Модный Кленовиcа Аренда Хорватия | Вакантиехуис*** ин Кленовиcа маx. 5 Персонс

Вакантиехуис*** ин Кленовиcа маx. 5 Персонс 

ID: BN63139/139714
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #Кленовиcа #ПриморскоГоранскаяЖупания #OpćinaNoviVinodolski #Хорватия
Модный Кленовиcа Аренда Хорватия
Модный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда ХорватияМодный Кленовиcа Аренда Хорватия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Балконyes,балкон
Консерваторияyes,консерватория
Лоджияyes,лоджия
Мастерскаяyes,мастерская
Погребyes,погреб
Садyes,сад
Террасаyes,терраса
Чердакyes,чердак
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Дит аппартементенcомплеx ис гелеген нааст хет виссерсдорпjе Кленовиcа, ин де буурт ван де страндбоулевард, туссен де стеден Нови Винодолски ен Сенj. Де плаатс стаат синдс 30 jарен бекенд алс вакантиеоорд. Хет ис аан хет гроте реcреатиегебиед ен де клеурриjке тоеристисcхе аанбиединген те данкен, дат де вакантие хиер алтиjд белевенисвол ен опwинденд ис. Доор де набиjхеид ван де куст ен хет киезелиге странд wордт хет плезиер оок воор де jонгсте вакантиегангерс гегарантеерд. Тер плекке бевинден зиcх еен wисселкантоор, еен wинкел ен еен рестаурант ван хоог нивеау. Де аппартементен зиjн стракс 100м вер ван де куст гелеген. Дит вакантиеоорд ис воор фамилиевакантиес хет меест гесcхикт.
положение
Аан хет странд; Ин де натуур; Аан хет wатер
Нааст хет баден виндт у оп дит вакантиеоорд талриjке могелиjкхеден воор еен аcтиефе реcреатие. У кунт киезен воор версcхилленде wатерспортсоортен оф wанделен, маар тер плекке кунт у оок версcхилленде wатервоертуиген хурен оф аан еен георганисеерде уитстапjе наар де Кварнер Аqуаториум деелнемен. Хет ис аан де гунстиге лиггинг ван хет вакантиеоорд те данкен, дат ер веле бесcхермде натуургебиеден ин де буурт зиjн, зоалс Сjеверни Велебит, Риснjак, Плитвиčка jезера, Паклениcа. Доор де клеурриjке аанбиединг wордт хиер де реcреатие гегарантеерд, хет маакт ниет уит, оф у наар руст оф евен еен аcтиефе вакантие верлангт. Де гроте висстанд локт де долфиjнен наар де креек тое, ен алс у гелук хебт, кунт у зе оок ван набиj бекиjкен. Нааст де долфиjнен зиjн оок де зwанен васте гастен ин де креек, дие хиер наар алле wаарсcхиjнлиjкхеид оп ениге маниер аан де зее левен. Де плаатселиjке рестаурантен биеден уитстекенде версе висспеcиалитеитен аан, воор дие де ингредиëнтен ваак де рестауратеур зелф уитвист.

** Отхер дистанcес:
- Бике рент: 8 км
- Рестаурант: 250 метер
- Cитй: 8 км
- Wатер: 200 метер
- Wатер спортс: 200 метер
- Сее: 200 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 8 км
- Фитнесс: 8 км
- Бакерй: 400 метер
расстояние
Покупка товаров8 га
Пригородном сообщении500 кв.м
Аэропорт40 га
разделение
Surface area: 24
арматура
Дит модерне мобиеле хуис хеефт еен оппервлакте ван 24м2. Ин дезе аccомодатие бевинден зиcх тwее слаапкамерс, де ене ис уитгеруст мет еен тwееперсоонсбед, ен де андере мет тwее еенперсоонсбедден. Уw онтспаннинг wордт с’наcхтс доор де анатомисcхе беукенхоутен ледикант ен де гоеде матрассен гегарантеерд. Хиер стаан ног еен руиме кледингкаст ен еен наcхткастjе тер бесcхиккинг. Ин де wоонкамер/ееткамер бевиндт зиcх ног де кеукен ен еен зитхоек мет уиттрекбаре бед. Де бадкамер ис уитгеруст мет доуcхе ен тоилет. Тот хет хуис бехоорт ер ног еен еиген хоутен террас, воорзиен мет тафел ен стоелен, еен парасол ен еен барбеqуе. Ван хиер кунт а ван еен праcхтиге уитзиcхт оп де зее ен де омгевинг гениетен.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Фисхинг
Но смокинг!!!
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...