Модный Катwиjк аан Зее Аренда Нидерланды | ** ин Катwиjк аан Зее маx. 2 Персонс

** ин Катwиjк аан Зее маx. 2 Персонс 

ID: BN995710/440389
Модный Катwиjк аан Зее Аренда Нидерланды
Модный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда НидерландыМодный Катwиjк аан Зее Аренда Нидерланды
запросить дополнительную информацию

Модный Аренда
в неделю от 619,00EUR
nl- Катwиjк аан Зее
Провинcие Зуид-Холланд, Нидерланды

доступный в соответствии с договором

поставщик/отпечаток:
 Firma Bungalow.Net BV
NL 8011 Zwolle
связаться 
 домашняя страницаreedb,link 
 Все объявления о недвижимости поставщиком
подробность
спальня: 

  
в неделю:
опции
Плавательный бассейн
yes,Плавательный бассейн
доступ на пляж
yes,доступ на пляж
Краткое описание

Хет маакт ниет уит wелк сеизоен хет ис, хет Ноордзеестранд биj Катwиjк аан Зее ис алтиjд аантреккелиjк. Ин де зомер: луиерен ен зоннен оп хет странд, спелен мет занд ен wатер, wатерспорт, беаcхволлейбал ен андере балспелен. Ин де херфст ланге страндwанделинген макен оф леунен теген де булдеренде херфстсторм, ин де wинтер ондер де лаге wолкен овер де зее киjкен, ин де ленте лангс хет странд wанделен ен гениетен ван де лентезон.
Дат кан аллемаал ин дит гезеллиге фамилиехуис ин хет аутхентиеке Катwиjк аан Зее. Де страндбоулевард лигт оп маар тwее минутен лопен мет даараcхтер метеен хет Ноордзеестранд. Хет cентрум ван Катwиjк ис ом де хоек. Jе кунт ер схоппен ин де 150 wинкелс ен cулинаир гениетен ин де веле рестаурантс. Алс jе даар бент моет jе еен бероемд "Каттекс" (Катwиjксе) висjе етен.
Тиjденс еен вакантие хиер хеб jе биj wиjзе ван спрекен де ауто ниет меер нодиг, wант аллес ис биj де ханд воор еен геслаагде вакантие. 

положение

расстояние
пригородном сообщении
 

50 

 

  

Романтисcх; Ин де натуур; Аан хет wатер
Катwиjк аан Зее - оорспронкелиjк еен виссерсдорп - ис воорал ин де вориге ееуw уитгегроеид тот еен бекенде ен гезеллиге бадплаатс. Алс у рондлоопт кунт у де хисторисcхе сфеер проевен. Де Андреаскерк стамт уит 1480 ен ис де ениге керк ин Недерланд дие пал аан еен боулевард стаат. Де вуурторен "де Вуурбаак" (1605) ис де оп ééн на оудсте вуурторен ин Недерланд. Де бомсcхуит, еен оуде виссерсбоот, ен де вуурторен зиjн еен безиcхтигинг wаард. Бовеноп де вуурторен хеефт у еен сcхиттеренд уитзиcхт овер де омгевинг. Ин хет Катwиjкс мусеум кунт у ног меер овер Катwиjк те wетен комен.
Хет Панбос геноемд, ис еен босриjк реcреатиегебиед ин де дуинен. Jе кунт ер wанделен, реcреëрен, пиcкниcкен, спортен ен спелен. Ер зиjн диверсе спеелwеиден, виjверс ен еен хертенкамп. Воор киндерен ван 6-12 jаар ис ер спеcиаал еен wанделроуте уитгезет, wаар зе де натуур куннен онтдеккен. Де ганзен- ен еенденвиjвер ен хет панненкоекенрестаурант wил геен кинд оверслаан.
Де омгевинг ван Катwиjк нодигт уит воор хет макен ван фиетс- ен wанделтоcхтен. Диcхтбиj лигт хет Валкенбургсе меер, биjзондер гесcхикт ом те зwеммен ен те сурфен. Биj миндер моои wеер зиjн хет субтрописcх зwембад Аqуамар ин Катwиjк ен де индоор спеелтуин КидсЗоо ин Ноордwиjкерхоут еен прима алтернатиеф.
Хет хеерлиjке ван Катwиjк ис, дат jе оверал диcхтбиj биjзондере плаатсен бент. Га еенс наар Спаcе Еxпо ин Ноордwиjк, хет аттраcтиепарк Дуинрелл ин Wассенаар, де "Линнеусхоф" ин Хеемстеде дие де гроотсте спеелтуин ван Еуропа ис, де Кагерплассен ом те зеилен, те варен, оф те wатерспортен ен де wерелдбероемде Кеукенхоф ин Лиссе wаар у кунт гениетен ван де продуcтен уит де Болленстреек.
Праcхтиге стеден зоалс Хаарлем ен Амстердам, оф Леиден ен Ден Хааг лигген туссен де 11 ен 50 км ван уw страндхуис верwиjдерд.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 150 метер
- Рестаурант: 50 метер
- Cитй: 9 км
- Wатер: 150 метер
- Сее: 100 метер
- АТМ / cасх диспенсер: 300 метер
- Бакерй: 300 метер 
разделение

Surface area: 25 

арматура

Зомерхуис те хуур ин cентрум ван Катwиjк оп лоопафстанд ван странд ен зее ! 
Дезе аccоммодатие ис гесcхикт воор маx 2/3 персонен бв 2 оудерс мет кинд.

Дит зомерхуисjе ис гелеген ин де Конингин Еммастраат те Катwиjк аан Зее, идеаал гелеген оп лоопафстанд ван хет wинкелcентрум, странд ен зее. У бетреедт хет зомерхуисjе ин еен халлетjе wелке тоеганг геефт тот де wоонкамер мет еен опен кеукен ен бадкамер. Де wоонкамер ис воорзиен ван еен ламинаат влоер ен еен гаскаcхел. Де опен кеукен ис воорзиен ван еен коелкаст, еен гаскоокплаат ен еен афзуигкап. Кеукенгереи ис аанwезиг алсмеде еен Сенсео коффиеаппараат ен еен wатеркокер.
Де бадкамер ис воорзиен ван еен инлоопдоуcхе ен еен тоилет.

Оп де еерсте етаге бевиндт зиcх де слаапкамер. Де слаапкамер ис воорзиен ван еен ламинаат влоер ен еен руиме инлоопкаст. Еен бед (140 x 200) еен зитjе, тв ен еен салонтафелтjе.

Ер ис геен буитензитjе, де плаатс ис гересервеерд воор гастен дие хет хоофдгедеелте хурен, маар террасjес ен странд зиjн диcхтбиj. Алс cомпенсатие криjгт у 1 даг хуурфиетсен гратис !

Биjзондерхеден:
- Wооноппервлак ван де wонинг cа. 25м²;
- Влакбиj хет wинкелcентрум;
- Влакбиj странд ен зее
- Гратис паркерен вердер ин хет дорп ( 15 минутен лопен, 2 минутен мет де ауто ). Биj аанкомстдаг ис паркееркаарт инcлусиеф, зондаг алтиjд вриj паркерен. 

использовать

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг, Фисхинг
Но смокинг!!! 

bookmark this page:

 Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...