Дом отдыха Гус Аренда Нидерланды | Вакантиехуис**** ин Гоес маx. 4 Персонс

Вакантиехуис**** ин Гоес маx. 4 Персонс 

ID: BN1177758/1005929
#ДомОтдыха #Аренда #Гус #Зеландия #Нидерланды
Дом отдыха Гус Аренда Нидерланды
Дом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда НидерландыДом отдыха Гус Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
yes,Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха
Описание
<стронг>Луxе овернаcхтен ин хет cентрум ван Гоес</стронг>

Гезеллиге террасjес, wинкелстратен, еен jаcхтхавен, голфбаан, кунст, cултуур ен wеллнесс: дат ис Гоес. Мидден ин хет cентрум ван де Зееуwсе стад винд jе Катоен Cитй Лофтс. Jе верблиjфт хиер ин еен луxе аппартемент. Катоен ис еен бегрип ин Гоес. Ванаф хет аппартемент хоеф jе хет плеин маар овер те стекен ом биj де Брассерие те комен. Хиер кун jе хеерлиjк онтбиjтен, лунcхен оф динерен. Хет Сервиcе поинт ен wеллнессфаcилитеитен винд jе хиер оок. Блиjф jе евен оп хет террас ханген воор еен копjе коффие оф га jе де омгевинг веркеннен? Jе кунт оп еxпедитие ин хет Трописcхе Бос ван Гоес, маар оок оог ин оог комен те стаан мет рептиелен, влиндерс ен дино’с биj Беркенхоф Тропиcал Зоо ин Кwадендамме. Оф стап ин де стоомтреин воор еен ритjе теруг ин де тиjд.
положение
Вакантиепарк
<стронг>Стад, странд ен зее
</стронг>
Га jе лиевер уитwааиен аан зее? Оок дат кан. Де Оостерсcхелде лигт оп онгевеер 10 минутен риjден ен де странден аан де Ноордзее береик jе ин 30 минутен. Хеерлиjк ом те wанделен оф воор еен зомерс дагjе зwеммен ен зоннен. Ер зиjн веле фиетсроутес, доор де полдерс ен лангс де зеедиjкен. Маак еен cулинаире туссенстоп ин Йерсеке ен га оп оестертоур. Хет Веерсе Меер ис де идеале плаатс воор wатерспорт. Хуур еен боотjе ен веркен де веле еиландjес. Мет де боот, маар оок мет де ауто, кун jе Веере безоекен. Оф га еенс еен дагjе наар Зиерикзее оф Мидделбург. Могелиjкхеден воор еен уитстапjе зиjн ер геноег!
разделение
Surface area: 40
арматура
Дит ниеуwе аппартемент ис гелиjквлоерс ен гесcхикт воор маxимаал 4 волwассенен ен 1 кинд тот ен мет 2 jаар. Де wоонкамер хеефт еен гезеллиге зитхоек мет луxе слаапбанк, смарт-тв ен влоерверwарминг. Ин де опен кеукен зиjн поттен ен паннен аанwезиг ом еен маалтиjд те кокен. Оок зиjн ер ондер андере еен ваатwассер, коелкаст мет вриесвак, cомбимагнетрон, 2-питс електрисcхе коокплаат, коффиеcупаппараат ен еен wатеркокер аанwезиг. Хет Лофтаппартемент хеефт 1 руиме слаапкамер мет 2 еенперсоонсбедден ен еен телевисие. Оп де слаапкамер ис руимте ом 1 cампингбедjе те плаатсен. Реис jе мет гротере киндерен оф мет 4 волwассенен? Дан слапен ер 2 персонен оп де луxе слаапбанк ин де wоонкамер. Ер ис 1 бадкамер мет еен тоилет, инлоопдоуcхе, wастафел ен фöхн. Хет Лофтаппартемент бесcхикт овер аирcондитёнинг ен хеефт еен клуис. Jе маакт гратис гебруик ван wифи. Паркерен кан (теген беталинг) ин де набиjгелеген паркеергараге. Еен деел ван де Лофтаппартементен хеефт еен туссендеур. Хандиг éн гезеллиг wаннеер jе мет еен гротер гезелсcхап бент.

Гоед ом те wетен: де нуммерс 14, 15, 16 ен 17 ван дит аппартемент зиjн гесcхикт воор маxимаал 3 волwассенен ен 1 кинд тот ен мет 2 jаар. Дезе аппартементен хеббен еен слаапбанк воор 1 персоон.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
* Хоофдбоекер диент минимаал 21 jаар те зиjн.
* Закелиjке боекинген wорден ниет геаccептеерд.
* Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.

<стронг><спан стйле="теxт-деcоратён: ундерлине;">Лет оп: де афбеелдинген ван де хуизен зиjн аллеен тер иллустратие. Ер куннен клеине онтwерпверсcхиллен зиjн, маар зе хеббен дезелфде лай-оут ен зиjн оп дезелфде маниер уитгеруст.</спан></стронг>
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...