[Προστασία δεδομένων]


Πολιτική απορρήτου

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνει για τον τύπο, το εύρος και το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής καλούμενα "δεδομένα") από εμάς και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη.


1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω

Υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων είναι:

reedb.com
Olivier Nachbagauer
Fallensteinerstr. 1
83457 Βαυαρία Gmain
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0)171 / 383 2003

Εάν θέλετε να αντιταχθείτε στη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων στο σύνολό τους ή για μεμονωμένα μέτρα, στείλτε την ένστασή σας στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω email στη διεύθυνση datenschutz@reedb.com


2. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Πρώτα από όλα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, θα σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μας. Εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η νομική βάση είναι η Art of our services and the application of συμβατικά μέτρα καθώς και η απάντηση Οι έρευνες είναι η νομική βάση Άρθρο 6 Παράγραφος 1 lit Η νομική βάση για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να στείλετε την ανάκλησή σας ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση ή με email στην παραπάνω διεύθυνση email.

Εάν, ως μέρος της επεξεργασίας μας, αποκαλύψουμε δεδομένα σε άλλα άτομα και εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία ή τρίτα μέρη), μεταφέρουμε δεδομένα σε αυτούς ή τους παραχωρήσουμε με άλλο τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα γίνει μόνο με βάση τη νόμιμη άδεια (π.χ. μια μεταγραφή τα δεδομένα σε τρίτους, όπως παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β GDPR είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης), έχετε συναινέσει, μια νομική υποχρέωση το ορίζει αυτό ή βάσει των έννομα συμφέροντα (π.χ. κατά τη χρήση πρακτόρων, κεντρικών υπολογιστών ιστού κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 Επιστολή Γ GDPR).

Εάν αναθέσουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων, αυτό θα γίνει με βάση το άρθρο. 28 GDPR. (η λεγόμενη "επεξεργασία παραγγελιών").


3. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Αυτό γίνεται για να είναι δυνατή η ανάθεση ερωτήσεων και απαιτήσεων του ενδιαφερόμενου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή σας. Η χρήση cookies μας δίνει τη δυνατότητα να μετράμε τη συχνότητα των προβολών σελίδας και τη γενική πλοήγηση. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ορισμένα από αυτά τα cookies μεταφέρονται από τον διακομιστή μας στο σύστημα του υπολογιστή σας, τα οποία είναι συνήθως τα λεγόμενα «cookies περιόδου λειτουργίας». Τα "cookies περιόδου λειτουργίας" χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στο σύστημα του υπολογιστή σας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το σύστημα του υπολογιστή σας στην επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας το επιτρέπει, μπορείτε να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι δυνατές ή να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό, εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί να μην δέχεται cookies (από τον ιστότοπό μας).


Φιλοξενία

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική ικανότητα, χώρο αποθήκευσης και υπηρεσίες βάσης δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς. Για αυτούς τους σκοπούς, εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας μας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 28 GDPR ( συμπέρασμα Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελίας).


Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής

Εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή) με βάση τα έννομα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ GDPR. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη σελίδα που επισκέφτηκε προηγουμένως (το λεγόμενο " URL παραπομπής"), και τη διεύθυνση IP και τον αιτούντα πάροχο. Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστο 7 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς αποκλείονται από τη διαγραφή μέχρι να διευκρινιστεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Κατά την επικοινωνία μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, email, τηλεφώνου ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα στοιχεία του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας και την επεξεργασία του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας.


Λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε. Ωστόσο, για να μπορέσετε να διαφημίσετε ακίνητα σε αυτόν τον ιστότοπο, απαιτείται εγγραφή. Οι απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες ως μέρος της εγγραφής (π.χ. όνομα, διεύθυνση, φύλο ή τίτλος, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση email). Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της χρήσης της προσφοράς με βάση το έννομο συμφέρον μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR Κατ' αρχήν, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός εάν έχετε προηγουμένως ρητά συναινέσει σε αυτήν τη μεταφορά ή εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξετε σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Γράμμα γ GDPR.

Ως μέρος της χρήσης των λειτουργιών εγγραφής και σύνδεσης και χρήσης του λογαριασμού χρήστη, αποθηκεύονται η διεύθυνση IP και ο χρόνος της αντίστοιχης ενέργειας χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR. Οι διευθύνσεις IP θα ανωνυμοποιηθούν ή θα διαγραφούν μετά από 7 ημέρες το αργότερο.

Προσφέρουμε στους χρήστες στον ιστότοπό μας μια πλατφόρμα αγοράς για παρόχους και ενδιαφερόμενα μέρη σε ακίνητα. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη δημιουργία επαφών μεταξύ παρόχων και ενδιαφερομένων μερών. Αυτό συνεπάγεται φυσικά τη διαβίβαση ορισμένων στοιχείων επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ τους αμέσως.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι:

1. Ως πάροχος: όλες οι πληροφορίες που παρείχατε κατά την καταχώριση του ακινήτου και κατά τον καθορισμό του υπεύθυνου επικοινωνίας
2. Ως αιτών: όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας

Εάν στείλετε ένα ερώτημα σχετικά με ένα συγκεκριμένο ακίνητο στον διαφημιστή χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη λειτουργία στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα που καταχωρίσατε προηγουμένως στη φόρμα επικοινωνίας θα προωθηθούν στον πάροχο του ακινήτου για να απαντηθεί το ερώτημά σας.


Συγκατάθεση για μεταφορά δεδομένων:

Με την αποστολή του αιτήματός σας στον διαφημιστή, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας (εταιρεία/όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email) θα προωθηθούν στον διαφημιζόμενο για σκοπούς επεξεργασίας και απάντησης του αιτήματός σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.


4. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου

Όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται με χρήση SSL (Secure Socket.) για λόγους ασφαλείας Επίπεδο) διαδικασία κρυπτογραφημένη και μετάδοση. Το SSL είναι μια δοκιμασμένη και δοκιμασμένη λύση παγκοσμίως Χρησιμοποιείται σύστημα κρυπτογράφησης, με το οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει αυτόματα τα δεδομένα σας πριν τα στείλει κρυπτογραφημένο για εμάς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης είναι από Το "http://" αλλάζει σε "https://" και το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.


5. Ποια δικαιώματα έχω ως υποκείμενο των δεδομένων;

Μπορείτε να
ανά πάσα στιγμή
  * Λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε για εσάς
  * Ζητήστε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας
  * Ζητήστε περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας
  * Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  * ζητήστε τη φορητότητα των δεδομένων σας
  * Υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική αρχή σας είναι η
  τον τόπο διαμονής σας. Μια λίστα ρυθμιστικών αρχών μπορεί να βρεθεί εδώ:
 https://www.bfdi.bund. de/DE/Infothek/Anschrift_Links/anschrift_links-node.html


6. Πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ΓΚΠΔ. Μόλις τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τον προορισμό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς θα διαγραφούν. Εκτός εάν τα δεδομένα διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα αποκλειστούν και δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη Γερμανία, η αποθήκευση πραγματοποιείται ιδίως για 6 χρόνια σύμφωνα με την Ενότητα 257, παράγραφος 1 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB) και για 10 χρόνια σύμφωνα με την Ενότητα 147 Παράγραφος 1 AO.


7. Ποιες υπηρεσίες και περιεχόμενο τρίτων περιλαμβάνονται;
Πολιτική απορρήτου του Google Analytics

Μέσα στην ηλεκτρονική μας προσφορά, χρησιμοποιούμε προσφορές περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο Google με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής προσφοράς μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 lit. στ. GDPR). LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής «Google»), προκειμένου να ενσωματωθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες τους, όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής « περιεχόμενο"). Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Επομένως, απαιτείται η διεύθυνση IP για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τη μεταφορά δεδομένων στην Google, έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Java Script στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google:
https://www.google.com/policies/privacy/< br>
Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Απορρήτου και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση ότι θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία Ασπίδας Απορρήτου μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000001L5 Ενεργό


Κανονισμοί προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση συνεργατών

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία του εταιρικού συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Affilinet είναι ένα γερμανικό δίκτυο συνεργατών που προσφέρει μάρκετινγκ συνεργατών.

Το μάρκετινγκ συνεργατών είναι μια μορφή πωλήσεων που βασίζεται στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης τοποθεσιών του Διαδικτύου, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να τοποθετούν διαφημίσεις, οι οποίες συνήθως πληρώνονται μέσω προμηθειών κλικ ή πώλησης, σε ιστότοπους τρίτων μερών, π.χ. συνεργάτες πωλήσεων που είναι επίσης συνδεδεμένες εταιρείες ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από μια θυγατρική στον δικό της ιστότοπο ή μέσω άλλων καναλιών, όπως η διαφήμιση με λέξεις-κλειδιά ή το email -Marketing. διαφημίζεται.

Η εταιρεία λειτουργίας της Affilinet είναι η affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Μόναχο, Γερμανία.

Το Affilinet ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης του Affilinet δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύεται μόνο ο αριθμός αναγνώρισης της θυγατρικής, δηλαδή του συνεργάτη που παραπέμπει τον υποψήφιο πελάτη, καθώς και ο σειριακός αριθμός του επισκέπτη σε έναν ιστότοπο και το διαφημιστικό μέσο στο οποίο έγινε κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και της συνδεδεμένης εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή του Affilinet.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Affilinet να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί από το Affilinet μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων του Affilinet στη διεύθυνσηhttps://www.affili.net Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο /de /footeritem/data protection.

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας για το δίκτυο συνεργατών εδώ:http:// modules .affili.net/consent/publisher/285392


Δήλωση προστασίας δεδομένων για τη χρήση του X (Twitter)

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας X (Twitter) είναι ενσωματωμένες στις σελίδες μας. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την X Inc., X (Twitter), Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Χρησιμοποιώντας το X (Twitter) και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας X (Twitter) και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Τα δεδομένα μεταφέρονται επίσης στο X (Twitter).


Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχοι των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταδιδόμενων δεδομένων ή τη χρήση τους από το X (Twitter). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του X (Twitter) στη διεύθυνσηhttp://twitter.com/privacy.


Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων σας στο /settings change.


Πηγές:
eRecht24,Απόρρητο Facebook πολιτική,Δήλωση προστασίας δεδομένων για το Google Analytics ,Πολιτική απορρήτου Twitter
Από: Οκτώβριος 2023

rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Διαφημίσεις

load datadata load ...