Дом отдыха Валмеиниер Аренда Франция | Вакантиехуис*** ин Валмеиниер маx. 10 Персонс

Вакантиехуис*** ин Валмеиниер маx. 10 Персонс 

ID: BN986016/447074
#ДомОтдыха #Аренда #Валмеиниер #Овернь—Рона—Альпы #Альбервиль #Франция
Дом отдыха Валмеиниер Аренда Франция
Дом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда ФранцияДом отдыха Валмеиниер Аренда Франция
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Финанс
Цена по запросу. 
доступный в соответствии с договором
Номера
спальня4
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
Описание
Гелеген оп еен хоогте ван 1800 метер, ис Валмеиниер гезегенд мет еен праcхтиге натуурлиjке омгевинг мет тwее натёнале паркен ин де буурт: дие ван Еcринс ен Ваноисе. Де вакантиехуизен ван хет идеале снееуw- ен зоноверготен скёорд Валмеиниер 1800 зиjн верспреид аан де воет ван хет скигебиед. Де праcхтиге вакантиересидентие лигт биj де инганг ван хет ресорт, оп онгевеер 800 м ван хет cентрум ван хет ресорт ен оп 500 м ван де скилифтен. Дезе омват 115 аппартементен, вердеелд ин риjтjесхуизен оф индивидуеле cхалетс, гебоуwд уит стеен оф хоут ен мет дакен уит стапстеен. Де ресидентие ис еен уитстекенд уитгангспунт ом де регё те онтдеккен ен ван веле спортиеве ен реcреатиеве аcтивитеитен те гениетен, зоалс скиëн, сcхаатсен, снееуwсcхоенwанделен, слеëен, параглидинг, спеедридинг, боwлинг, дансен. Де волгенде воорзиенинген стаан тот уw бесcхиккинг: реcептие, WиФи биj де реcептие теген вергоединг, гратис буитенпаркеерплаатс ен еен верwармд буитензwембад.
положение
#Савойя
Ин де берген; Ин де натуур; Аан хет wатер
Де волгенде плаатсен зиjн аллемаал зеер аан те бевелен воор еен безоек: хет Парc Натёнал дес Еcринс, хет Натёнаал Парк Ваноисе, де Мауриенне-валлеи мет зиjн сcхилдераcхтиге дорпjес, де бергпассен ван Галибиер, Монт Cенис ен л'Исеран, ен де стад Брианçон мет зиjн вестингwеркен. У кан де стад ван де кунст Саинт Jеан де Мауриенне оок безоекен мет хаар Опинел Мусеум, хет Мусеум ван Костуумс ен популаире традитиес ен хет мусеум ван де берг Cорбиер. Оп де берг Тхабор ис ер еен каасбоердериj. У кунт оок гениетен ван: Wилдwатерспортен биj Серре Cхевалиер, виа феррата ен мини-голф ин Валлоире, моунтаинбикен, wанделинген ин де берген (оп медиум-ен хоге хоогтен) ен боогсcхиетен. Воор скилиефхебберс ис ер хет скигебиед Галибиер Тхабор, дат 150 км аан скипистес биедт оп еен хоогте туссен 1500 ен 2600м. Де 88 пистес зиjн вердеелд ин 9 зwарте, 33 роде, 27 блауwе ен 19 гроене ен wорден вербонден доор 33 скилифтен. Мет бехулп ван руим 400 снееуwканоннен ис гоеде снееуw гегарандеерд. Оок зиjн ер могелиjкхеден воор оффписте скиëн ен ис ер еен снееуwпарк. Бренг еен хеерлиjке вакантие доор ен гениет ван дат wаар у хет меест ван хоудт: спортен ен веел плезиер!
расстояние
Аэропорт175 км
разделение
Surface area: 68
арматура
Де ресидентие бестаат уит 115 аппартементен, гелеген ин индивидуеле оф аангрензенде cхалетс мет хоутен ен стенен гевелс ен леистенен дакен, ен соммиге гегроепеерд ин клеине аппартементенблоккен.
Де аппартементен, ван де студё мет cабине тот хет триплеx cхалет воор 10 персонен, зиjн аллемаал волледиг уитгеруст мет китcхенетте (мини-овен оф магнетрон, ваатwассер), бадкамер оф доуcхе мет тоилет, гратис тв ен еен балкон оф террас.

Халфвриjстаанд cхалет воор 10 персонен (cа. 68м²) - триплеx
Wоонкамер ееткамер
Wоонкамер мет 2 уитсcхуифбедден воор 2 персонен
2 слаапкамерс, елк мет 1 тwееперсоонсбед (140x190cм)
2 слаапкамерс мет 2 еенперсоонсбедден
Ингериcхте китcхенетте (коелкаст, електрисcхе коокплаат, магнетрон / грилл, ваатwассер, коффиезетаппараат, wатеркокер, броодроостер)
Бадкамер ен доуcхеруимте
Апарт тоилет<br><br>Сурфаcе ареа: 68<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Скиинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Скиинг
другой
Хуурвоорwаарден
Воорwаарден :
Приjс ин еуро'с, пер аccоммодатие ен пер верблиjф
Приjзен гелдиг тот 31/03/2021 ен ондер воорбехоуд ван wиjзигинген на дезе датум.
Борг тер плаатсе те бетален биj аанкомст : € 300 / аппартемент
Борг теруггегевен на инвентарисатие оп де даг ван вертрек
Тоеристенбеластинг те бетален биj аанкомст: € 1,40/персоон/даг (гелдиг воор алле гастен оудер дан 18 jаар)
Еcотакс те бетален биj аанкомст: € 0,20/персоон/даг (гелдиг воор алле гастен оудер дан 18 jаар)
Слеcхтс 1 хонд тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
Инcхеcкен уитcхеcкен :
Биj аанкомст оп затердаг ис аccоммодатие бесcхикбаар ван 17:00 тот 20:00 уур.
Ин гевал ван лате аанкомст диент у уw ресидентие воор 19.00 уур оп де хоогте те стеллен. У криjгт те хорен wелке проcедуре у моет волген.
Биj вертрек оп затердаг, уитcхеcкен воор 10.00 уур (гелиеве оп дондердаг еен афспраак те макен воор де инвентарис)
Инбегрепен ин онзе приjзен
- Беддегоед
- Тоеганг тот хет верwармде буитензwембад
- Wифи ин де аппартементен
- Телевисие
- Гратис киндерcлуб (4-11 jаар оуд) ин jули ен аугустус (тиjденс Франсе сcхоолвакантиес)
- 2 халве даген пер верблиjф пер персоон (ванаф 13 jаар) ин jули ен аугустус (тиjденс Франсе сcхоолвакантиес)
- Еиндсcхоонмаак инбегрепен (бехалве кеукен)

Еxтра диенстен:
- Бабйуитрустинг (киндерстоел, киндербедjе ен бабйбадjе): € 35/верблиjф, € 9/даг
- Бадлиннен (1 бадханддоек, 1 ханддоек) : € 10/сет
- Еxтра бедлиннен : € 14/сет
- Сcхоонмааксет : € 6
- Сауна : : € 9/сессие/персоон, € 40/5 сессиес/персоон
- Билjарттафел: € 2/спел
- Овердекте паркеерплаатс (беперкт аантал плаатсен, воораф ресерверен биj де ресидентие аанбеволен 1 wеек воор аанкомст, паркеерплаатс воор гехандиcаптен бесcхикбаар): € 40/wеек
- Хуисдиерен тоегестаан*: € 70/верблиjф/диер (меер дан 7 наcхтен), € 15/даг/диер (миндер дан 7 наcхтен)

* Информеер де ресидентие оп хет момент ван боекинг. Гелиеве еен ваccинатиебеwиjс мее те стурен. Хонден диенен те аллен тиjде аангелиjнд те зиjн оп хет терреин ван де ресидентие.

Хоуд ер рекенинг мее дат :
ФОРМАЛИТЕИТЕН :
• ИД-каарт оф паспоорт вереист воор алле гастен (инcлусиеф бабй'с). Риjбеwиjс ниет гелдиг.
• Лет тиjденс уw верблиjф оп уw персоонлиjке безиттинген ен/оф маак гебруик ван де клуис биj де реcептие (индиен ван тоепассинг). Wиj куннен ниет верантwоорделиjк wорден гестелд воор бесcхадигинг оф диефстал ван персоонлиjке еигендоммен.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...