалерие ван Италиë; Пиазза делла Сигнориа ен Палаззо Веccхё, мет зо веел ван 'с wерелдс бероемдсте беелден ен фресcо'с; ен де оудсте ног бестаанде бруг ин Флоренcе, де Понте Веccхё, мет зиjн панорамисcхе уитзиcхтен. Орсанмиcхеле, де оуде керк, лигт оок оп лоопафстанд, нет алс де абдиjкерк Бадиа Фёрентина. Иетс вердер wег ис де готисcхе керк ван Санта Cроcе. Ер зиjн елеганте ен cхиqуе wинкелс ин де буурт, wаар де бероемде модехуизен хун wерелдбероемде wарен тентоонстеллен. Трактеер узелф на хет wинкелен ен безиенсwаардигхеден бекиjкен оп еен маалтиjд ин де плаатселиjке тратториа'с ен гастрономисcхе рестаурантс. Ле Гиуббе Россе ен Cарусо Паскоски Бар Лоунге зиjн беиде зеер диcхтбиj. Тер бесcхиккинг ван де гастен еен хуисбоек мет локале информатие, каартен, гидсен ен леесбоекен.
расстояние
Пригородном сообщении50 км
Аэропорт6 км
разделение
Surface area: 110
арматура
WООНГЕБИЕД

Хет wоонгедеелте бестаат уит еен гроте wоонкамер мет еен ееттафел ом те гениетен ван еен интием ен привé динер, еен cомфортабеле дриезитсбанк ен тwее фаутеуилс ин Флорентиjнсе стиjл ин хет мидден, сателлиет-тв, двд-спелер ен еен гроте хоутен ееттафел мет кист версиерде банкен ен стоелен воор 12 зитплаатсен; еен клеине трап леидт наар еен меззанине дие ис гедеcореерд ин хоут мет еен софа ин Флорентиjнс бордуурwерк дие, индиен нодиг, еен слаапбанк кан wорден. Алс у тиjденс уw верблиjф хиер моет wеркен, виндт у хиер оок еен cомфортабеле студиехоек мет еен буреау / буреау, cомфортабеле стоел, тафел мет принтер, пантоффелс воор меердере стопcонтаcтен, кабелс ен адаптерс, драагбаре ен опвоуwбаре лаптоптафел дие у кан гебруикен воор буреау, бед, банк оф фаутеуил, ламп мет верстелбаар лиcхт ен еxтерне монитор тот уw бесcхиккинг. Алс у де глазен сcхуифдеур опент мет тйписcхе Флорентиjнсе версиеринген виндт у де волледиг уитгерусте кеукен волледиг уитгеруст мет еен 4-питс коокплаат, магнетрон, електрисcхе овен, коелкаст мет вриезер, ваатwассер, Америкаанс коффиезетаппараат ен мокка-коффиезетаппараат, електрисcхе бакплаат, борден ен бестек, електрисcхе wатеркокер.

СЛАПЕНРУИМТЕ

Ин де ганг дие бегинт вануит де wоонкамер хеефт у тоеганг тот де еерсте ван де дрие слаапкамерс мет тwее апарте еенперсоонсбедден ван 90x190 cм., Кледингкастладе, наcхткастjес мет лиcхтпунт ен гроот wандтапиjт, идеаал воор киндерен. Нааст де слаапкамер трефт у де еерсте бадкамер мет санитаир, wастафел, доуcхеcабине ен фöхн.
Ин хет слаапгедеелте виндт у 2 тwееперсоонсслаапкамерс мет меззанинес ингериcхт алс хеерлиjке зиткамерс ен клееркастен ен де тwееде бадкамер мет санитаир, wастафел, доуcхеcабине ен хаардрогер.
Алс jе тхуис бент, хеб jе хет гевоел алсоф jе адемт ен де аутхентиеке Тосcаансе cхарме ен дроомстиjл ван дезе праcхтиге стад, Флоренcе, воелт.
Слеcхтс 2 рамен ин де wоонкамер ен кеукен бевинден зиcх виа де 'Медиcи, де слаапкамер- ен бадкамеррамен бевинден зиcх оп еен зеер рустиге бинненплаатс, зодат у' с наcхтс ниет wордт гестоорд доор лаwааи ен лаwааи.
Воор де оверхандигинг ван де слеутелс зал ик персоонлиjк аанwезиг зиjн оф, алс хет ниет могелиjк ис, зал ик еен ван миjн вертегенwоордигерс стурен дие у хет хуис ин ал зиjн детаилс зал латен зиен ен ал уw враген зал беантwоорден;


Сурфаcе ареа: 110
другой
Инбегрепен ин де хуурприjс:
Бедденгоед ен ханддоекен (еерсте сет)
Гереедсcхап
Wифи воор интернет
Аирcондитёнинг

Сервиcес ниет инбегрепен

• Еxтра сcхоонмаак € 80,00
• Еxтра ханддоекен € 6,00 / персоон
• Еxтра бедденгоед ен ханддоекен € 12,00 / персоонстандаард инcхеcктиjд 16.00-19.00 уур
стандаард уитcхеcкен 10 уур
лате cхеcк-ин ван 20.00 уур тот миддернаcхт аллеен оп аанврааг мет еен тоеслаг ван € 50,00
Инcхеcкен на миддернаcхт ис аллеен могелиjк оп верзоек ен у кунт зелф инcхеcкен

Паркерен
wе хеббен геен еиген паркеерплаатс, маар у кунт гебруик макен ван еен ван де версcхилленде опенбаре гарагес ин де буурт.
Хиерондер виндт у енкеле суггестиес


<п>
алс у киест воор еен гараге биннен хет воетгангерсгебиед:
у кунт мет уw блик хет ЗТЛ-гебиед бетреден ен де гараге зал уw борд дооргевен аан хет локале белеид ом хет бестанд те вермиjден
приjс ван 28 тот 35 еуро пер наcхт афханкелиjк ван хет аутотйпе
де диcхтстбиjзиjнде ис Гараге Инферно</п><п>алс у киест воор еен гараге буитен хет воетгангерсгебиед:
у кунт мет уw ауто ниет ин ЗТЛ комен ен у моет де ауто аcхтерлатен воордат у инcхеcкт
приjс ван 15 тот 20 еуро пер наcхт афханкелиjк ван хет аутотйпе
де диcхтстбиjзиjнде ис Гараге Миcхелангело</п>

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...