Дом отдыха Лйон Аренда Франция | Вакантиехуис*** ин Лйон маx. 4 Персонс

Вакантиехуис*** ин Лйон маx. 4 Персонс 

ID: BN986650/430196
#ДомОтдыха #Аренда #Лйон #Овернь—Рона—Альпы #Франция
Дом отдыха Лйон Аренда Франция
Дом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда ФранцияДом отдыха Лйон Аренда Франция
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
Описание
Хет Аппарт'Хотел, мет зиjн модерне арcхитеcтуур, ис гелеген ин хет харт ван хет 2е аррондиссемент ван Лйон, мет wинкелс, диенстен, wинкелcентра, бёсcопен, реcреатиеве ен cултуреле безиенсwаардигхеден. Де ресидентие лигт ин еен wоонwиjк диcхт биj хет стадсcентрум ен ис еен идеале уитвалсбасис ом Лйон ен зиjн веле бууртен те веркеннен. Де ресидентие ис вердеелд овер 8 вердиепинген ен биедт аппартементен дие зиjн ингериcхт мет елегантие ен еигентиjдсе cхарме.
Де аccоммодатиес зиjн волледиг уитгеруст мет еен китcхенетте, еен бадкамер мет доуcхе ен тоилет, телевисие (Cанал, Cанал Спорт, Cанал Cинема, буитенландсе зендерс) ен гратис WиФи.
положение
Ин де стад; Аан хет wатер
Лйон ис де дерде гроотсте стад ин Франкриjк ен хет оп еен на гроотсте гроотстеделиjке гебиед ин хет ланд. Хет ис де хоофдстад ван де регё Рхôне-Алпес ен де афделинг Рхôне. Хет ис бекенд алс еен гастрономисcхе ен хисторисcхе стад мет еен левендиге cултуреле сcене. Хет ис оок де гебоортеплаатс ван де бёсcооп. Лйон ис опгериcхт доор де Ромеинен, гетуиген ван зиjн веле беwаарде хисторисcхе гебиеден, ен ис хет арcхетйпе ван де ерфенисстад, зоалс еркенд доор УНЕСCО. Ланге гезиен алс еен дорре, гриjзе стад, меде доор стеделиjке фоутен зоалс хет боуwен ван снелwеген доор хет стадсcентрум, ис Лйон ну еен левендиге метропоол дие хет униеке арcхитеcтонисcхе, cултуреле ен гастрономисcхе ерфгоед оок оптимаал бенуттен. алс дйнамисcхе демографие ен еcономие ен де стратегисcхе лиггинг туссен Ноорд- ен Зуид-Еуропа. Хет ис стеедс меер опен воор де wерелд, мет стеедс меер студентен ен интернатёнале евенементен: хет Фестивал оф Лигхтс, хет Нуитс де Фоурвиèре Фестивал, Нуитс сонорес ен де Биëннален.

** Отхер дистанcес:
- Cитй: 5 метер
расстояние
Аэропорт20 км
разделение
Surface area: 29-33
арматура
Хет Апарт' хотел лигт ин хет харт ван де ниеуwе, еигентиjдсе wиjк Cонфлуенcе мет wинкелс ен воорзиенинген ин де буурт ен еен трамхалте (Т1, Саинте Бландине) дие наар хет треинстатён ен хет метростатён оп слеcхтс 200 метер афстанд леидт. Дит Апарт'-хотел ис идеаал гелеген ен бестаат уит волледиг уитгерусте аccоммодатие, вариëренд ван студё-аппартементен воор 2 персонен тот Jунёр Суитес воор 2/4 персонен. Зе хеббен аллемаал еен ингериcхте китcхенетте, доуcхеруимте мет тоилет, фöхн ен верwармд ханддоекенрек, телевисие (Cанал + Cанал+ Спорт, Cанал+ Cинема) ен гратис wифи.
Тот уw бесcхиккинг : Верwармд биннензwембад, Фитнессруимте (геопенд ван 10у тот 22у), Wассеретте (теген беталинг), Ондергрондсе паркинг (теген беталинг, беперкт аантал плаатсен), Опенбаре опенлуcхтпаркинг набиj де ресидентие (теген беталинг).

Jунёр Суите 2/4 персонен (cа. 29 тот 33м²)
Wоонкамер мет уитсcхуифбаре бедден воор 2 персонен
Слаапкамер мет тоеганг тот wоонкамер мет 2 еенперсоонсбедден оф тwееперсоонсбед
Ингериcхте китcхенетте (коелкаст, керамисcхе коокплаат, магнетрон, wатеркокер, коффиезетаппараат)
Бадкамер мет лигбад ен тоилет<br><br>Сурфаcе ареа: 29-33
другой
Тот уw бесcхиккинг виндт у еен онтбиjтруимте, рестаурант, фитнессруимте, верwармд биннензwембад (опен ванаф октобер), гратис wифи ин де аппартементен, гратис тв, wассеретте, фиетсенсталлинг, еен реcептие ен теген еен тоеслаг опенбаре паркеергелегенхеид буитен ин де буурт. Де волгенде диенстен зиjн инбегрепен ин де хуурприjс: бедлиннен, ханддоекен, сcхоонмаак тиjденс уw верблиjф (1x пер wеек), версcхонинг ван бед- ен бадлиннен. Теген еен меерприjс кунт у еен бабйсет ен/оф еиндсcхоонмаак хурен.
Де хуурприjс ис инcлусиеф сcхоонмаак пер wеек биj еен верблиjф ван 7 наcхтен, маар у кунт де еиндсcхоонмаак аанвраген (теген беталинг).
Борг ен тоеристенбеластинг диенен биj аанкомст бетаалд те wорден. Де борг wордт теруггегевен на инвентарисатие, оп де даг ван вертрек оф пер пост. Де аccоммодатие диент перфеcт сcхоон те блиjвен, андерс wордт ер еен wеттелиjк бедраг ингехоуден оп де борг.

Wаарборг тер плаатсе те бетален биj аанкомст мет афдрук ван cредитcард: ванаф € 200/студё-аппартемент, € 400/jунёр суите - инфо биj де реcептие воор ресидентиëле формулес ван меер дан 30 наcхтен
Тоеристенбеластинг те бетален биj аанкомст : € 2,53/персоон/наcхт (маx. тариеф, гелдиг воор алле гастен оудер дан 18 jаар)

Еxтра диенстен тер плаатсе те бетален:
- Wасфаcилитеитен: wасмаcхине: € 4/маcхине, wасдрогер: € 3/маcхине
- Онтбиjтбуффет: € 16/волwассене, € 7,50/кинд (4-12 jаар), гратис воор киндерен jонгер дан 4 jаар
- Бадлиннен (бадханддоек, ханддоек) : € 7/сет
- Ондергрондсе паркеергараге (беперкт аантал плаатсен, бел оп де даг ван аанкомст ом де бесcхикбаархеид те cонтролерен): € 12/даг
- Сcхоонмааксервиcе оп аанврааг: ванаф € 7 (дагелиjксе сcхоонмаак, бедден опгемаакт) оф ванаф € 40 (волледиге wекелиjксе сcхоонмаак)
- Еиндсcхоонмаак (ресидентиëле формуле/медиум верблиjф5-28 наcхтен) : ванаф €60
- Хуисдиерен тоегестаан* : € 10/диер/даг
<стронг>ЛЕТ ОП:</стронг> Слеcхтс 1 хонд тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
Лет оп: алле аанвулленде сервиcес куннен зондер воорафгаанде кеннисгевинг wорден геwиjзигд. Алле верстректе информатие ис информатиеф ен алгемеен бедоелд. Wиj зиjн ниет аанспракелиjк алс дергелиjке wиjзигинген зиcх воордоен.

Хоуд ер рекенинг мее дат jеугдгроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...