Дом отдыха Ваcqуиèрес Аренда Франция | Вакантиехуис*** ин Ваcqуиерес маx. 5 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ваcqуиерес маx. 5 Персонс 

ID: BN35257/129199
#ДомОтдыха #Аренда #Ваcqуиèрес #Окситания #Эро #Lodève #Франция
Дом отдыха Ваcqуиèрес Аренда Франция
Дом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда ФранцияДом отдыха Ваcqуиèрес Аренда Франция
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Дезе cомплеет ингериcхте стенен Вакантиеwонинг ван 60м2 лигт оп еен кавел ван 536 м². Рондом лигген бетегелде террассен, wаарван 6 м² овердект, ен еен фрааи аангелегде туин, мет паркеерплаатс, гелеген аан де буитенранд ван еен вакантиепарк (веел приваcй). Хет парк беслаат еен терреин ван 52 ха wаарван 11 ха ис вердеелд ин кавелс ван 250 тот 600 м2 гроот, wаароп онгевеер 130 cхалетcараванс, 8 cхалетс Абеилле ен 30 стенен зомерхуисjес стаан. Алле wоонеенхеден зиjн аангеслотен оп рёлеринг, wатер, електра ен воорзиен ван еиген доуcхе ен wc. Иедере еигенаар хеефт мет зорг хет интериеур ингериcхт ен геефт даардоор аан хет гехеел еен персоонлиjк карактер. Оп хет парк зиjн овердаг аллерлеи аcтивитеитен могелиjк, хетзиj ин гроепсвербанд, оф гехеел оп еиген гелегенхеид. Кортом, еен парк wаар у зулт гениетен ван хет wарме, зуиделиjке климаат ин еен праcхтиге омгевинг, влакбиj веле тоеристисcхе трекплеистерс, маар ин де сфеер ван хет гемоеделиjке Франсе платтеланд. Нааст де руимте, де руст ен хет праcхтиге аcхтерланд ван де Лангуедоc/Гард wаар у кунт кановарен, гроттен бекиjкен, паардриjден етc. виндт у оп хет парк де волгенде воорзиенинген: еен зwембад (24 x 11 м) ен киндербад (9 x 4 м). Опен ван меи т/м септембер. Опенлуcхтбаден ондер тоезиcхт ван еен бадмеестер, еен рестаурант, бар ен гроот овердект террас (опен април т/м септембер), спеелтуин (воор де клеинтjес), воллейбалвелд, тафелтеннистафел, Jеу де боулес баан (‘с авондс верлиcхт), теннисбаан (теген беталинг), wассеретте (теген беталинг), аниматиепрограмма (бекнопт) ин jули/аугустус, реcептие/библётхеек.
положение
#Эро #Lodève
Ин де берген; Ин де натуур
Дезе стреек хеефт еен глориеус верледен ен бовендиен еен гевариеерд ландсcхап. Ванаф де Мидделландсе зее мет де сcхиттеренде зандстранден волгт ер еерст вриj влак ланд мет енкеле бинненмерен зоалс хет 'Етанг ду Тхау' ен хет 'Етанг ду Виc'. Лангс де куст лигген wат хеувелс мет стадjес дие еен хисторие хеббен ван вер воор хет бегин ван де jаартеллинг зоалс: Сèте, Агде, Пезенас, Безиерс. Вердер хет бинненланд ин лигген де уитгестректе wиjнвелден. Ног вердер наар хет ноорден wордт хет ландсcхап еcхт хеувелаcхтиг. Калкстенен ондергронд wордт афгеwисселд мет леистеен ен роде бауxиетхоуденде гронд биj хет 'Лаc ду Салагоу'. Оп калк ен леистеен wордт wиjн вербоуwд, хет ис еен wондербаарлиjк гезиcхт, wиjнранкен дие туссен де кеиен стаан ен тоcх вруcхтен драген. Ин де калкстеен, зиjн доор ривиерен, беддинген уитгеслетен дие сомс енорме афметинген хеббен, зоалс биj хет 'Cирqуе де Наваcеллес' ен ин де 'Горгес д' Хéриc' ен биj Минерве ен хет дрооггеваллен гедеелте биj Моурèзе. Ривиерен вердwиjнен плаатселиjк ондер де гронд wаардоор гроттен зиjн онтстаан. Де друипстеенгроттен ван Cламоусе зиjн даарван хет бекендсте ен бехорен тот де мооисте ван Франкриjк. Ин хет аcхтерланд лигген оок де стуwмерен ен дезе зиjн уитераард оок гесcхикт воор де wатерспорт. Ин хет 'Оппидиум ван Енсéруне' зиjн рестен теруггевонден уит де 6е ееуw в. Cхр. Еен хеувел мет опгравинген ис даар те безоекен. Агде хеефт оверблиjфселен уит де тиjд дат ер хандел wерд гедревен мет де оуде Гриекен ен Ромеинен. Ин Безиерс зиjн ер 9 слуизен аcхтер елкаар: 'Лес Неуф Еcлусес' оок еен безиенсwаардигхеид. Воор де лиефхебберс ван модерне арcхитеcтуур ис еен безоек аан Монтпеллиер верплиcхт: арcхитеcт Бофилл хеефт еен хеел ниеуwе wиjк гебоуwд ин еен стиjл дие бетон cомбинеерт мет оуд-Гриексе зуилен.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 500 метер
- Голф cоурсе: 25 км
- Сwиммингпоол публиc: 15 км
- Тхеме Парк: 30 км
- Рестаурант: 500 метер
- Cитй: 25 км
- Wатер: 5 км
- Wатер спортс: 25 км
- Винейард: 5 км
- Сее: 30 км
- Миниголф: 250 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 10 км
- Бакерй: 10 км
расстояние
Покупка товаров10 км
Пригородном сообщении1.500 м
Аэропорт30 км
разделение
Surface area: 60
арматура
Де wонинг хеефт еен Л-вормиге wоонееткамер мет опен кеукен ен опенслаанде деурен наар хет овердекте террас. Ер зиjн дрие слаапкамерс; еен бадкамер мет доуcхе, wастафел, тоилет ен wасмаcхине (стриjкпланк + стриjкиjзер аанwезиг). Де wоонкамер ис волледиг ингериcхт ен хеефт нааст еен клеурентелевисие (мет сателлиет оок Недерландсе зендерс) оок еен радё мет cд-спелер. Ин ен рондом де wонинг ис wифи аанwезиг. Де кеукен ис воорзиен ван о.а. еен коелвриесcомбинатие ен еен гасфорнуис ен магнетрон. Слаапкамер 1 ис воорзиен ван еен 2-персоонс бед (2.00x1,60м), слаапкамер 2 хеефт еен уитклапбаар 1-персоонсбед ен еен стапелбед (2.00x0,9м.). Беиде слаапкамерс хеббен еен ингебоуwде каст. Ин де wоонкамер ис ног еен слаапбанк аанwезиг. Декенс, куссенс ен декбедден зиjн аанwезиг. У хоефт аллеен маар бед- ен хуисхоудлиннен мее те немен.<br><br>Сурфаcе ареа: 60<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Голфплайинг
другой
Бедденгоед ис НИЕТ инбегрепен, неемт у дит алстублиеф зелф мее.

Хуисдиерен зиjн костелоос тоегестаан.
Верплиcхте еиндсcхоонмаак ис биj де приjс инбегрепен
Аирcондитёнинг ин wоонкамер аанwезиг.
Ин де wинтер фунcтёнеерт де аирcо унит алс каcхел, даарнааст ис ер воор де биjверwарминг еен елеcтрисcхе каcхел бесcхикбаар.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...