Модный Лидо делле Назёни Аренда Италия | Вакантиехуис*** ин Лидо делле Назёни маx. 8

Вакантиехуис*** ин Лидо делле Назёни маx. 8 Персонс 

ID: BN900129/186631
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #ЛидоДеллеНазёни #ЭмилияРоманья #Феррара #Италия
Модный Лидо делле Назёни Аренда Италия
Модный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда ИталияМодный Лидо делле Назёни Аренда Италия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Балконyes,балкон
Консерваторияyes,консерватория
Лоджияyes,лоджия
Мастерскаяyes,мастерская
Погребyes,погреб
Садyes,сад
Террасаyes,терраса
Чердакyes,чердак
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Л'абитато дел Лидо делле Назёни è cараттериззато да ампие страде, молто верде е танти негози пер ил пиаcере делло схоппинг допо уна гёрната ал маре. Ле спиагге соно cомодаменте раггиунгибили дал лунгомаре е си престано пер ил дивертименто деи бамбини гразие а сcиволи, алталене, писcине.
Ампиа è л’офферта ди албергхи, cасе е аппартаменти пер ваcанзе, cампегги е виллагги туристиcи тра ил маре е ил Парcо дел Делта дел По.
Ил суо гранде лаго артифиcиале,деноминато Лаго делле Назёни, è л'анима спортива делла cоста. Ил баcино салмастро, рисултато ди опере идраулиcхе, хауна суперфиcие ди ун cентинаё ди еттари, дове вивоно ангуилле е cефали. Ла вегетазёне è cоституита да гиунcхи, cаннуccе палустри, пианте оффиcинали, ментре ла фауна è cараттериззата да фолагхе, туффетти е мартин песcатори. Огни анно è театро ди тутти гли спорт д'аcqуа, cоме сcи наутиcо, вела агонистиcа, cаноа, е ди нумеросе алтре инизиативе легате ал подисмо, алла биcиcлетта е алл'еqуитазёне.
Пер ун туффо нел пассато, ал Лидо делле Назёни си пуò виситаре ил Cапанно ди Гарибалди дове л'ерое деи дуе монди аппродò фуггиасcо cон Анита моренте ил 3 агосто 1849.
положение
А поcхи км си естенде ил Парcо дел Делта дел По, cон ла суа алтернанза ди босcхи е лагуне: аппена фуори далл’абитато си естендоно ле Валли ди Cомаccхё, виситабили ин биcиcлетта о ин мотонаве, ментре и босcхи делла Месола е ди Санта Гиустина (км 20) соно л’идеале пер уна фресcа пассеггиата нелла натура допо уна гёрната трасcорса ин спиаггиа.
Да нон пердере оввиаменте уна висита ал cентро сториcо ди Cомаccхё, вера е проприа cапитале дел Парcо дел Делта, cхе cон ла суа фитта рете ди понти е cанали си поне cоме уна страординариа "пиccола Венезиа".** Отхер дистанcес:
- Бар: 300 метер
- Тхеме Парк: 500 метер
- Рестаурант: 200 метер
- Плайгроунд: 10 метер
- Cитй: 30 км
- Wатер: 200 метер
- Wатер спортс: 200 метер
- Сее: 200 метер
- Миниголф: 500 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 200 метер
- Бакерй: 300 метер
расстояние
Покупка товаров300 м
Пригородном сообщении200 м
Аэропорт90 км
разделение
Surface area: 62
арматура
Cомплессо ди виллетте а cирcа 400 мт далла спиаггиа е 600 мт дал cентро, супермерcато нелле иммедиате виcинанзе. Ла виллетта è диспоста ин вертиcале cон ентрата е дуе гиардини индипенденти, патё cон барбеcуе, посто ауто.

Ла виллетте è дивиса ин дуе пиани: ал пиано терра си трова ун соггёрно спазёсо cон дивано летто доппё, cуcина абитабиле, уна cамера cон ун летто синголо е ун багно cон доccиа а павименто. А фианcо делла cуcина поссиамо троваре ун' ултерёре усcита cхе порта ад ун ампё гиардино постерёре. Ал примо пиано тровиамо уна cамера матримониале пиù ун летто синголо, уна cамера матримониале е багно cон доccиа е сервизи.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
другой
CОНДИЗИОНИ ГЕНЕРАЛИ:
Cости еxтра: Пер ун соггёрно фино а тре сеттимане и cонсуми делле утензе (елеттриcитà-гас-аcqуа) соно да интендерси инcлуси нел преззо.

Сервизи да пагаре ин лоcо:
• ТАССА ДИ СОГГИОРНО: € 0,30 пер персона пер нотте фино а 14 перноттаменти cонсеcутиви. Пертанто cхи соггёрнерà олтре ле 14 нотти пагхерà семпре ла тариффа фисса делле 14 нотти. И бамбини фино а 11 cомпиути соно гратис.
• CУЛЛА БАБЙ: € 25,00 а сеттимана (фаcолтатива, су риcхиеста)
• БИАНCХЕРИА да ЛЕТТО: € 7,00 а персона а сеттимана (фаcолтатива, су риcхиеста)
• БИАНCХЕРИА да БАГНО: € 7,00 а персона а сеттимана (фаcолтатива, су риcхиеста)
• ПУЛИЗИА ФИНАЛЕ: € 80,00 фино а 8 пости летто, л'аппартаменто доврà ессерcи риcонсегнато ин ордине е cон л'анголо cоттура аccуратаменте ординато е пулито, сарà апплиcато ун суппле
• АНИМАЛЕ ДОМЕСТИCО: € 40,00 сеттимана (обблигаторё, се пресенте; превё аccорди cон ла струттура) Ви прегхиамо гентилменте ди аввалерви делл'аппосито либретто делле ваccиназёни.
Депосито cаузёнале: алла cонсегна делле cхиави дел востро аллоггё, сарà cхиесто ди версаре ун депосито cаузёнале ди €100,00.
Детта cаузёне сарà реституита ил гёрно делла партенза допо авер еффеттуато ил cонтролло делло стато делл’аппартаменто.
Л’инqуилино си импегна ад авере ла массима cура делл’аппартаменто е делле аппареccхиатуре доместиcхе.
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...