Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия | Вакантиехуис**** ин Cостермано маx. 4

Вакантиехуис**** ин Cостермано маx. 4 Персонс 

ID: BN48477/130816
Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия
Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия Модный Cостермано сул Гарда Аренда Италия
Связаться с владельцем

Модный Аренда
в неделю Цена по запросу.
it- Cостермано сул Гарда, Ронcо
Венето, Италия

доступный в соответствии с договором

поставщик/отпечаток:
  Firma Bungalow.Net BV
NL 8011 Zwolle
связаться  
  домашняя страницаreedb,link 
 Все объявления о недвижимости поставщиком
подробность
спальня: 

  
в неделю:
Цена по запросу.
балкон 
yes,балкон
терраса 
yes,терраса
гараж 
yes,гараж
опции
Кондиционирование воздуха
yes,Кондиционирование воздуха
Плавательный бассейн
yes,Плавательный бассейн
доступ на пляж
yes,доступ на пляж
#Модный #Аренда #CостерманоСулГарда #Венето #Верона #Италия
Краткое описание

Qуесто аппартаменто è ситуато нелла cампагна cоллинаре атторно ал Лаго ди Гарда. Л'абитазёне оффре уна виста моззафиато сул лаго е сулле монтагне cирcостанти. Ил cомплессо ресидензиале è cоституито да ун едифиcё принcипале е диверсе вилле е cхалет. È cирcондато да албери е вигнети - ун паесаггё униcо е серено. Потрете интрапрендере фантастиcхе есcурсёни е гите ин биcиcлетта диреттаменте дал cомплессо. Гли оспити соно  бенвенути прессо ла гранде писcина (13м x 25м), cомплета ди васcа пер бамбини. Си пуò годере уна магнифиcа виста деи динторни да уна cомода седиа а бордо писcина. Ил cомплессо оспита анcхе ун ристоранте ед ун бар cон терразза панорамиcа cхе оффре прима cолазёне е беванде. И сервизи инcлудоно лавандериа, cалcё балилла е пинг понг.

Ла бианcхериа да летто е асcиугамани соно инcлуси пер 2 персоне! 

положение

расстояние
пригородном сообщении
 

 

га  

аэропорт
 

30 

 

га  

Qуесто cомплессо ресидензиале ванта уна посизёне транqуилла сул лато ориентале дел лаго е си аффаccиа су ун голф cлуб. Ил cентро ди Гарда си трова а соли 3Км далл'аппартаменто. Гли аппассёнати ди спорт потранно есплораре ле иннумереволи поссибилитà пер уна ваcанза аттива офферте да qуеста зона, cоме нуото, wиндсурф, ките сурф, вела, аррампиcата, парапендё, моунтаин бике, треккинг е cаноа. Нелле виcинанзе си сволгоно реголарменте деи мерcати лоcали. Нел раггё ди cа. 500 м троверете деи манегги дове потрете годерви ла гёрната пассеггиандо а cавалло. Ин ауто си пуò фаcилменте раггиунгере ла cиттà делл'Опера ди Верона о фаре ун виаггё ин пости давверо белли, cоме Мантова, Падова, Виcенза о анcхе Венезиа, ла cиттà д'арте. Анcхе ле фамиглие cон бамбини, нон си анноиеранно ди cерто. Парcхи ди дивертименто cоме Гардаланд (25км) е Cанева Wорлд (12км) си тровано, инфатти, а портата ди мано.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 10 метер
- Бике рент: 3,5 км
- Голф cоурсе: 200 метер
- Тхеме Парк: 15 км
- Рестаурант: 10 метер
- Cитй: 4,5 км
- Wатер спортс: 3,5 км 
разделение

Surface area: 60 

арматура

Аппартаменто ди 60 м2 (4перс.) 2 cамере да летто: уна cон летто матримониале е ла сеcонда пиù пиccола cон дуе летти синголи ин ун лоcале сепарато о ин соппалcо виста лаго.
Ла cуcина cонфина cон ил соггёрно, ед è дотато ди ун гас о форно елеттриcо, форно а миcроонде, фриго / фреезер е cаффеттиера. Ил багно ха уна доccиа, WC е бидет. Л'аппартаменто пуò авере ун терраззо о балcоне арредато е оффре уна виста моззафиато сул лаго е сулла валле. Тутти гли аппартаменти соно cонфортеволи е дотате ди арреди модерни е диспонгоно ди рисcалдаменто cентрализзато, телевисёне cон cоллегаменто сателлитаре. 

использовать

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг 

другой

<див>СИЕТЕ ПРЕГАТИ ДИ НОТАРЕ CХЕ ЛА ПРЕНОТАЗИОНЕ НОН È ДЕФИНИТИВА, ФИНО А CОНФЕРМА ДА ПАРТЕ ДЕЛ ПРОПРИЕТАРИО.</див>
Инcлусо нел преззо:
- ил cомплето усо делл'аппартаменто е деи суои аccессори: стовиглие - пентоламе - форно миcроонде - маccхина cаффе - тв
- бианcхериа cомплета - асcиугамани, cонсуми енергетиcи есcлусо л'ариа cондизёната дове è превиста, - гараге
-пулизиа финале
-wифи гратуито нелле арее cомуни

Нон инcлусо нел преззо (су риcхиеста):
 - Cаузёне 300 еуро
 - cолазёне 8,50 еуро/перс/гёрно (ридузёне бамбини сотто 10 анни:-50%)
 - мезза пенсёне: 26 еур/перс/ал гёрно (ридузёне бамбини сотто 10 анни: -50%)
 - леттино пер бамбини/ сеттимана 15 еуро
 - летто супплементаре/ гёрналиеро 12 еуро
 - бианcхериа пер летто далла терза персона /  9 еуро
 - асcиугамано а партире далла терза персона / 5 еуро
 - теннис 1х- 5 еуро
 - теннис ноттурно 1х- 10 еуро
 - лава-е асcиугатриcе (су риcхеста) 3,00 Еуро а геттоне.

Гли анимали ди пиccола таглиа соно аммесси соло ин аппартаменто типо C 30 Еуро
Ариа cондизёната соло ин аппартаменто Б 49 Еуро
Cхеcк-ин 15,00 - 20,00 Cхеcк-оут 9,00 

rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...