Дом отдыха Ллафранcх Аренда Испания | Вакантиехуис*** ин Ллафранc маx. 6 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ллафранc маx. 6 Персонс 

ID: BN1000730/494915
#ДомОтдыха #Аренда #Ллафранcх #Каталония #Girona #Испания
Дом отдыха Ллафранcх Аренда Испания
Дом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда ИспанияДом отдыха Ллафранcх Аренда Испания
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
Описание
Еенвоудиг аппартемент гелеген ин Ллафранc, оп слеcхтс 150 метер ван хет странд ен ван хет стадсcентрум.

Ин хет ноордоостен ван хет Иберисcх сcхиереиланд, еен меест перфеcте миx ван клеурен ис wат у кунт винден аан де Cоста Брава ван Спанjе, клеурен дие еен еcхте регенбоог ван гевоеленс cреëрен. Де хелдере блауwе wатер, хет гроен ван хет ландсcхап, хет гоуден занд ... дие аллемаал биj елкаар комен ом еен меест онвергетелиjке вакантие аан де Cоста Брава те биеден. Оп 214 км ван де кустлиjн зиjн ен еен аантал ван де мооисте стеден, дорпен ен странден ван хет ланд хиер те винден. Де Cоста Брава wордт бегренсд доор де Мидделландсе Зее ен де Пйренееëн, ен биедт дус де меест вербазингwеккенде натуурлиjке сcхоонхеид ен еен индрукwеккенде гесcхиеденис. Ал мет ал, де Cоста Брава ис вол веррассинген ен клеурен ван плезиер, гепортреттеерд ин веле фаcеттен.
положение
#Girona
Аан хет странд; Аан хет wатер
Де провинcие Гирона ис де омгевинг wаар у де Cоста Брава оп з'н мооист кунт винден. Еен вакантие аан де Cоста Брава зал jе хет гевоел алсоф jе ин еен ансиcхткаарт стапте, гезиен де натуурлиjке сcхоонхеден хиер ингевулд доор де Мидделландсе Зее ен де Пйренееëн. Странден ен бааиен cреëрен идеале омстандигхеден ом те дуикен воор еен канс оп де wерелдбероемде Медес Исландс. Хет натуурресерваат Cап де Cреус ис оок зекер еен безоек wаард, зо ис хет натуурресерваат Аигуамоллс де л'Емпордà. Оок аан де Cоста Брава виндт у де гесcхиеденис ин зиjн меест вербазингwеккенде версcхиjнинг, зоалс де арcхеологисcхе сите ван Емпúриес. Де Jоодсе wиjк ван Герона ис оок бекенд, оок ис хет клоостер ван Сант Пере де Родес. Воор кунстлиефхебберс, зуллен де wеркен ван де бероемде кунстенаар Дали еен wаар генот зиjн. Де Cоста Брава ван Спанjе хербергт гроте музиекфестивалс, зоалс дие биj Торроелла де Монтгрí ен Пералада. Мис хет ниет де спеcифиеке лоcале гереcхтен хиер, зоалс де Есcуделла ик Cарн д'олла, гроентебоуиллон мет варкенсвлеес, калфсвлеес ен кип оф хет локале wорст ен тортилла. Оф хет ну ис оп хет странд лигген ен онтспаннен, бент у на зwеммен ин де Мидделландсе Зее оф wанделен ин де Пйренееëн, хет ерварен ван де Спаансе cултуур ен гесcхиеденис, ер ис ééн плек wаар еигенлиjк дезе аллемаал оп еен плек кунт ерварен: аллемаал ин веле фаcеттен: де Cоста Брава ван Спанjе .

** Отхер дистанcес:
- Рестаурант: 150 метер
разделение
Surface area: 42
арматура
Аппартемент гелеген оп де бегане гронд мет еен гроот террас мет тафел ен стоелен ом те гениетен ван онтбиjт ен зонмаалтиjден. Ееткамер мет ТВ ен диреcте тоеганг тот хет террас.
Еенвоудиге кеукен воорзиен ван алле кеукенгереи инcлусиеф: бестек, паннен, коелкаст, вриезер, гасфорнуис, овен, магнетрон, wасмаcхине ен ваатwассер.

Хет хеефт 1 камер мет 1 еенперсоонсбед, 1 камер мет 2 еенперсоонсбедден ен еен слаапбанк ен 1 камер мет еен тwееперсоонсбед (160×200).

1 бадкамер мет доуcхе ен тоилет.<br><br>Сурфаcе ареа: 78<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Голфплайинг
другой
ААНДАCХТ! Де бесcхикбаархеид ис беперкт. У криjгт биннен енкеле даген бериcхт оф уw боекинг ис бевестигд.

Бепаалде хуизен аccептерен геен jонге гроепен. Индиен еен jонге гроеп wордт геаccептеерд, диент еен хогере аанбеталинг те wорден гедаан.

Борг воор jеугдгроепен 150,00 €/персоон воор хуизен ен 75,00 €/персоон воор аппартементен дие еен wеек надат де клант хет панд хеефт верлатен зал wорден теруггегевен.
Jонгеренгроепен зиjн ниет тоегестаан зондер воорафгаанде кеннисгевинг аан хет буреау ен ондертекенинг ван де релеванте воорwаарден. Алс дезе инструcтие ниет wордт опгеволгд, хеефт хет буреау хет волледиге реcхт ом де хуурдерс индиен нодиг уит те зеттен.

Хоуд ер рекенинг мее дат еxтра бедден ин феите опблаасбаре матрассен зиjн.

Хуисдиерен: Алс у мет хуисдиерен реист, диент у хет реисбуреау хиерван воораф оп де хоогте те стеллен, аангезиен ин соммиге аccоммодатиес хуисдиерен тен стренгсте вербоден зиjн. Де меерприjс ис 35 €/wеек.

ЛЕТ ОП: БЕДЛИННЕН ЕН ХАНДДОЕКЕН ЗИJН НИЕТ ИНБЕГРЕПЕН.
АЛЛЕ ЕXТРА'С ЗОАЛС БЕДЛИННЕН, ХАНДДОЕКЕН, WИФИ, БАБЙБЕД ЕТC... МОЕТЕН ВООРАФ ГЕБОЕКТ WОРДЕН.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...