Дом отдыха Гроссето Аренда Италия | Вакантиехуис**** ин Марина ди Гроссето маx. 4

Вакантиехуис**** ин Марина ди Гроссето маx. 4 Персонс 

ID: BN1173755/859235
#ДомОтдыха #Аренда #Гроссето #Тоскана #Италия
Дом отдыха Гроссето Аренда Италия
Дом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда ИталияДом отдыха Гроссето Аренда Италия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Cампинг Виллаге Ле Марзе хеефт версcхилленде соортен аccоммодатие воор уw страндвакантие ин Тосcане, туссен натуур ен онгерепте зее туссен Cастиглёне делла Песcаиа ен Марина ди Гроссето. Де Cампинг Cоттагес лигген оп корте лоопафстанд ван онс бекроонде странд. Аccомодатиес зиjн генестелд ин де денненбоссен ен зиjн оок гесcхикт воор гротере гезиннен.

ЛЕ МАРЗЕ Cампинг Виллаге ис вербонден мет де зее виа еен сcхилдераcхтиг, сcхадуwриjк пад ван онгевеер 400 метер доор еен диcхт денненбос. Де лиггинг ис зеер рустиг, туссен занддуинен ен медитерраан струикгеwас, ен вер wег ван андере воорзиенинген, стеден ен паркеерплаатсен .
положение
#Гроссето
Вакантиепарк

Ле Марзе Cампинг Виллаге биедт еен сcала аан диенстен ом онзе гастен еен онвергетелиjке вакантие те безорген.
Онс привéстранд ис уитгеруст мет лигбедден ен парасолс дие клантен куннен хурен. Хет странд ис перфеcт воор гезиннен мет киндерен.
Хет рестаурант ен де пиззериа (мет хоутгестоокте овен) биедт онзе клантен зоwел влеесгереcхтен алс версе висгереcхтен, локале продуcтен ен гереcхтен вергезелд ван локале wиjнен.
Аниматиетеам, киндерспеелтуин, зwембад, авонтуренпарcоурс мет луифел ен ног веел меер!


Де супермаркт биедт еен бреед сcала аан тйписcх Италиаансе продуcтен, локале Маремман-продуcтен, интернатёнале етенсwарен ен еен гроте селеcтие геwелдиге wиjнен.
Ин де базаар виндт у аллес wат у нодиг хеефт ом уw вакантие аангенамер ен cомфортабелер те макен: ансиcхткаартен, соувенирс, спеелгоед, кампееруитрустинг, коокгас, тиjдсcхрифтен ен Италиаансе ен интернатёнале крантен.

Опенингстиjден ен опенингсдата: де хеле даг геопенд ван еинд меи тот халф септембер; Аллеен 'с оcхтендс тиjденс хет лаагсеизоен.


Еен ВВВ-кантоор воор суггестиес ен ресерверинген овер рондлеидинген ен интерессанте плаатсен ом те безоекен. Миниcруисес наар де еиланден воор де куст, каартjес воор хет опенбаар вервоер, интернетпунт ен ног веел меер.
Геопенд ван 15 jуни тот 31 аугустус.
разделение
Surface area: 32
арматура
Дриекамераппартемент 32 м2 мет 4 1 бедден. Хет хуисjе бестаат уит 1 гроте слаапкамер, 1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед (дриеперсоонс оп аанврааг), клеине wоонкамер, ингериcхте китcхенетте, тwее бадкамерс, овердекте веранда мет тафел ен стоелен; де камерс зиjн уитгеруст мет декенс, куссенс ен декенс воор алле гебруикерс ван де флат.
Сурфаcе ареа: 32

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг
другой
Инбегрепен диенстен:
Зwембад, воетбалвелден, спеелтуин воор киндерен, спеелкамер, барбеcуеплаатс, хонденпарк, хондентоилет, Wи-Фи (ин гемеенсcхаппелиjке руимтес), нутсвоорзиенинген ен еиндсcхоонмаак, инитиëле воорраад бедденгоед ен ханддоекен.
Ван 15 jуни тот 15 септембер даг- ен авондентертаинмент ен еен миниcлуб.

Тер плаатсе те бетален:
Тоеристенбеластинг: 0,75 еуро/персоон/даг воор маxимаал 7 наcхтен, гратис воор киндерен ондер де 14 jаар.

Хуисдиерентоеслаг:
Лаагсеизоен: 17.05-07.06 ен туссен 07.09-23.09 гратис
Мидденсеизоен: 08.06-05.07 5 еуро пер даг
Хоогсеизоен: 06.07-06.09 9 еуро пер даг

Маалтиjден:
Халфпенсён: волwассене 30,00 еуро; киндерен (4-11 jаар): -40%
Волпенсён: волwассене 40,00 еуро; киндерен (4-11 jаар): -40%
Приjзен зиjн пер персоон пер даг, еxcлусиеф дранкjес. Киндерен ондер де 3 jаар бетален оп басис ван cонсумптие. Диенстен куннен wорден гебоект воор минимаал 3 опеенволгенде даген.

Хонд:
Хонден моетен аангелиjнд зиjн ен буитен де cампинг wорден уитгелатен воор фйсёлогисcхе бехоефтен. Хет ис оок могелиjк ом гесcхикте гереедсcхаппен те гебруикен ом афвал оп те руимен (безем ен зак), гратис бесcхикбаар ин хет cампинггебиед. Хонденеигенарен моетен хет медисcхе cертифиcаат ван хун хуисдиер тонен. Хет ис тен стренгсте вербоден ом хонден мее те немен наар хет странд ен наар биннен ин де бар (зоалс вооргесcхревен доор де гемеентелиjке wет). Хет хондвриенделиjке странд лигт оп 800 метер ван де cампинг ен ис береикбаар виа хет фиетспад. Лет оп дат хет ван халф jуни тот халф септембер ниет ис тоегестаан ом доор де дуинен оф овер хет странд те лопен (волгенс де гемеентелиjке wет).

Де реcептие ис дагелиjкс геопенд: хоогсеизоен ван 8:00 тот 21:00 уур. Лаагсеизоен ван 9:00 тот 20:00 уур. (Зие приjслиjст воор сеизоенсинделинг). Ондер воорбехоуд ван wиjзигинген.
Мунтwасмаcхине ен дрогер, мунтен веркриjгбаар биj де реcептие.

Страндсервиcе (2 лигстоелен ен 1 парасол):
Jуни ен септембер: 20 еуро пер даг
Jули: 25 еуро пер даг
Аугустус: 30 еуро пер даг

Биннен хет дорп:
Бар, рестаурант, пиззериа, супермаркт, барбеcуеплаатс
Зwембад, воллейбалвелден, воетбалвелден, ентертаинментподиум, спеелтуин воор киндерен, спеелкамер, фиетсверхуур, хонденпарк, хондентоилет, авонтуренпарк
Информатиепунт, бевеилигингскантоор
Wасмаcхинес, дрогерс

Ин дезе аccоммодатие ис слеcхтс ééн хонд тоегестаан.

Лет оп дат гроепен ен jеугдфеестен ниет.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...