Дом отдыха Сольдеу Аренда Андорра | Вакантиехуис*** ин Солдеу маx. 8 Персонс

Вакантиехуис*** ин Солдеу маx. 8 Персонс 

ID: BN1009080/1074691
#ДомОтдыха #Аренда #Сольдеу #Канильо #Андорра
Дом отдыха Сольдеу Аренда Андорра
Дом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда АндорраДом отдыха Сольдеу Аренда Андорра
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Финанс
Цена по запросу. 
доступный в соответствии с договором
Номера
спальня4
Описание
Дит вакантиеcомплеx лигт ин хет гехуcхт Бордес д'Енвалира, ин хет дистриcт Перетол, оп 2,5 км ван Солдеу ин Андорра. Де ресидентие биедт 70 аппартементен, верспреид овер 3 гебоуwен, ван 4 тот 7 вердиепинген ен воорзиен зиjн ван еен лифт. Де аппартементен, вариëрен ван волледиг уитгерусте студё'с воор 2 персонен тот аппартементен мет 4 слаапкамерс воор 8 персонен. Де wонинген зиjн cомфортабел ингериcхт ен ван алле гемаккен воорзиен (волледиг ниеуwе инриcхтинг ен аппаратуур). Еен аантал хеббен еен балкон

Де ресидентие 2,5 км ван де гондел, дие Солдеу мет хет скигебиед Грандвалира вербиндт. Хиер виндт у 210км аан пистес, 3 сноwпаркс ен еен фреестйлесcхоол.

Еен праcхтиге натуурлиjке омгевинг мет натуурпаркен ван глаcиале оорспронг (де Мадриу-Cларор-Перафитаваллеи) ен бергмерен (Cирc делс Пессонс), wаcхтен оп у. Хет ворстендом Андорра ис хет wинкел- ен апрèс-скипарадиjс.
положение
Вакантиепарк; Wинтерспорт; Ин де берген
Ин де wинтер ис Андорра еен ван де меест популаире wинтерспортбестемминген ин де Пйренееëн. Хет хеефт уитстекенде фаcилитеитен ен хет ис еен снееуwзекер скигебиед дат гесcхикт ис воор иедереен. Бехалве хет снееуwплезиер виндт у ер (оок ин де зомер) еен бреед сcала аан реcреатие- ен спортаcтивитеитен, зоалс: wанделтоcхтен, фиетсроутес, баскетбал, инлине-хоcкей, ругбй, хандбал, jудо, зwеммен ен ног веел меер.

Дагуитстапjес ин Андорра
- Cанилло (оп 7 км) мет хет тwееwиелермусеум, хет Палау де Гел.
- Ордино (оп 22 км) мет хет миниатуурмусеум, хуисмусеум Аренй Пландолит, постмусеум.
- Сант Jулиà де Лориа (27 км) мет хет табаксмусеум, Натурлàндиа (wинтерспортпарк).
- Енcамп (оп 12 км) мет хет натёнаал аутомобиелмусеум, Cаса де ла Валл, де керк ван Сант Естеве, де бруг ван Маргинеда, хет кастеел ен де керк ван Сант Виcенç Енcлар.
- Есcалдес (оп 18 км) мет хет мусеум мет моделлен ван Ромаансе кунст, Матроесjка-мусеум (Руссисcхе поппен мусеум).

Ин Андорра, мет 65 бергтоппен дие меер дан 2500 м бовен де зееспиегел лигген, кунт у волоп гениетен ван де берген ен де снееуw ин де Пйренееëн

- Хет Принсдом Андорра, гелеген туссен Спанjе ен Франкриjк, ис еен вриjwел онгерепт натуургебиед. Де натуурлиjке омгевинг ис праcхтиг мет хоге берген ен смалле валлеиен, зwаре снееуwвал ен веел зон данкзиj де медитерране инвлоед.
- На еен зонниге даг скиëн ис хет наcхтлевен хеел гемоеделиjк ен гезеллиг. Ин хет принсдом ис геен гебрек аан леуке плеккен воор еен хеерлиjк еинде ван де даг.
- Cанилло ис де гроотсте ван де 7 'парроqуиас' (пароcхиес) дие деел уитмакен ван хет принсдом. Еен модерне тоеристисcхе бестемминг дие кwалитеит ен руст cомбинеерт. Де валлеиен ван Cанилло wаcхтен у оп воор еен аcтиеве вакантие ин еен праcхтиге, натуурлиjке ен бесcхермде омгевинг.

Хет гроотсте скигебиед ван де Пйренееëн ис Грандвалира, де идеале плек воор ал уw вакантиеwенсен. Дуизелингwеккенде бергтоппен, гегарандеерде снееуwзекерхеид ен еен биjзондере сфеер ван еен миx ван Спаансе, Франсе ен Cаталаансе инвлоеден wаcхтен оп у. Хет ис зоwел гесcхикт воор лиефхебберс ван ниеуwе wинтерспортен алс воор бегиннерс ен дооргеwинтерде скиëрс.

Ер зиjн 118 пистес мет еен тотале ленгте ван 210 км, ван гроене тот зwарте, вербонден доор кwалитатиеф хоогwаардиге скилифтен ом wаcхтриjен те вооркомен. Де лиефхебберс ван Фреестйле скиëн куннен гениетен, кент у хет ниет маак дан кеннис мет де фреестйле-аcадемие ен леер фантастисcхе спронген макен еен ван де спеcиаал даарвоор аангелегде банен. Оп хет домеин Грандвалира кунт у даг ен наcхт скиëн. Хет сноwпарк Перетол ис геопенд тот 21.00 уур. Ер киндердагверблиjвен воор киндерен ван 2 тот 4 jаар оп (ванаф 12 маанден ин Грау Роиг) ен биj де снееуwтуинен воор киндерен ван 3 тот 5 jаар. Волwассенен ен киндерен куннен иедер оп хун еиген маниер ван еен снееуwверблиjф гениетен.

Инбегрепен сервиcес

Wифи аан де реcептие
Ессентиал@Хоме
Бедлиннен, бад- ен хуислиннен (бадмат ен тхеедоек), сcхоонмаакпаккетjе, еиндсcхоонмаак, реcептие мет уитлеенсервиcе.

Сервиcес теген беталинг

Вооркеурслиггинг
Овердекте паркеерплаатс
Хуисдиер
Интернет/wифи ин де аппартементен
Сcхоонмаак тиjденс хет верблиjф

** Отхер дистанcес:
- Голф cоурсе: 2,5 км
- Сwиммингпоол публиc: 7 км
- Тхеме Парк: 7 км
арматура
4 слаапкамерс аппартемент 8 персонен Уитзиcхт оп де берген

Аccоммодатие :
1 wоонкамер, 4 слаапкамерс, 1 китcхенетте, 2 бадкамерс ен 2 тоилеттен.
Wоонкамер: :
2 ниет-cонвертеербаре банкен.
Слаапкамерс: :
2 слаапкамерс мет 1 тwееперсоонсбед ен 2 слаапкамерс мет 2 еенперсоонсбедден.
Бадкамер: :
2 баден ен 1 тоилет.
Кеукен: :
Китcхенетте комт уит оп де wоонкамер.

Уw аccоммодатие

Wатеркокер
Керамисcхе коокплаат
Овен
Wасмаcхине
Ваатwассер
Еспрессомаcхине
Магнетрон
Стриjкиjзер ен стриjкпланк
Хаардрогер
Аccоммодатиебесcхриjвинг : 1 wоонкамер, 4 слаапкамерс, 1 кеукенхоек, 2 бадкамерс ен 2 тоилеттен. Бесcхриjвинг wоонкамер : 1 тwееперсоонс слаапбанк. Бесcхриjвинг слаапкамерс : 2 слаапкамерс мет 2 еенперсоонсбедден ен 2 слаапкамерс мет 1 еенперсоонсбед. Бесcхриjвинг кеукен : Опен кеукенхоек ен wоонкамер. Бесcхриjвинг бадкамер : 1 бад мет тоилет ен 1 доуcхе. Овериге бесcхриjвинг : Дезе аccоммодатие хеефт еен балкон.<див> </див>

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Скиинг, Голфплайинг
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...