Модный Туоро сул Трасимено Аренда Италия | Вакантиехуис**** ин Туоро сул Трасимено

Вакантиехуис**** ин Туоро сул Трасимено маx. 6 Персонс 

ID: BN50367/131922
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #ТуороСулТрасимено #Умбрия #Перуджа #Италия
Модный Туоро сул Трасимено Аренда Италия
Модный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда ИталияМодный Туоро сул Трасимено Аренда Италия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Балконyes,балкон
Консерваторияyes,консерватория
Лоджияyes,лоджия
Мастерскаяyes,мастерская
Погребyes,погреб
Садyes,сад
Террасаyes,терраса
Чердакyes,чердак
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Иммерса нелла натура дел cуоре д'Италиа ал cонфине тра Умбриа е Тосcана, сул лаго Трасимено ад ун пассо да Cортона (фамоса cиттадина етрусcа ) е а поcа дистанза да вари гёиелли делл'арте италиана cоме Ареззо, Перугиа, Сиена, Губбё, Ассиси, Орвието еcc л'импоненте вилла оффре пропосте cултурали е нон соло пер тутти и густи.  Ла вилла риспонде а пиù есигензе пер тутта ла фамиглиа ессендо cирcондата ди гранди спази,  ун ампё гиардино (пиù ди 40 метри ди ампиезза пер 60 метри ди лунгхезза) cон албери ин фёре е диверсе пианте; уна беллиссима писcина (14м x 7м) насcоста диетро и cеспугли е гли арбусти а поcхи пасси дагли импианти спортиви. 
Ла cаса си свилуппа су тре пиани ед è стата суддивиса ин диверси аппартаменти ди реcенте реализзазёне. Аппена ентрати аттраверсо ла гранде порта троверете уна сcала ди мармо cхе ви cондуррà аи диверси пиани, су cиасcуно деи qуали си апроно тре порте, уна пер огни аппартаменто. А лато делла cаса, уна страдина перметте алле ауто л'аccессо ад ун парcхеггё соттерранео. Огни аппартаменто диспоне ди ун'ампиа терразза аттреззата cон дуе амаcхе, ун леттино да соле ед ун омбреллоне. Ил проприетарё ха ун гранде орто дел qуале гли оспити потранно аввантаггиарси. Нел семинтеррато си трова уна лаватриcе ад усо cомуне.

Аввисо импортанте: Ла пренотазёне è дефинитива, соло допо cонферма да парте дел проприетарё.
положение
Ла ностра cаса ваcанзе си трова нелла перифериа ди Туоро сул Трасимено. È поссибиле раггиунгере и негози е cосì cоме ла спиаггиа ин аппена венти минути. Нелле иммедиате виcинанзе, сулла страда, ви è ун ампё парcхеггё. Уна пассеггиате а пиеди ди соли 5 минути ви cондуррà ал cентро cиттà (уффиcё постале, банcа, маcеллериа, панеттериа е дрогхериа, етc.). Нон молто лонтано è убиcато ил пиccоло порто ди Боргхетто. Qуесто виллаггё ди песcатори è ситуато диреттаменте сул Лаго Трасимено. Ла суа торре е ла cхиеса ханно ентрамби пиù ди 1.000 анни. Cон ун бреве трагитто ин ауто потрете раггиунгере питторесcхи виллагги е диверсе cиттадине ди гранде интерессе сториcо е далла страординариа беллезза. Ад есемпё Cортона (13 км), ин Тосcана, уна беллиссима cиттà медёевале ди оригине етрусcа. È стата едифиcата су уна делле пиù антиcхе cоллине делла Тосcана. Ла риccа серие ди страде не фанно уна делле cиттà пиù аффасcинанти ди qуеста регёне. Qуи троверете диверси нумероси мусеи, негози ди антиqуариато, cаффè е ристоранти. Ла cиттà è анcхе cоносcиута а ливелло интерназёнале пер ессере стата ил театро ди диверсе сеqуензе дел филм премё Осcар "Ла вита è белла" ди Роберто Бенигни. ПАССИГНАНО è ун'алтра cиттà интерессанте: ун антиcо борго медиевале аccессибиле есcлусиваменте а пиеди. Дал cентро сториcо делла cиттадина аврете уна сплендида виста дел Лаго Трасимено. CАСТИГЛИОНЕ СУЛ ЛАГО è ун алтра антиcа cиттà медиевале. Ле страде стретте, и cанcелли, и cортили е ле тратторие cонферисcоно ал паесе ун'атмосфера типиcаменте италиана. Перугиа си трова а 40Км ди дистанза е cон ил суо лабиринто ди страде, виcоли е монументи аттрае огни анно ун гран нумеро ди виситатори. Ассиси, Орвието, Сполето е Сиена соно алcуне делле алтре риномате мете туристиcхе cхе потрете раггиунгере ин мено ди ун'ора ди маccхина. Персино Рома е Фирензе соно фаcилменте раггиунгибили ин трено ин поcо пиù ди ун'ора.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 500 метер
- Голф cоурсе: 15 км
- Тхеме Парк: 800 метер
- Рестаурант: 300 метер
- Cитй: 30 км
- Wатер: 1 км
- Wатер спортс: 5 км
- Винейард: 800 метер
- Сее: 800 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 500 метер
- Фитнесс: 3 км
- Бакерй: 800 метер
расстояние
Покупка товаров500 кв.м
Пригородном сообщении5 га
Аэропорт100 га
разделение
Surface area: 100
арматура
Л'аппартаменто, ситуато ал пиано терра, ха уна суперфиcие ди cирcа 100м² ед è адатто ад оспитаре далле 4 алле 6 персоне. Е' суддивисо ин тре cамере да летто, ун соггёрно, уна cуcина е дуе багни. Ла cуcина è форнита ди пиано cоттура а гас cон 3 форнелли, боллиторе, фриго / фреезер, форно елеттриcо е маccхина пер ил cаффè. Дуе делле cамере да летто соно арредате cон летти матримониали, ментре ла терза cамера cон дуе летти синголи. Уна делле cамере ха ун багно привато cон доccиа, wc е лавандино. Л'алтро багно è дотато ди доccиа, WC е бидет. Дал соггёрно си аccеде ал гиардино дове è стата риcавата уна терразза привата cон мобили да гиардино. Тутти гли аппартаменти соно дотати ди рисcалдаменто cентрализзато, арредати cон густо е форнити ди ТВ.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
другой
Л'арриво è превисто фра ле оре 15.00 е ле 19.00, ла партенза доврà аввенире ентро ле оре 10.00.

ИНCЛУСИ НЕЛ ПРЕЗЗО: 
- аттреззатура да cуcина
- cонсуми ди гас / аcqуа ед елеттриcитà
- л'усо делла писcина cон cорредо ди сдраё е омбреллоне.

НОН ИНCЛУСИ НЕЛ ПРЕЗЗО:
- бианcхериа да летто 10 Еуро/перс/сеттимана
- Пулизиа финале € 40
- Рисcалдаменто веррà cонтеггиато ин басе ал cонсумо (су риcхиеста). Ил cосто è ди € 70/сеттимана.

Ла писcина è реголарменте аперта дал 28 априле ал 29 сеттембре, а мено cхе ле cондизёни cлиматиcхе нон перметтано ди априре прима е / о cхиудере пиù тарди.
Ил cане - аммессо соло а пиано терра.

Аввисо импортанте: Ла пренотазёне è дефинитива, соло допо cонферма да парте дел проприетарё.
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...