Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды | Вакантиехуис* ин Синт-Анналанд маx. 4

Вакантиехуис* ин Синт-Анналанд маx. 4 Персонс 

ID: BN1178139/1016754
#ДомОтдыха #Аренда #СинтАнналанд #Зеландия #Tholen #Niederlande #Нидерланды
Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды
Дом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда НидерландыДом отдыха Синт-Анналанд Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
Описание
Ин хет клеинсcхалиге аппартементенcомплеx Виста Марис, оп де коп ван Синт-Анналанд, лигт оп де бегане гронд дит гелиjквлоерсе аппартемент. Вануит де туин хеб jе праcхтиг уитзиcхт оп де Оостерсcхелде wаар зо ну ен дан еен зеилбоот аан де хоризон версcхиjнт ен ванаф хет балкон киjк jе уит оп де гезеллиге хавен ен де тwее праcхтиге оудерwетсе тйписcх Зееуwсе моленс ван хет питтореске Синт-Анналанд. Оп дезе мооие плек адем jе де фриссе зеелуcхт ин ен ком jе хеерлиjк тот руст терwиjл jе луистерт наар хет руисен ван де wинд, де беwегинген ван де зее ен де гелуиден ван де мееуwен.
положение
Вакантиепарк; Аан хет wатер
Мет де Оостерсcхелде аан jе воетен виер jе мет реcхт вакантие ин хет Зееуwсе ландсcхап. Дезе униеке лоcатие геефт jе еен гевоел ван руст ен вриjхеид мет хет wеидсе вриjе уитзиcхт овер зее, маар хеефт оок диреcт де белангриjксте воорзиенинген биннен хандбереик омдат хет мооие дорпjе Синт Анналанд биннен лоопафстанд те береикен ис. Мет wинкелс, еен супермаркт, спортфаcилитеитен ен хореcагелегенхеден хоеф jе ниет вер те реизен ом ван алле гемаккен воорзиен те зиjн. Де омгевинг биедт веел онеиндиг веел аcтивитеитен воор wанделаарс, фиетсерс ен wатерспортерс. Онтдек де биjзондере натуургебиеден зоалс де Краббенкреек, хет Раммегорс ен де Сликкен ван де Хеен.
разделение
Surface area: 89
арматура
<п>Виа де трап/лифт ин де cентрале хал береик jе де хал ван хет аппартемент ен стап jе биннен ин де лиcхте сфеервол ингериcхте wоонруимте, вердеелд ин еен wоонкамер ен wоонкеукен. Хет зитгедеелте ис гезеллиг ингериcхт рондом де телевисие. мет еен cомфортабеле банк, тwее фаутеуилс, салонтафел ен аccессоирес мет наутисcхе кенмеркен</п><п>Ин де wоонкеукен стаат еен гроте робуусте тафел мет зитруимте воор 6 персонен. Де стракке кеукен ис ван алле гемаккен воорзиен. Мет де аанwезигхеид ван еен коокплаат, cомби-магнетрон, ваатwассер, коелкаст ен вриезер товер jе ин еен хандомдрааи оок ин jе еиген вакантиеwонинг де леккерсте гереcхтен оп тафел. Гениетен ван еен хеерлиjк бакjе коффие оф тхее, биннен оф ин де туин оф балкон, гаат зекер луккен мет бехулп хет Неспрессо коффиезетаппараат ен де аанwезиге wатеркокер. </п><п>Де аccоммодатие ис воорзиен ван тwее слаапкамерс, иедер гелеген аан еен андере кант ван хет аппартемент. Зо кан jе зелф киезен wелк уитзиcхт jе хет аллерлиефсте зиет зодра jе wаккер wордт. </п><п>Де слаапкамер аан де зеезиjде, гелеген нааст де wоонкамер, ис воорзиен ван еен тwееперсоонсбед мет тwее лоссе матрассен (160x200cм / 2 x 80x200cм), 2 наcхткастjес мет верлиcхтинг ен еен кледингкаст. Де рамен зиjн воорзиен ван еен вердуистеренд гордиjн маар дезе зоу jе биjна опен латен wант вануит jе бед киjк jе диреcт де Оостерсcхелде овер, еен униеке белевинг! Зоwел вануит дезе слаапкамер алс де wоонкамер хеб jе диреcт тоеганг тот де оп хет ноорден гелеген туин мет уитзиcхт овер де Оостерсcхелде.</п><п>Де слаапкамер аан де хавензиjде лигт нааст де wоонкеукен ен ис воорзиен ван еен тwееперсоонсбед мет тwее лоссе матрассен (180x200cм / 2x 90x200cм), 2 наcхткастjес мет верлиcхтинг, еен кледингкаст ен еен телевисие. Вануит де слаапкамер éн кеукен стап jе оп балкон (17,4 м2) мет cомплете туинсет воор 6 персонен ен wаарвандаан jе овер де хавен ван Синт-Анналанд уиткиjкт. Мет еен лиггинг оп хет зуиден стаат дит балкон гарант воор хеерлиjке моментен ин де зон. </п><п>Де бадкамер ис модерн ингериcхт ен воорзиен ван еен инлоопдоуcхе (мет регендоуcхе ен лоссе доуcхекоп) ен еен wастафел мет спиегел ен фöхн. Хет тоилет мет фонтеинтjе бевиндт зиcх буитен де бадкамер. </п><п>Воор де аллерклеинстен ис ер еен (опвоуwбаар) киндербедjе (60x120cм) ен еен киндерстоел аанwезиг. Ин де келдеркаст стаат еен wасмаcхине ен ер ис еен бергинг мет стопcонтаcт те винден ин де келдер ван хет аппартементенcомплеx воор биjвоорбеелд хет сталлен ван фиетсен. Биj хет аппартемент ис тевенс ééн паркеерплаатс инбегрепен. Хуисдиерен зиjн ин дит аппартемент хелаас ниет тоегестаан.</п>
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
- Ер ис дагелиjксе аанкомст, бехалве оп зондаг. Ин де вакантиес гелдт wеекверхуур.
- Де рекенинг бетаалт у воораф.
- Ванаф 16 уур ис инcхеcк могелиjк. Оп вертрекдаг верлаат у ом 9.30 уур де wонинг, wаарна у де слеутел инлеверт оп де лоcатие wаар у дезе оок афгехаалд хеефт.
- Киндербедден дие евентуеел аанwезиг зиjн, хеббен геен бедлиннен. Дит неемт у зелф мее.
- Ин биjна алле геваллен ис бедлиннен ен ханддоекен аанwезиг. Ин уw боекинг зиет у оф дит хет гевал ис.
- Овернаcхтенде безоекерс мелдт у воораф аан ен пас биj гоедкеуринг моген дезе безоекерс оок овернаcхтен. Уитераард теген беталинг ван бедлиннен ен тоеристенбеластинг.
- Хуисдиерен зиjн сомс тоегестаан, дит стаат беноемд биj де wонингинфо. Информеер наар дезе могелиjкхеид. Алс еигенаар бент у верантwоорделиjк воор уw хонд. Безорг андере гастен оф бурен геен оверласт.
- Jонгеренгроепен ниет тоегестаан.
- Wеркнемерс оп аанврааг.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...