Модный Wестерwолде Аренда Нидерланды | Вакантиехуис***** ин Влагтwедде маx. 6 Персонс

Вакантиехуис***** ин Влагтwедде маx. 6 Персонс 

ID: BN63380/139886
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #Wестерwолде #Гронинген #Нидерланды
Модный Wестерwолде Аренда Нидерланды
Модный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда НидерландыМодный Wестерwолде Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Балконyes,балкон
Консерваторияyes,консерватория
Лоджияyes,лоджия
Мастерскаяyes,мастерская
Погребyes,погреб
Садyes,сад
Террасаyes,терраса
Чердакyes,чердак
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,сауна Сауна
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Оп еен униеке лоcатие диреcт аан хет wатер ин Зуид-Оост Гронинген, wаар руст ен натуур ханд ин ханд гаан, стаат дезе луxе реcреатиевилла. Ванаф уw еиген стеигер хеефт у вербиндинг мет опен ваарwатер ен ваарт у зо хет Руитен А канаал ин. Ин хет нааст гелеген парк ис ер еен праcхтиг субтрописcх зwемпарадиjс мет wедстриjдбад, еен сауна ен Туркс стоомбад.Вердер ис даар гелегенхеид ом те голфен, ер зиjн даар 2 голфбанен wаарван ééн ГВБ вриj ис. Ер ис еен овердекте дривингранге ен ин хет рестаурант гениет у ван еен уитгебреид динер оф еен хеерлиjк буффет мет уитзиcхт овер де голфбаан. Де талриjке wатерпартиjен ин де диреcте омгевинг ленен зиcх уитстекенд воор версcхилленде wатерспортен.
положение
Романтисcх; Ин де натуур; Аан хет wатер
Де натуурстреек Wестерwолде ин Зуид-Оост Гронинген wордт гекенмеркт доор фрааие боспартиjен, wуивенде коренвелден, аантреккелиjке дорпен ен хисторисcхе вестингстадjес. Емсландер лигт оп де уитлоперс ван де Хондсруг. Дат бетекент дат хет мооие Дрентхе влак биj лигт. Маар дат бетекент ниет дат у ер аллеен маар кунт фиетсен оф wанделен. Оок воор де wатерспортер, де стадсменс, де спортер ен воор алле андерен ис ер ван аллес те доен.Ин дит гебиед вол натуур ен cултуур лигт дит 5-стеррен Парc Емсландер. Дезе ниеуwсте уитбреидинг, wаар дезе вилла зиcх бевиндт, ис аан ééн зиjде омслотен доор еен зеер руиме wатерпартиj ен аан де андере зиjде доор еен канаал. Хет Руитен А канаал легт еен гроот нетwерк ван опен wатер воор у опен. Мет еен моторслоеп, кано оф роеибоот кунт у хиер гениетен ван де руст оп хет wатер.Ен оок ин де омгевинг ис ван аллес те белевен. У кунт зиcх биjвоорбеелд хеерлиjк латен верwеннен ин хет куурcентрум Фонтана ин Ниеуwесcханс. Оф wат денкт у ван wинкелен ин де бруисенде стад Гронинген ен де лангсте wинкелстраат ван Недерланд виндт у ин Wинсcхотен. Ен jа, воор де киндерен wордт де кеузе ног моеилиjк туссен хет гехеел овердект аттраcтиепарк Спеелстад Оранjе, хет Диеренпарк Еммен, хет Хунебедcентрум ин Боргер оф Wондерwерелд ин Тер Апел. Wие де гренс оверстеект, зит ин еен оогwенк ин ééн ван де мооие Дуитсе стеден зоалс Линген, Олденбург, Емден, Бремен ен хет дорпjе Греетсиел дат бекенд ис доор зиjн праcхтиге хавен ен де тwеелингмолен. Еен аанрадер ис хет вестингдорпjе Боуртанге(7 км ванаф хет парк), дат гротендеелс ин де аcхттиенде ееуwсе стиjл ис хербоуwд. Jаарлиjкс wордт даар ин аугустус де мидделееуwсе тиjд нагеспеелд, cомплеет мет риддергевеcхтен ен де музиек ван тоен.

** Отхер дистанcес:
- Голф cоурсе: 500 метер
- Cитй: 15 км
- Wатер: 10 метер
- Сее: 40 км
- АТМ / cасх диспенсер: 1 км
- Фитнесс: 1 км
расстояние
Покупка товаров1 км
Пригородном сообщении700 м
Аэропорт150 км
арматура
Уw вилла мет туин оп хет зуиден ис гесcхикт воор 6 персонен ен ис воорзиен ван еен ройале Л-вормиге wоонкамер мет еен cомплеет ингериcхте опен кеукен. Виа де опенслаанде туиндеурен комт у оп де овердекте веранда, wаар хет оок биj миндер wеер гоед вертоевен ис. Вердер ис ер оп де бегане гронд 1 тwее-персоонс слаапкамер мет фрааи бетегелде бадкамер мет доуcхе, инфрароодсауна, ен еен дуббеле wастафел. Хет ройале сепарате тоилет бевиндт зиcх ин де хал, зо оок еен опен беукен трап наар де вердиепинг ен еен беукен гардеробекаст. Де wонинг ис воорзиен ван влоерверwарминг ин де wоонкамер/кеукен, де слаапкамер ен бадкамер. Оп де вердиепинг трефт у 2 рианте тwее-персоонс слаапкамерс аан, wаарван ééн мет зоннебанк. Тевенс ис ер еен тwееде бадкамер мет еен лигбад, еен wастафел ен еен тwееде тоилет. Вердер ис де вердиепинг воорзиен ван еен опбергруимте. Ин де вилла зиjн геен дремпелс аанwезиг ен де гехеле wонинг, инcлусиеф тоилеттен ис руим, wаардоор хет оок воор миндер валиден вриенделиjк ис. Де wонинг ис ниет аангепаст. Воор де деур ис еен руиме паркеерплаатс воор уw ауто ен оок уw гастен куннен диcхтбиj паркерен. Ондер андере вислиефхебберс куннен хун харт опхален оп де еиген стеигер аан хет Руитен А-канаал, wаар веел вис доорхеен трект.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
Ин хуис маг ер ниет героокт wорден. 1 хуисдиер ис тоегестаан, зондер еxтра костен. Ханд- ен тхеедоекен диент у зелф мее те немен, дезе куннен ниет бестелд wорден.
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...