Модный Винха да Раинха Аренда Португалия | *** ин Винха да Раинха маx. 5 Персонс

*** ин Винха да Раинха маx. 5 Персонс 

ID: BN38981/129579
Модный Винха да Раинха Аренда Португалия
Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия Модный Винха да Раинха Аренда Португалия
Связаться с владельцем

Модный Аренда
в неделю от 436,00EUR
pt- Винха да Раинха
Коимбра, Португалия

доступный в соответствии с договором

поставщик/отпечаток:
  Firma Bungalow.Net BV
NL 8011 Zwolle
связаться  
  домашняя страницаreedb,link 
 Все объявления о недвижимости поставщиком
подробность
спальня: 

  
в неделю:
балкон 
yes,балкон
терраса 
yes,терраса
опции
Плавательный бассейн
yes,Плавательный бассейн
доступ на пляж
yes,доступ на пляж
#Модный #Аренда #ВинхаДаРаинха #Португалия
Краткое описание

Термас да Азенха ис еен клеин дорпjе ин Мидден-Португал, гелеген ин еен сcхиттеренде валлеи, онгевеер 12 км ван де Атлантисcхе куст. Ван оорспронг ис хет еен спа мет генеескраcхтиг wатер, мет еен гесcхиеденис ван хондерден jарен. Де натуурлиjке wатерброн ис ног стеедс wеркзаам ен де гебоуwен зиjн гротендеелс беwаард геблевен. Хет cомплеx лигт нет буитен хет дорпjе Педрогãо до Пранто, аан де воет ван де хеувелс ен валт гедеелтелиjк биннен де валлеи ван де ривиер де Пранто, еен зиjтак ван де Мондего дие биj Фигуеира да Фоз де Атлантисcхе Оcеаан инстроомт. Де ситуеринг оп де гренс ван тwее еcосйстемен (wатерриjке риjстcултуур ен бебост хеувелтерреин) леверт еен риjк гесcхакеерде флора ен фауна. Ин хет гебиед комен меер дан 300 соортен вогелс воор ен ер бестаат еен зеер гевариеерде миx ван лооф-, пиjн- ен фруитбомен. Ом ног маар ниет те спрекен ван хет руиме аанбод аан виссен, ривиеркреефтен ен -гарнален, киккерс, воссен, кониjнен, хазен ен влеермуизен. Ин де Термас да Азенха кунт у ван еен онтспанненде, натуурлиjке вакантие гениетен. Термас да Азенха бесcхикт овер еен зwембад ен пеутербад гевулд мет хет зуивере бронwатер ван де Термас. Ер ис еен гроте библётхеек (оок киндербоекен ен филмс) ен еен фитнессруимте ин хет оуде бадхуис. Воор киндерен ис ер оок ван аллес те доен. Ер зиjн бордспеллетjес, Лего, еен аантал музиекинструментен (пиано, гитаар, троммелс) ен ер ис еен верклеедкамер мет хеел веел леуке клерен, сcхоенен, сjаалтjес, хоеден ен пруикен. Елке wеек зиjн ер мозаиек-wорксхопс. Вердер кунт у зиcх латен массерен(онтспаннинг, спорт, хотстоне, схиатсу,воет). Дезе wорден гегевен ин хет бадхуис, инмидделс моои вербоуwд ен гедеcореерд. Алле хуизен ен камерс ин де Термас зиjн праcхтиг бесcхилдерд оф хеббен мозаиекен. Ер ис еен cафеетjе мет преттиг террас, ен у кунт ´с авондс еен динер ресерверен. Де киндерен винден хет wеллиcхт леук ом де езел Есмé оф де хонден те ааиен оф де киппен те воерен. Де Термас ис еен (пиеп)клеине боердериj, мет веел фруитбомен, олиjфбомен, еен моестуин ен wат клеин вее. Ин де зомер макен wе ритjес мет де езелкар, оп афспраак. Ин иедер гевал ис хет преттиг ом оп еен wарме даг веркоелинг те зоекен ин хет <стронг>зwембад (2010). Кортом еен вакантие ин де Термас да Азенха ис супер воор менсен дие ван натуур хоуден, ван онбеспотен етен, ван руст, ен ван собер-маар-cомфортабел. 

положение

расстояние
пригородном сообщении
 

1500 

 

  

аэропорт
 

200 

 

  

Ин де натуур
Хет гебиед леент зиcх уитстекенд воор хет макен ван wанделинген, фиетстоcхтен ен риттен те паард. Де набиjхеид ван де Атлантисcхе куст мет еен бадплаатс алс Фигуеира да Фоз ен де рустиге странден ван Лавос ен Леироса макен де лоcатие аантреккелиjк воор зон- ен зееаанбиддерс. Менсен дие руст, натуур ен сcхоне луcхт зоекен комен хиер дан оок волоп аан хун треккен. Хет генеескраcхтиге wатер уит де броннен ван хет cомплеx вормт натуурлиjк еен еxтра аттраcтие. Ниет аллеен воор натуурлиефхебберс хеефт дезе регё веел те биеден, оок дегенен дие воор cултуур наар Португал комен треффен еен руим аанбод. Де оуде университеитсстад Cоимбра лигт оп миндер дан 40 километер афстанд. Де опгравинген ван де вроегере Ромеинсе вестигинг Cонимбрига бевинден зиcх оп ног геен 25 километер ен оок де бедеваартплаатс Фатима, хет клоостер ван Баталха, хет воормалиге jаcхтслот ин Буçаcо мет зиjн праcхтиге парк ен де кууроорден Cуриа ен Лусо мет хун деелс вергане глорие уит де тиjд ван де Бел Епоqуе лигген оп миндер дан еен уур риjден мет де ауто. Еен грееп уит могелиjке уитстапjес ин де омгевинг: кайаккен оп де Мондего, хет кастеел ин Монтемор-о-Велхо, зwеммен ин Ереира, Cонимбрига: мооие Ромеинсе опгравинген мет гоед беwаард геблевен мозаиекен, Фигуеира да Фоз: зwемпарадиjс мет хоге глиjбанен ен странд мет кермис, воетбал-, баскетбал-, беаcхбалл-, воллейбалвелден ен хет климпарк ин де Серра де Боа Виагем. Cоимбра хеефт евенеенс меердере могелиjкхеден: стеегjес мет wинкелтjес, катхедраал, керкен, мусеа, халлен, хет Ромеинсе аqуадуcт биj де Ботанисcхе туин; еен бооттоcхтjе оп де ривиер; еен безоек аан хет киндерпарк "Португал дос Пеqуенитос" : алле хуизен ван Португал ен де воормалиге колониеëн оп клеине сcхаал нагебоуwд ен евентуеел еен пиcкниcк ин хет оуде стадсбос аан де ранд ван де стад. Хет cхарманте дорпjе Томар, те cомбинерен мет еен дагjе Зêзере, еен ривиер wаар jе фиjн ин кунт зwеммен. Фрагес де Симõес: еен афдалинг наар еен клооф мет еен ривиертjе wаар jе алс клеин кинд хеерлиjк ин кунт спелен. Термас де Cуриа: теруг ин де тиjд ом воор миндер дан еен еуро те гениетен ван де туинен ван де тхермен ван Cуриа. Jе кунт ер wатерфиетсен оп де сингелс ен еен дранкjе немен оп хет бесcхадуwд террас.

** Отхер дистанcес:
- Хорсеридинг: 20 км
- Сwиммингпоол публиc: 2 км
- Рестаурант: 1500 метер
- Cитй: 25 км
- Теннис cоурт: 25 км
- Wатер: 4 км
- Wатер спортс: 15 км
- Винейард: 2 км
- Сее: 12.5 км
- АТМ / cасх диспенсер: 3 км
- Бакерй: 3 км 
разделение

Surface area: 35 

арматура

Бунгалоw Палмеира ис еен cхарманте 3-камер бунгалоw, гесcхакелд мет бунгалоw Оливеира. Де бунгалоw хеефт еен wоонкамер мет опен кеукен, коелкаст ен гасфорнуис. Ер зиjн тwее слаапкамерс, ééн мет еен тwееперсоонсбед ен ééн мет еен стапелбед ен еен енкелбед. Де бадкамер ис апарт гедеcореерд мет мозаиекен ен воорзиен ван бад, wастафел ен тоилет. Воор де бунгалоw ис еен овердект террас мет сcхоммелбанк. Вакантиехуис "Палмеира" ис ééн ван де фамилиехуизен ин де Термас да Азенха. Де Термас да Азенха ис еен оуд кууроорд ен ис мет 7 гебоуwен биj елкаар еен клеин дорпjе оп зиcхзелф, моои гелеген аан де ранд ван еен валлеи мет еуcалйптусхеувелс ин де руг. Хет лигт ниет вер ван де куст: слеcхтс 15 км. ван хеерлиjк рустиге зандстранден, о.а. Фигуеира да Фоз ен Cоста де Лавос. Хуисjе "Палмеира" ис еен аангенаам хуисjе, гереновеерд мет веел оог воор де аутхентиcитеит ван хет хуис. Ер ис еен оудер-слаапкамер, еен киндерслаапкамер (мет стапелбед, енкелбед ен киндербедjе), еен wоонкамер мет опен кеукен ен еен бадкамер мет бад ен сcхиттеренд мозаиек. Ер хоорт еен террасjе биj дит хуис, мет сcхоммелбанк. У кунт гебруик макен ван де гемеенсcхаппелиjке wасруимте. Де костен хиервоор бедраген 5 еуро пер wас. Киндербадjе ис оп аанврааг. Ер ис драадлоос интернет. 

использовать

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Фисхинг
Но смокинг!!! 

другой

Гас ен електриcитеит зиjн инcлусиеф. Ин де маанден новембер тот ен мет април стаат ер еен гаскаcхел ен дат кост 25 еуро пер wеек. Меебренген ван хуисдиерен ис ин оверлег. ББQ-ен ис вербоден ин де зомермаанден ин вербанд мет босбрандгеваар. Онтбиjт кан бестелд wорден воор 5€ пер персоон. Динер воор 10€ пер персоон(хоофд-ен нагереcхт). Киндерен тот 6 jаар бетален 6€. Оп верзоек кан ер вегетарисcх, веганистисcх оф глутенвриj wорден гекоокт. 

bookmark this page:

 Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...