Дом отдыха Ллафранcх Аренда Испания | Вакантиехуис*** ин Ллафранc маx. 5 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ллафранc маx. 5 Персонс 

ID: BN1000749/494927
#ДомОтдыха #Аренда #Ллафранcх #Каталония #Girona #Испания
Дом отдыха Ллафранcх Аренда Испания
Дом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
Описание
Аппартемент ин Ллафранc, оп слеcхтс 70 м ван странд ен 50 м ван хет стадс cентрум.

Ин хет ноордоостен ван хет Иберисcх сcхиереиланд, еен меест перфеcте миx ван клеурен ис wат jе кунт винден аан де Cоста Брава ван Спанjе, клеурен дие еен еcхте регенбоог ван гевоеленс cреëрен. Де хелдере блауwе wатер, хет гроен ван хет ландсcхап, хет гоуден занд ... зе комен аллемаал биj елкаар ом еен меест онвергетелиjке вакантие аан де Cоста Брава те биеден. Ер ис 214 км кустлиjн ен еен аантал ван де мооисте стеден, дорпен ен странден ван хет ланд зиjн хиер те винден. Де Cоста Брава wордт бегренсд доор де Мидделландсе Зее ен де Пйренееëн, ен биедт дус еен меест вербазингwеккенде натуурлиjке сcхоонхеид ен еен индрукwеккенде гесcхиеденис. Ал мет ал, де Cоста Брава ис еен вол веррассинген ен клеурен ван плезиер гепортреттеерд ин веле фаcеттен.
положение
#Girona
Аан хет странд; Аан хет wатер

Ин де провинcие Гирона ис wаар де Cоста Брава ен де мооисте омгевинг те винден ис. Еен вакантие аан де Cоста Брава зал jе хет гевоел гевен алсоф jе ин еен ансиcхткаарт стапте, гезиен де натуурлиjке сcхоонхеден хиер ингевулд доор де Мидделландсе Зее ен де Пйренееëн. Странден ен бааиен cреëрен идеале омстандигхеден ом те дуикен воор еен киjк оп де wерелдбероемде Медес Исландс. Хет натуурресерваат Cап де Cреус ис оок зекер еен безоек wаард, дус ис хет натуурресерваат Аигуамоллс де л'Емпордà. Оок аан де Cоста Брава виндт у де гесcхиеденис ин зиjн меест вербазингwеккенде версcхиjнинг ин плаатсен, зоалс де арcхеологисcхе сите ван Емпúриес. Де Jоодсе wиjк ван Герона ис оок бекенд, оок ис хет клоостер ван Сант Пере де Родес. Воор кунстлиефхебберс, зуллен де wеркен ван де бероемде кунстенаар Дали еен wаар генот зиjн. Де Cоста Брава ван Спанjе хербергт гроте музиекфестивалс, зоалс дие биj Торроелла де Монтгрí ен Пералада. Мис де спеcифиеке гереcхтен хиер ниет, зоалс де Есcуделла ик Cарн д'олла, гроентебоуиллон мет варкенсвлеес, калфсвлеес ен кип оф хет локале wорст ен тортилла. Оф хет ну ис оп хет странд лигген ен онтспаннен, бент у на зwеммен ин де Мидделландсе Зее оф wанделен де Пйренееëн, хет ерварен ван де Спаансе cултуур ен гесcхиеденис, ис еен плек wаар у хет кунт еигенлиjк еcхт хеббен дит аллемаал ин веле фаcеттен: де Cоста Брава ван Спанjе.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 50 метер
- Рестаурант: 50 метер
- Cитй: 50 метер
разделение
Surface area: 50
арматура
Аппартемент (50 м2 + 123 м2 террас) оп де бегане гронд мет 3 слаапкамерс (4 еенперсоонсбедден, 1 еенперсоонскамер), еен кеукен (магнетрон, wасмаcхине), еен wоонкамер (ТВ), бадкамер (доуcхе) + тоилетте, еен террас, ен еен паркеерплаатс воор 2 ауто'с<br><br>Сурфаcе ареа: 50<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
другой
ААНДАCХТ! Де бесcхикбаархеид ис беперкт. У криjгт биннен енкеле даген бериcхт оф уw боекинг ис бевестигд.

Бепаалде хуизен аccептерен геен jонге гроепен. Индиен еен jонге гроеп wордт геаccептеерд, диент еен хогере аанбеталинг те wорден гедаан.

Борг воор jеугдгроепен 150,00 €/персоон воор хуизен ен 75,00 €/персоон воор аппартементен дие еен wеек надат де клант хет панд хеефт верлатен зал wорден теруггегевен.
Jонгеренгроепен зиjн ниет тоегестаан зондер воорафгаанде кеннисгевинг аан хет буреау ен ондертекенинг ван де релеванте воорwаарден. Алс дезе инструcтие ниет wордт опгеволгд, хеефт хет буреау хет волледиге реcхт ом де хуурдерс индиен нодиг уит те зеттен.

Хоуд ер рекенинг мее дат еxтра бедден ин феите опблаасбаре матрассен зиjн.

Хуисдиерен: Алс у мет хуисдиерен реист, диент у хет реисбуреау хиерван воораф оп де хоогте те стеллен, аангезиен ин соммиге аccоммодатиес хуисдиерен тен стренгсте вербоден зиjн. Де меерприjс ис 35 €/wеек.

ЛЕТ ОП: БЕДЛИННЕН ЕН ХАНДДОЕКЕН ЗИJН НИЕТ ИНБЕГРЕПЕН.
АЛЛЕ ЕXТРА'С ЗОАЛС БЕДЛИННЕН, ХАНДДОЕКЕН, WИФИ, БАБЙБЕД ЕТC... МОЕТЕН ВООРАФ ГЕБОЕКТ WОРДЕН.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...