Дом отдыха Пореč Аренда Хорватия | Вакантиехуис*** ин Пореc маx. 2 Персонс

Вакантиехуис*** ин Пореc маx. 2 Персонс 

ID: BN979402/407084
#ДомОтдыха #Аренда #Пореč #ИстрийскаяЖупания #OpćinaPoreč #Хорватия
Дом отдыха Пореč Аренда Хорватия
Дом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда ХорватияДом отдыха Пореč Аренда Хорватия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Дезе вилла воорзиен, ис гелеген ин хет wестелиjке гебиед ван хет Истриа сcхиереиланд. Тен ноорден ван хет геwест бевиндт зиcх де мондинг ван де ривиер Мирна, тен зуиден гренст хет гебиед аан де Лими фjорд. Де заcхте климаат, де картелиге куст бонт гемаакт доор талриjке клеине еиланден ен сcхиереиланден, де сcхадуw ван де спаррен, де сcхиттеренде странден бесcхермд теген де бепроевинген ван де зее доор хет Ст Никола еиланд хеббен воор Пореč де омстандигхеден гесcхепен, ом зиcх ван еен клеине виссерсдорпjе тот еен ван де белангриjксте тоеристисcхе доелпунтен ин Кроатиë онтwиккелен те куннен. Де аппартементен ин де вилла зиjн 30 минутен гаанс ван де куст, ин онмидделиjке набиjхеид ван де wинкелс ен рестаурантс, 20 минутен гаанс ван хет cентрум.
положение
#OpćinaPoreč
Романтисcх; Аан хет wатер
Пореč ис еен антиеке Ромеинсе стад, дие латер доор де Бйзантиjнен ен де Венетианен ингеномен wерд. Де стад wас еен белангриjке хавенстад, ен спеелт оок ног тегенwоордиг еен гроте рол ин хет левен ван Истриа. Хет ис зекер еен безоекjе wаард. Пореč ис хет белангриjксте тоеристисcхе доелпунт ин Истриа, дааром wордт хет оок де “Ривиéр ван Истриа” геноемд. Нааст зиjн инвлоед оп хет тоерисме хеефт Пореč алс хисторисcхе стад оок зиjн cултуреле ен геестелиjке рол бехоуден. Де клеурриjке тоеристисcхе традитие, де аантреккелиjке хотелс, модерне аппартементенcомлеxен, мооие боссен ен де медитерраан флора драген оок ин хет руиме аанбод ен де онтwиккелинг биj. Дит ис еен еcхт Парадиjс воор талриjке тоеристен ен спортерс. Де стад биедт еен руиме кеузе оок мет бетреккинг тот де уитгаансмогелиjкхеден ин де наcхт: де версcхилленде дисcо cлубс, барс, дансавонден оп де террассен ван де рестаурантс биеден веел амусемент. Ин иедер гевал моет у ин Пореč де бинненстад опзоекен, wаар у белангриjке хисторисcхе ен cултуреле wаарден тегенкомт, ен де Еупхрасиан Басилиек, дие ондер бесcхерминг ван УНЕСCО стаат. Хиер бевинден зиcх арcхеологисcхе вондстен, дие беwиjзен дат хиер ал ин де оертиjд менсен леефден. Уит де вондстен ин де талриjке онтмоетингсплаатсен ен керкен куннен wе еен гроте Ромеинсе инвлоед афлеиден. Де стеген ван де бинненстад ин Пореč бехиелден де геест ван оудере тиjден, у комт биj елке стап де монументен ван де гроте cултурен уит де оертиjд теген. Хиер бевиндт зиcх де Баредине креек, wаар еен биjзондере плаатселиjке амфибие леефт. Уит Пореč кунт у уитстапjес наар Ровинj доен, дие синдс 1963 еен cултуреле геденктекен ис, оф наар де Лим фjорд, де брон ван натууреxтремитеитен. Ин еен бооттоcхт кунт у оок де Бриjуни арcхипел натёнаал парк безоекен. Лангере уитстапjес wорден ер наар де популаире тоеристисcхе доелпунтен Пула ен Медулин георганисеерд, ен наар хет униеке сcхиереиланд, дат зиcх ин де набиjхеид ван хен бевиндт, ен еен биjзондер бесcхермд натуургебиед ис.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 200 метер
- Тхеме Парк: 1500 метер
- Рестаурант: 1 км
- Плайгроунд: 200 метер
- Wатер: 2 км
- Wатер спортс: 2,5 км
- Винейард: 6 км
- Сее: 2,5 км
- Миниголф: 3,5 км
- АТМ / cасх диспенсер: 2 км
- Бакерй: 2 км
расстояние
Покупка товаров1.750 м
Пригородном сообщении1 км
Аэропорт60 км
разделение
Surface area: 20
арматура
Хет аппартемент хеефт еен оппервлакте ван 24м2, ен биедт ондердак воор 2 персонен. Ин де cомфортабел ингериcхте wоонкамер бевиндт зиcх еен сателлиет телевисие, ен вердер стаат оок еен ееткамер тер бесcхиккинг. Ин де кеукен зиjн ер алле нодиге хуисхоуделиjке мидделен воорханден, зоалс форнуис, коелкаст, ваатwерк ен сервиес. Де бадкамер ис уитгеруст мет доуcхе ен тоилет. Хет аппартемент ис воорзиен мет аирcондитёнинг. Де гастен куннен хун ауто нааст хет хуис паркерен.<br><br>Сурфаcе ареа: 20<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
другой
Хет дорпjе Врвари лигт 2 км тен ноорден ван Пореč. Верлаат де А9 биj Бонаcи ен риjд ин де риcхтинг ван Пореč. Wаннеер jе ин Врвари аанкомт, сла jе реcхтсаф де Šколска страат ин ен на 100 метер сла jе линксаф де Ладонjа страат ин. Хиер виндт у уw аccоммодатие биj "Апартмани Ксениjа".
Jонгерен зиjн ниет тоегестаан биj дезе аccоммодатие.
Слеcхтс 1 хонд ис тоегестаан ин дезе аccоммодатие, геен уитзондеринген.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...