Дом отдыха Клюз Аренда Франция | Вакантиехуис*** ин Ла Cлусаз маx. 8 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ла Cлусаз маx. 8 Персонс 

ID: BN1019183/564178
#ДомОтдыха #Аренда #Клюз #Овернь—Рона—Альпы #Bonneville #Франция
Дом отдыха Клюз Аренда Франция
Дом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда ФранцияДом отдыха Клюз Аренда Франция
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
Описание
Ла Cлусаз, ин де буурт ван Аннеcй, ис еен аангенаам ресорт дат идеаал ис воор еен вакантие ин де Хауте-Савоие. Дйнамисcх ен интернатёнаал, дезе бергбестемминг биедт еен праcхтиг бергландсcхап. Хет омлиггенде ландсcхап ис беwаард геблевен ен зал натуурлиефхебберс, маар оок де меесте спортлиефхебберс, ин алле сеизоенен аанспрекен.

Ин хет харт ван еен уитзондерлиjке ен бесcхермде лоcатие ин де Хауте Савоие, дит ресорт, гелеген оп 5 минутен лопен ван хет дорп Ла Cлусаз, стеллен wиj у де ресидентие воор мет еерстеклас сервиcес. Дезе аccоммодатие ис гебоуwд ин де традитёнеле стиjл ван де cхалетс, мет балконс ен террассен. Де зуиделиjке ориëнтатие зоргт воор еен маxимале блоотстеллинг аан де зон ен еен праcхтиг зиcхт оп хет Аравис-массиеф. Хет лигт диcхт биj воорзиенинген.

Тот уw диенст:

- 850 м² Балнео Спа (уитгеруст ен бехеерд доор еен еxтерне партнер)
- Зwембад мет jетс ен jаcуззи
- Хаммам, сауна, сенсатиедоуcхес
- Онтспаннингсруимте, фитнесс ен беханделкамерс

- wассеретте (теген еxтра беталинг)
- Ондергрондсе паркинг
- Спеелплаатс
- гратис wифи
- Рестаурант мет террас (уитгеруст ен бехеерд доор еен еxтерне партнер)
- бергинг воор ски'с
положение
#Bonneville
Ин де берген; Ин де натуур; Аан хет wатер
Скигебиед: Ла Cлусаз - Манигод, еен гереноммеерд ресорт, идеаал воор гезиннен, аутхентиек ен беwаард:
- Скигебиед вердеелд овер 5 ондерлинг вербонден берггебиеден: Беаурегард - Етале - Аигуилле - Балме - Ла Cроиx-Фрй ен Мердассиер
- 1000 тот 2 600 м хоогте
- 84 скипистес: 7 зwарте, 29 роде, 30 блауwе ен 18 гроене (132 км аан скипистес)
- 52 скилифтен
- Уитзондерлиjке снееуw
разделение
Surface area: 70
арматура
Вакантиехуизен ин Ла Cлусаз мет 178 аппартементен воор 2, 4, 6 оф 8 персонен. Де вакантиеwонинг воор 6 персонен бестаат уит еен аангрензенде студё воор 2 персонен ен еен аппартемент воор 4 персонен ен де вакантиеwонинген воор 8 персонен бестаан уит еен аангрензенде студё воор 2 персонен ен еен аппартемент воор 6 персонен. Ер ис гратис WиФи бесcхикбаар.

Тот уw бесcхиккинг: Балнео Спа (850 м²) (бехеерд доор еен еxтерне леверанcиер) мет зwембад мет wатерстрален ен буббелбад, хаммам, сауна, мулти-jет доуcхес, онтспаннингсруимте, фитнессруимте ен сcхоонхеидсбеханделинген. Wассеретте (теген беталинг), ондергрондсе паркеергараге, киндерспеелкамер ен скилоcкерс.

Аппартемент воор 8 персонен мет слаапхоек (cа. 65 тот 70м²)
Аангрензенде аccоммодатие : студё воор 2 персонен +3 слаапкамер аппартемент воор 6 персонен
Студё (слаапбанк воор 2 персонен)
1 слаапкамер мет дуббел бед мет доуcхекамер
1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед
1 слаапкамер мет тwееперсоонсбед оф 2 еенперсоонсбедден (волгенс бесcхикбаархеид)
Ингериcхте китcхенетте (керамисcхе коокплаат, коелкаст, ваатwассер, коффиезетаппаратен, wатеркокер, броодроостер)
Ингериcхте бадкамер (лигбад, лавабо, спиегел)<br><br>Сурфаcе ареа: 70<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг
другой
Де приjс ис инcлусиеф
- Бедденгоед (опгемаакте бедден биj аанкомст)
- ханддоекен
- Телевисие (интернатёнале зендерс)
- wифи-тоеганг
- тоеганг тот хет верwармде буитензwембад
- Аcтивитеитен киндерен ван 4-11 jаар (5 халве даген пер wеек) ин jули / аугустус
Слеcхтс 1 хонд тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
Денк ер еенс овер на
Оптёнеле диенстен тер плаатсе те бетален:
- Дееп Натуре Спа (850 м²): wатерлооп ван 160 м² онтwорпен ен онтwиккелд доор Серге Бланcо, сауна, стоомбад, онтспаннингсруимте ен круидентхеесалон
- Wассериj (зие приjзен диреcт оп де сите)
- Ондергрондс паркерен: 45 € / wеек
- Бабйпаккет (бед + киндерстоел + бад): 9 € / даг - 35 € / верблиjф
- Релаxатён Плус Статён Пасс (теген еен гунстиг тариеф)
- еиндсcхоонмаак (бехалве де кеукен): ванаф 70 €
- Хуисдиерен тоегестаан * (вермелд оп хет момент ван боекен): 70 € / диер / верблиjф (7 наcхтен ен меер) - 15 € / наcхт (миндер дан 7 наcхтен)

* Мет хет хуидиге ваccинатиебоекjе ен татоеаге. Хонден моетен wорден аангелиjнд оп хет терреин ван де ресидентие

- Стортинг тер плаатсе те бетален. Де борг wордт на де инвентарис биj вертрек гереституеерд оф биннен 8 даген пер пост геретоурнеерд.
- Тоеристенбеластинг тер плаатсе те бетален (приjс пер даг ен пер персоон)

Хоуд ер рекенинг мее дат алле аанвулленде сервиcес зондер воорафгаанде кеннисгевинг куннен wорден геwиjзигд. Алле верстректе информатие ис бедоелд алс информатиеф ен алгемеен. Wе зиjн ниет верантwоорделиjк алс дергелиjке wиjзигинген оптреден.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...