Дом отдыха Вере Аренда Нидерланды | Вакантиехуис*** ин Зоутеланде маx. 2 Персонс

Вакантиехуис*** ин Зоутеланде маx. 2 Персонс 

ID: BN1178121/1018541
#ДомОтдыха #Аренда #Вере #Зеландия #Нидерланды
Дом отдыха Вере Аренда Нидерланды
Дом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда НидерландыДом отдыха Вере Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
Виа де опенслаанде деурен хеефт у диреcт тоеганг тот дит кнуссе аппартемент. Хет аппартемент ис смааквол ингериcхт мет wарме клеурен ен робуусте материален. Дит аппартемент ис идеаал воор тwее персонен ен лигт мидден ин хет дорп Зоутеланде оп лоопафстанд ван хет cентрум, хет странд ен де зее.
положение
Аан хет wатер
Ин хет гезеллиге дорпjе Зоутеланде ис алтиjд wат те белевен. Мет хет странд аан jе воетен гениет jе хет хеле jаар доор ван аллес wат де Зееуwсе куст те биеден хеефт. Белееф ланге зомеравонден мет де воетен ин хет занд оф га леккер уитwааиен ин де херфст ен wинтер. Cреëер де мооисте хериннеринген аан зее терwиjл де ленте надерт, wаннеер хет нет wарм геноег ис ом jе jас уит те треккен. Хет cентрум ван Зоутеланде хеефт алле воорзиенинген дие у нодиг хеефт; еен баккер, еен супермаркт, маар оок диверсе леуке боетиекjес ен спеcиаалзакен дие jе зуллен веррассен алс jе зе безоект. Зоутеланде ис оок еен фиjне плек воор де зинтуиген, мет гезеллиге рестаурантс ен террассен wаар jе хеерлиjк кунт етен ен дринкен. Хет дорп wордт омгевен доор хоге дуинен ен уитгестректе зандстранден ен ванаф де боулевард зие jе де ботен диcхтбиj варен. Еен униеке ерваринг! Дезе странден стаан бекенд ом хун лиггинг оп хет зуиден ен еен биjзондер саменспел ван wинд ен wатер геефт Зееланд хет хоогсте аантал зонурен ван Недерланд.
разделение
Surface area: 40
арматура
<п>Маx. аантал персонен: 2
Аантал слаапкамерс: 1
Аантал бадкамерс: 1
Афметинг: 40м2

Де вакантиеwонинг хеефт еен еиген инганг ен ис те береикен виа де брандтрап аcхтер де wонинг. Еен еиген террас биедт тоеганг тот хет аппартемент виа еен гезеллиге wоонкамер. Гроте раампартиjен латен веел лиcхт ин хуис ен у кунт зе опензеттен ом ин де зомермаанден диреcт тоеганг те криjген тот хет террас.

Де wоонкамер хеефт еен тwееперсоонсбанк мет уитзиcхт оп еен гезеллиге гасхаард ен телевисие мет Cхромеcаст аанслуитинг. Еен аангрензенде руиме кеукен ис ван алле гемаккен воорзиен ен хеефт еен апарт аанреcхт/коокгедеелте. Де кеукен хеефт аллес wат jе нодиг хебт, wаарондер еен коокплаат, ваатwассер, овен, коелкаст, броодроостер, wатеркокер ен Сенсео коффиезетаппараат. Ер ис оок волдоенде опбергруимте воор левенсмидделен. Хет тоилет бевиндт зиcх нааст де кеукен.

Виа де трап ин де wоонкамер комт у ин еен мооие слаапкамер дие ис ингериcхт мет еен тwееперсоонсбед (160x200cм), наcхткастjес, еен кледингкаст ен диверсе хакен ом клединг оп те ханген. Еен енсуите доуcхе мет регендоуcхе бевиндт зиcх ин еен нис диреcт ин де слаапкамер; аан де андере кант ван де слаапкамер ис еен wастафел мет спиегел, фöхн ен каструимте воор тоилетартикелен; ер ис геен апарте (афгеслотен) бадкамер. Де гехеле инриcхтинг ван хет панд кан омсcхревен wорден алс "Хотел Cхиqуе".

Де wонинг wордт верwармд мидделс де гасхаард ен воор верwарминг, коелинг ен вентилатие ис аирcондитёнинг аанwезиг. Хет привé террас (12м2) хеефт биjна де хеле даг зон ен ис ингериcхт мет тwее лоунгестоелен ен еен тафел, wаар jе оок хеерлиjк кунт барбеcуеëн мет де биj де аccоммодатие гелеверде (верплаатсбаре) барбеcуе. Ин де туин ис оок волдоенде руимте воор фиетсен ен еен стопcонтаcт ом евентуеел електрисcхе фиетсен оп те ладен. Ер ис еен аангеwезен паркеерплаатс биj де аccоммодатие, маар у кунт ван новембер тот фебруари ин хет хеле дорп вриj паркерен. Ер зиjн ин дезе аccоммодатие геен воорзиенинген воор клеине киндерен ен хуисдиерен зиjн хелаас ниет тоегестаан.</п><br><br>Сурфаcе ареа: 35
другой
- Ер ис дагелиjксе аанкомст, бехалве оп зондаг. Ин де вакантиес гелдт wеекверхуур.
- Де рекенинг бетаалт у воораф.
- Ванаф 16 уур ис инcхеcк могелиjк. Оп вертрекдаг верлаат у ом 9.30 уур де wонинг, wаарна у де слеутел инлеверт оп де лоcатие wаар у дезе оок афгехаалд хеефт.
- Киндербедден дие евентуеел аанwезиг зиjн, хеббен геен бедлиннен. Дит неемт у зелф мее.
- Ин биjна алле геваллен ис бедлиннен ен ханддоекен аанwезиг. Ин уw боекинг зиет у оф дит хет гевал ис.
- Овернаcхтенде безоекерс мелдт у воораф аан ен пас биj гоедкеуринг моген дезе безоекерс оок овернаcхтен. Уитераард теген беталинг ван бедлиннен ен тоеристенбеластинг.
- Хуисдиерен зиjн сомс тоегестаан, дит стаат беноемд биj де wонингинфо. Информеер наар дезе могелиjкхеид. Алс еигенаар бент у верантwоорделиjк воор уw хонд. Безорг андере гастен оф бурен геен оверласт.
- Jонгеренгроепен ниет тоегестаан.
- Wеркнемерс оп аанврааг.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...