Agent Portal White- & Blacklist

Agent Portal

menyruntime dataFilterWhite- & BlacklistprotokollTips og triksFAQ


Agent Portal White- & Blacklist:

Med White- eller svart -List kan du eksplisitt integrere eller utelukke tilbud . Disse to listene vil bli vurdert separat, uavhengig av andre innstillinger .
Med svartelisten , er det mulig å utelukke et tilbud over hele linja for dagens portal, for eksempel hvis det er allerede brukt av eieren .
Hviteliste er utviklet for å sende et konkret tilbud eksplisitt til en portal . Denne informasjonen er bare nyttig , hvis enten et filter som er spesifisert , en grense eller begrensning er satt av portalen .
Hvis du har begrenset antall av tilbud om overføring, men du er spesifisert i hviteliste flere tilbud, vil tilbudene for overføring velges tilfeldig bare fra de nevnte avtaler.

(1) Hvis du vil vise anbud , legge til ønsket verdi ( valgfritt med * for å søke ) .

Eksempel , hvis du legger ber * , for å finne Berlin samt Berne .

(2) Indikere , hvor verdien skal ligge .
(3) Og vise tilbud fra databasen.
(4) Kampen tilbud er listet.
(5) Ved hjelp av(») for å legge dette tilbudet til notering.
(6) Liste over tilbud som er behandlet separat.
(7) Slik fjerner du tilbud fra oppføringen, klikker du på(«).


 

bookmark this page:

rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Annonser

load datadata load ...