Дом отдыха Лион Аренда Франция | Вакантиехуис**** ин Лйон маx. 2 Персонс

Вакантиехуис**** ин Лйон маx. 2 Персонс 

ID: BN987125/430293
#ДомОтдыха #Аренда #Лион #ОверньРонаАльпы #Франция
Дом отдыха Лион Аренда Франция
Дом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда ФранцияДом отдыха Лион Аренда Франция
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
удобства
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Де ресидентие гебоуwд ин еен модерне арcхитеcтонисcхе стиjл, виндт у ин хет харт ван де 8ст wиjк ин Лйон,ин еен рустиге ресидентиеле wиjк, диреcт вербонден мет хет cентрум ван Лйон Пресqу'иле мет де тран ен метро, Хет хотел ресидентие ис еен идеале уитвалсбасис воор хет онтдеккен ван Лйон ен де праcхтиге омгевинг. Де ресидентие хеефт виjф вердиепинген, у виндт хиер елеганте аппартементен ен тиjдлозе сcхоонхеид.
Де аccоммодатиес зиjн cомплеет ингериcхт метеен бадкамер мет доуcхе оф бад ен тоилет, еен телефоон, телевисие, гратис АДСЛ вербиндинг (Cанал +, Cанал + Спорт, Cанал + Cинема). Де студё'с воор тwее персонен зиjн cомфортабел тоеганкелиjк воор миндер валиден ваак мет доуcхе ен ниет мет бад, врааг наар де бесcхикбаархеид.
положение
Ин де стад; Романтисcх; Аан хет wатер
Лйон ис де дерде гроте стад ван Франкриjк ен де тwееде гроте стад ван хет гроотстеделиjк гебиед ван хет ланд. Хет ис де хоофдстад ван де Рхоне Алпен. Хет стаат бекенд ом зиjн гастрономие, хисторисcхе стад мет еен левендиг cултуреел ландсcхап. Хет ис де гебоортеплаатс ван де бёсcооп. Ооит опгебоуwд доор де Ромеинен, мет алс левенде беwиjс де таллозе хисторисcхе гебиеден, Лйон ис еен праcхтиг воорбеелд ван еен хисторисcхе ерфенис, оок еркенд доор де УНЕСCО. Хет ис ланг бесcхоуwд алс еен сомбере, гриjзе стад, деелс алс геволг ван де стадспланнинг ен де фоутен даарван, зоалс де хоофдwег дие дwарс доор хет стадсcентрум лигт. Лйон ис ну еен левендиге wерелдстад униек ванwеге де арcхитеcтуур, cултуур ен гастрономие, де дйнамисcхе беволкинг ен еcономие, де стратегисcхе лиггинг туссен Ноорд ен Зуид Еуропа. Хет ис меер ен меер еен опен wерелд мет стеедс меер студентен ен интернатёнале евенементен зоалс хет Фестивал ван хет лиcхт, хет Наcхтен ван Фоурвиере фестивал, Нуитс сонорес ен де Биенналс.

** Отхер дистанcес:
- Cитй: 5 метер
расстояние
Аэропорт20 км
разделение
Surface area: 21
арматура
Дезе студё ис гесcхикт воор тwее персонен ен хеефт еен оппервлакте ван 21 м2. Ер ис еен wоонкамер мет еен тwееперсоонсслаапбанк, еен cомплеет ингериcхте кеукенхоек мет коелкаст, керамисcхе коокплатен, магнетрон ен афwасмаcхине, еен бадкамер мет тоилет. Бедлиннен ис аанwезиг евеналс ханддоекен. Теген еен еxтра вергоединг кунт у еен бабйпаккет, евеналс еен еиндсcхоонмаак, еен овердекте паркеерплаат воор 30 еуро пер wеек ен 5 еуро пер даг.
Хоуд ер рекенинг мее дат де инриcхтинг ван де аccоммодатие кан афwиjкен ван де фото'с.
Ван дезе wонинг зиjн еен беперкт аантал унитс аанwезиг дие ролстоелтоеганкелиjк зиjн ен/оф аанпассинген хеббен воор миндер валиден. Неемт у cонтаcт мет онс оп воор де еxаcте аанпассинген ен оф дезе аанслуитен биj уw бехоефтен. У кунт дезе вооркеур оп аанврааг ресерверен оп басис ван бесcхикбаархеид.

Сурфаcе ареа: 21
другой
Алс гаст кунт у гебруик макен ван де онтбиjтруимте мет террас, wифи интернет биj де реcептие, кабелинтернет ин де аппартементен, wассеретте теген беталинг, овердекте паркеерплаатс воор 30 еуро пер wеек, 5 еуро пер даг ен еен буитенпаркинг гратис мет еен беперкт аантал плаатсен. Бедденгоед ен бадханддоекен зиjн аанwезиг. Теген еен меерприjс кунт у еен бабйпаккет хурен. Инбегрепен ин де приjс: сcхоонмаак пер wеек биj еен верблиjф ван 7 наcхтен, теген беталинг кунт у еен еиндсcхоонмаак биjбоекен. У диент биj аанкомст оп де лоcатие еен борг ен тоеристенбеластинг те бетален. Де борг wордт оп де даг ван вертрек на инвентарисатие аан у геретоурнеерд оф пер пост. Де аccоммодатие диент брандсcхоон аcхтергелатен те wорден, индиен дат ниет хет гевал ис онтвангт у слеcхтс еен деел ван де борг теруг. Хуисдиерен зиjн тоегестаан теген еен вергоединг ван 10 еуро пер даг, митс ин хет безит ван еен гелдиг ваccинатиебеwиjс. Виер студё'с воор тwее персонен зиjн cомфортабел тоеганкелиjк воор миндервалиден, хиер виндт у еен доуcхе, геен бад. Информеер наар де бесcхикбаархеид тиjденс де боекинг.
Дезе wонинг хеефт еен беперкт аантал унитс дие ролстоелтоеганкелиjк зиjн ен/оф аанпассинген хеббен воор миндервалиден. Неем cонтаcт мет онс оп воор де еxаcте аанпассинген ен оф дезе аанслуитен биj уw wенсен. У кунт дезе вооркеур оп аанврааг ресерверен оп басис ван бесcхикбаархеид.
Хоуд ер рекенинг мее дат евентуеле аанвулленде диенстен дие тер плаатсе моетен wорден бетаалд, зондер воорафгаанде кеннисгевинг куннен wорден геwиjзигд. Алле верстректе информатие ис информатиеф ен алгемеен бедоелд. Wиj зиjн ниет аанспракелиjк алс дергелиjке wиjзигинген онверwаcхт оптреден.
Слеcхтс 1 хонд тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
Еxтра диенстен тер плаатсе те бетален:
- Wасфаcилитеитен: wасмаcхине: € 4/маcхине, wасдрогер: € 3/маcхине
- Онтбиjтбуффет: € 16/волwассене, € 7,50/кинд (4-12 jаар), гратис воор киндерен jонгер дан 4 jаар
- Бадлиннен (бадханддоек, ханддоек) : € 7/сет
- Ондергрондсе паркеергараге (беперкт аантал плаатсен, афханкелиjк ван бесcхикбаархеид): € 5/даг, € 30/wеек, € 90/маанд
- Сcхоонмааксервиcе оп аанврааг: ванаф € 7/даг (дагелиjксе сcхоонмаак, бедден опгемаакт) оф ванаф € 40 (волледиге wекелиjксе сcхоонмаак)
- Еиндсcхоонмаак (ресидентиëле формуле/медиум верблиjф5-28 наcхтен) : ванаф €60
- Хуисдиерен тоегестаан* : € 10/диер/даг

Хоуд ер рекенинг мее дат jеугдгроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...