Дом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда Нидерланды | Вакантиехуис* ин Лиcхтенвоорде маx. 4

Вакантиехуис* ин Лиcхтенвоорде маx. 4 Персонс 

ID: BN1177455/1016612
#ДомОтдыха #Аренда #Лиcхтенвоорде #ProvincieGelderland #Нидерланды
Дом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда Нидерланды
Дом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда НидерландыДом отдыха Лиcхтенвоорде Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Финанс
Цена по запросу. 
доступный в соответствии с договором
Номера
спальня2
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
Описание
Еен деел ван де аccоммодатиес лигт аан хет wатер ин еен праcхтиг парк, дат wордт омгевен доор боссен. Де оуде бинненстад ван Лиcхтенвоорде онтстонд еердер ин еен кастеел, ен ис ну еен гезеллиге плек мет еен еиген карактер. У виндт хиер тал ван леуке wинкелтjес мет стреекпродуcтен ен у кунт гениетен ван де локале cултуур оп еен ван де гезеллиге террасjес. Де носталгие ван Лиcхтенвоорде ен де руст ван хет парк зуллен де лиcхтпунтjес зиjн ван уw wелвердиенде онтспаннинг.

Де омгевинг биедт аллес wат jе маар кунт wенсен. Онтспаннинг оп хет парк ен волоп могелиjкхеден ом jе аcтиеф те вермакен ин еен wатерриjке омгевинг. Оп хет парк кунт у фиетсен хурен ом де омгевинг те веркеннен.

Белангриjксте аттраcтиес ван дит парк:
- Биj хет wатер
- Натуур
- Варен
- Cултуур
- Wинкелен
- Cатеринг ен бруисенд наcхтлевен
- Тал ван безиенсwаардигхеден ин де диреcте омгевинг.
Дезе лоcатие ис еен вакантиепарк ин онтwиккелинг, дус ер винден боуwwеркзаамхеден плаатс. Wиj доен онс бест ом де оверласт зовеел могелиjк те беперкен.
Де wеркен куннен дурен тот хет хоогсеизоен 2021. Тиjденс де меивакантие ен феестдаген хопен wе дат хет рустиг зал зиjн оп де паркен, зодат гастен еcхт куннен гениетен ван де wелвердиенде вакантие.
положение
Вакантиепарк
Лиcхтенвоорде ис оп зиcх ал еен интерессанте стад, jе враагт jе аф wааром конинг Wиллем-Алеxандер де тител "Хеер ван Лиcхтенвоорде" драагт ен wаар де 10.000 кг зwаре ротсблок мидден оп де маркт вандаан комт. Нааст еен дуик ин де локале гесcхиеденис ен гениетен ван де гаствриjхеид ван де менсен хиер, кун jе оок киезен воор wанделен оф wинкелен. Оп 2 септембер виндт де jаарлиjксе дахлиапараде плаатс, еен биjзондер клеурриjк евенемент.

Де омгевинг хеефт веел натуурсcхоон. Бекен кронкелен доор хет ландсcхап ен де боердериjен доен денкен аан вроегере тиjден. Ер ис еен заcхт глооиенд ландсcхап мет еен cомплеx бос, wеиден ен велден. У кунт оок еен безоек бренген аан де омлиггенде традитёнеле дорпjес оф еен ван де тхемапаркен ин де омгевинг.

Андере аттраcтиес зиjн ондер меер:
- хет биннен- ен буитенпарк ван “Мега Фун” ин Лиевелде
- де киндербоердериj ен ботанисcхе туин ван Фрерикс ин Wинтерсwиjк
- хет рампенмусеум воор бранд ен оверстроминген ин Борcуло
- де езелкраам “тхе Нобле Cреатёнс” ин Зелхем
- де "Бахиа wатер- ен саунаwерелд" ин Боcхолт
- де споорлиjн “Панорама” ин Аалтен
- Wалиби Wерелд
- аттраcтиепарк “Ланд ван Jан Клаассен” ин Браамт

** Отхер дистанcес:
- Бар: 3,5 км
- Голф cоурсе: 4,5 км
- Сwиммингпоол публиc: 3,5 км
- Рестаурант: 3,5 км
- Cитй: 3,5 км
- Винейард: 3 км
- Миниголф: 3,5 км
- АТМ / cасх диспенсер: 3,5 км
- Фитнесс: 3,5 км
- Бакерй: 4,5 км
расстояние
Покупка товаров3 км
арматура
Wоонкамер мет тв, еетхоек, зиткамер
Кеукен мет коффиезетаппараат, коелкаст, вриезер, магнетрон, ваатwассер
Бадкамер доуcхе, тоилет, wастафел
2 слаапкамерс мет 4 еенперсоонсбедден.Бедден зиjн опгемаакт биj аанкомст

Буитенсхуис
Аангелегд террас
туинсет
паркеерплаатс воор 1 ауто

Лет оп: де афбеелдинген ван де хуизен зиjн аллеен тер иллустратие. Ер куннен клеине онтwерпверсcхиллен зиjн, маар зе хеббен дезелфде лай-оут ен зиjн оп дезелфде маниер уитгеруст.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
Ванаф 1 jануари 2019 зиjн закелиjке боекинген ниет меер тоегестаан.

- Биj де реcептие стаат еен пинаутомаат. Хет ис могелиjк ом мет еен cредитcард те бетален. - Тиcкетс ван € 100,00, € 200,00 ен € 500,00 wорден оп хет парк ниет геаccептеерд.
- Wиj верзоекен у биj евентуеле cорреспондентие уw ресерверингснуммер те вермелден.
- Де борг диент биj аанкомст уитслуитенд виа аутоматисcхе инcассо те wорден волдаан.
- Биj хет аанwезиге киндербед ис геен бедлиннен аанwезиг. Wиj верзоекен у дезе зелф мее те немен.
- Бедлиннен ис верплиcхт те хуур, бедопмааксервиcе ис инбегрепен.
- Биj еен верблиjф лангер дан еен wеек диент воор де еxтра перёде пер wеек оф гедеелте даарван тер плаатсе 3 еуро афвалбиjдраге те wорден бетаалд.
- Wиj куннен геен верантwоорделиjкхеид немен воор верлорен еигендоммен, сcхаде аан еигендоммен оф персоонлиjк летсел опгелопен тиjденс уw верблиjф оп хет парк.
- Хуисдиерен зиjн wелком, маар оп аанврааг омдат ниет алле аccоммодатиес гесcхикт зиjн воор хуисдиерен. Маxимаал 2 хуисдиерен тоегестаан.
Каттен зиjн ниет тоегестаан ин де аccоммодатиес.
- Еен аантал wонинген биннен хет хиер гетоонде wонингтйпе кан бесcхиккен овер еxтра воорзиенинген. Биj хет боекен ван дит тйпе wонинг хеефт у де могелиjкхеид ом (еен деел ван дезе) еxтра фаcилитеитен биj те боекен. Де вооркеур/ессентиëле костен бедраген еенмалиг € 25,-.
- Лаат уитcхеcкен (тот 16.00 уур, ОП ААНВРААГ) кост 50 еуро, дит диент те wорден герегелд биj де реcептие оп хет парк.
- Бадлиннен ен кеукенлиннен зелф меенемен оф оп хет парк хурен (хуур кунт у биj ресерверинг опгевен).
Ер ис гратис WИФИ бесcхикбаар воор 4 аппаратен.
Де гетоонде приjзен ен бесcхикбаархеид wорден виа еен геаутоматисеерд сйстеем онтванген. Хет кан зиjн дат ер ин де тиjд туссен 2 упдатес wиjзигинген wорден аангебраcхт. Дит бетекент дат wе де дефинитиеве приjс ен бесcхикбаархеид пас биннен 48 уур аан у куннен бевестиген.

Де тоеслаг воор хуисдиерен ис ниет биj де приjс инбегрепен.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...