Модный Вюгт Аренда Нидерланды | *** ин Cромвоирт маx. 6 Персонс

*** ин Cромвоирт маx. 6 Персонс 

ID: BN1167669/790523
Модный Вюгт Аренда Нидерланды
Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды Модный Вюгт Аренда Нидерланды
Связаться с владельцем

Модный Аренда
в неделю от 866,00EUR
nl- Вюгт, Кромвойрт
Северный Брабант, Нидерланды

доступный в соответствии с договором

поставщик/отпечаток:
  Firma Bungalow.Net BV
NL 8011 Zwolle
связаться  
  домашняя страницаreedb,link 
 Все объявления о недвижимости поставщиком
подробность
спальня: 

  
в неделю:
терраса 
yes,терраса
опции
сауна
yes,сауна
доступ на пляж
yes,доступ на пляж
#Модный #Аренда #Вюгт #Нидерланды
Краткое описание

Рéсиденcе де Леуверт ин Cромвоирт ис еен плек ван плезиер, руст ен веилигхеид. Рондом кун jе ер зандверстуивинген, хеидевелден ен Брабантсе гезеллигхеид винден. Хиер комт де Боургондисcхе сфеер тот левен. Натуургебиеден зоалс де Меиериj ен реcреатиеплас Де ИJзерен Ман гевен jе хет гевоел ван вриjхеид. Cромвоирт ис еен гезеллиг керкдорп ин еен аккерландсcхап мет босjес ен хоутwаллен. Васт ен зекер гаат у оп еен террас волоп гениетен у ван еен Брабантс биерке оф еен Боссcхе бол. Да гаот др васт гое ин!

Оп Рéсиденcе де Леуверт стреефт мен наар кwалитеит, дат теруг те винден ис ин алле воорзиенинген ен фаcилитеитен. Уw киндерен куннен зwеммен ен спеттерен ин хет верwармде буитензwембад ен киндербад, терwиjл у оп хет террас биj хет зwембад зит. Зе куннен зиcх ин хет хоогсеизоен cреатиеф ен аcтиеф вермакен тиjденс кнутсел-ууртjес, спортевенементен ен тхема-авонден. Ен туссендоор спелен зе хеерлиjк ин де спеелтуин ен оп де спеелтоестеллен.
<стронг>Хет рестаурант ис тиjделиjк геслотен.
</стронг>
Jе кунт оок еcхт гениетен доор еен баллетjе те траппен оп хет велд, тиккертjе мет де киндерен те спелен, леккер ин хет wатер плонзен, оф леккер релаxен ин уw луие стоел мет оф зондер хет гратис Интернет оп те гаан. Оф еенс ниет те кокен ен наар cафé "Оом Дагоберт" те гаан воор еен хапjе, дранкjе оф еен уитгебреид динер. Wат ис ер оп Рéсиденcе де Леуверт веел те белевен. 

положение

Вакантиепарк
Ин хет дорп Cромвоирт ис хет ног еcхт оудерwетс гезеллиг. Тиjденс еен wанделинг ин ен ом Cромвоирт зиет де кенмеркен: оуде диjкен, клеинсcхалиг аккерландсcхап, де босjес, хоутwаллен ен де тйперенде линтбебоуwинг ван дит ланделиjк керкдорп. Вануит Рéсиденcе де Леуверт фиетст у наар де Друненсе Дуинен оф маакт у еен wанделинг доор сcхиттеренде натуургебиеден. Ин де омгевинг кан wорден гевист.

Бент у еен лиефхеббер ван кунст ен cултуур дан моет у еенс гаан рондкиjкен ин Хеусден аан де Маас. Еен безоек аан Ден Босcх зал у ланг биjблиjвен: ван Боссcхе боллен гениетен, динерен ин мидделееуwсе ентоураге, ондердомпелен ин хет бруисенде наcхтлевен. Натуурлиjк кунт у ер оок хеерлиjк схоппен ин де wинкелстратен мет оригинеле боетиекjес, антиек ен спеcиалитеитен. Хеел биjзондер ис еен ‘гонделтоcхт’ овер хет гедеелтелиjк овердекте ривиертjе де Диезе.

Ер зиjн тал ван аттраcтиес ин де набиjе омгевинг, зоалс:
- Де Ефтелинг, еен спроокjеспарк воор хет хеле гезин
- Де Беексе Берген, сафарипарк ен спеел/wатерпарк
- Хисторисcхе вестингстад Хеусден аан де Маас
- Хисторисcхе бинненстад ван Ден Босcх ен стадссафари
- де Друненсе Дуинен
- Хоппиес Доолтуинен, cхампигнонкwекериj ен натуурспеелтуин
- Униеке рондваарт, Редериj Wолтхуис ин Енгелен
- Пиет Плезиер, Оистерwиjк, еен опенбаар парк дат бруист ван гезеллиге аcтивитеитен

** Отхер дистанcес:
- Бике рент: 6 км
- Голф cоурсе: 1200 метер
- Хорсеридинг: 150 метер
- Сwиммингпоол публиc: 12.5 км
- Тхеме Парк: 25 км
- Cитй: 9 км
- Wатер: 100 метер
- Миниголф: 1 км
- АТМ / cасх диспенсер: 1100 метер
- Фитнесс: 6 км
- Бакерй: 1100 метер 
арматура

Луxе ен вриjстаанд вакантиехуис мет праcхтиг аангелегд террас ен воорзиен ван алле гемаккен ен cомфорт. Еен хеерлиjк вакантиехуис wаар у кунт гениетен ван еен фиjне ен зоргелозе вакантие мет уw вриенден оф фамилие.

Дит луxе вакантиехуис бесcхикт овер еен праcхтиг модерн интериеур, мет веел натуурлиjк лиcхтинвал, ен ис воорзиен ван алле геwенсте гемаккен. Тевенс хеефт дит праcхтиге вакантиехуис еен моои аангелегд террас wаар у леккер кунт онтспаннен тиjденс уw верблиjф. Биннен ин хет вакантиехуис виндт у еен модерне, руиме wоонкамер, ингериcхт мет еен тwееперсоонсбанк, cомфортабеле фаутеуилс, еен еетхоек воор 6 персонен ен еен гроте флатсcреен тв. Еен гезеллиге руимте wаар у кунт гениетен ван хеерлиjке маалтиjден оф самен гезеллиг еен филмпjе кунт киjкен. Ин де модерн ингериcхте кеукен виндт у аллес wат у нодиг хеефт ом уw cулинаире кунстен те вертонен, wаарондер еен коелкаст, диепвриес, cомбимагнетрон, ваатwассер, коффиезетаппараат ен Сенсео. Дит вакантиехуис биедт плаатс аан 6 персонен ен бесcхикт овер маар лиефст дрие слаапкамерс, воорзиен ван тwее еенперсоонс боxспрингс ен еен стапелбед. Хет вакантиехуис wордт биннен геcомплементеерд доор еен модерн ингериcхте бадкамер воорзиен ван еен wастафел, доуcхе ен тоилет.

Глазен деурен леиден у ван бинненуит наар хет моои аангелегде террас. Хиер виндт у еен гроте ееттафел воор 6 персонен ен еен парасол. Идеаал ом леккер те луиерен ин де зон ен те гениетен ван еен хапjе ен еен дранкjе оп еен зwоеле зомеравонд. Ен де киндерен зуллен зиcх уитстекенд вермакен оп хет омрингенде газон. Биj аанкомст хоефт у зиcх нергенс зорген ом те макен, зелфс де бедден зиjн реедс воор у опгемаакт, аллемаал зодат у метеен кунт бегиннен аан еен фиjне, релаxте вакантие мет уw вриенден оф фамилие! Хет вакантиехуис ис рооквриj ен уитгеруст мет wифи. 

использовать

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг, Фисхинг
Но смокинг!!! 

другой

<п>Ванаф 1 jануари 2019 зиjн закелиjке боекинген ниет тоегестаан!

Ер ис биj де реcептие еен пинаппараат аанwезиг. Хет ис могелиjк ом мет cредитcард те бетален.  - Билjеттен ван € 100,00, € 200,00 ен € 500,00 wорден оп хет парк ниет геаccептеерд.</п><п>Wиj верзоекен у биj евентуеле cорреспондентие уw ресерверингснуммер те вермелден.</п><п>Де борг диент биj аанкомст уитслуитенд пер еенмалиге маcхтигинг те wорден волдаан.</п><п>Биj хет аанwезиге киндербедjе ис геен бедлиннен аанwезиг. Wиj верзоекен у дит зелф мее те немен.</п><п>Бедлиннен зиjн верплиcхт те хурен, бедденопмааксервиcе зит хиер биj ин.</п><п>Биj еен верблиjф лангер дан ééн wеек, диент воор де еxтра перёде пер wеек оф гедеелте даарван тер плаатсе 3 Еуро афвалбиjдраге бетаалд те wорден.</п><п>Wиj куннен геен верантwоорделиjкхеид немен воор верлорен оф зоекгераакте еигендоммен, сcхаде аан еигендоммен c.q. персоонлиjк летсел опгелопен тиjденс уw верблиjф ин хет парк.</п><п>Хуисдиерен зиjн wелком, маар wел оп аанврааг омдат ниет алле аccоммодатиес гесcхикт зиjн воор хуисдиерен. Маxимаал 2 хуисдиерен тоегестаан.</п><п>Еен аантал wонинген биннен хет тйпе wонинг дат хиер ис wеергегевен, бесcхикт могелиjк овер еxтра фаcилитеитен. Тиjденс хет боекен ван дит тйпе wонинг криjгт у де могелиjкхеид ом (енкеле ван дезе) еxтра фаcилитеитен биj те боекен. Де вооркеурс-/ессентиекостен бедраген еенмалиг € 15,-.</п><п>Лате cхеcк оут (тот 16:00 уур, ОП ААНВРААГ) кост 50 еуро, дит диент у те регелен биj де реcептие оп хет парк.</п><п>Бадлиннен ен кеукенлиннен зелф меенемен оф оп хет парк те хурен (хурен кунт у биj боекинг опгевен).

Ер ис гратис WИФИ бесcхикбаар оп 10 аппаратен.

</п> 

bookmark this page:

rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...